16 Braisle Gairme

Grúpa gairmithe gairme

Má tá tú ag iarraidh post do bhrionglóid a fháil, tuiscint a fháil ar an 16 braisle gairme a bheith cabhrach. Is uirlis eagrúcháin iad braislí gairme is féidir a úsáid chun cabhrú le cineálacha éagsúla gairmeacha a ghrúpáil bunaithe ar a dtréithe comhchosúla.
rudaí le rá le do bhuachaill ar a lá breithe

Talmhaíocht, Bia, agus Acmhainní Nádúrtha

Tagraíonn an réimse seo do phoist a bhaineann le bheith amuigh faoin aer agus ag obair le do lámha. I measc samplaí de na gairmeacha sa réimse seo tá traenálaí ainmhithe, coimeádaí talún, bainisteoir cheaptha teasa, maor páirce, feirmeoir déiríochta, agus poist i réimsí margairneoireachtagusagriscience.Ailt Ghaolmhara
  • Cén Gairme atá Ceart domsa?
  • An Dara Gairme is Fearr do Boomers Leanbh
  • Poist ag Obair le Madraí

Ní theastaíonn oideachas foirmiúil nó dintiúir shonracha i roinnt post sa réimse seo, agus d’fhéadfadh céimeanna a bhaineann le réimse a bheith cabhrach nó riachtanach do roinnt gairmeacha. I measc samplaí de chláir chéime ábhartha tá Eolaíocht Déiríochta , Eolaíocht Fiadhúlra , nó Gairneoireacht .

Ailtireacht agus Tógáil

Ailtirí ag plé pleananna

Cuimsíonn an réimse seo na poist go léir a bhfuil baint acu le dearadh, tógáil, cothabháil agus oibriú gnólachtaí agus réadmhaoine cónaithe. I measc na ngairmeacha sa réimse seo tá ailtire, dréachtóir, oibreoir dréachtaithe ríomhchuidithe (CAD), leictreoir agus oibrí tógála.

Ailtirí caithfidh céim sa réimse a bheith agat agus a bheith ceadúnaithe. Oideachas i dréachtú agus dearadh tábhachtach do dhréachtóirí agus d’oibreoirí CAD. I gcás fhormhór na ngairmeacha eile sa bhraisle seo, is féidir le hoideachas foirmiúil a bheith cabhrach ach níl sé ag teastáil. Tá cláir phrintíseachta agus oiliúint ar an láthair coitianta i go leor gairmeacha tógála.Na hEalaíona, Teicneolaíocht A / V, agus Cumarsáid

Tarraingítear daoine cruthaitheacha ar breá leo a gcuid buanna a úsáid chun siamsaíocht a thabhairt do dhaoine eile agus iad a chur ar an eolas chuig poist sa bhraisle gairme seo. I measc samplaí de phoist sa réimse seo tá iriseoir, ealaíontóir tráchtála, fógróir raidió, teicneoir fuaime, gairmí beochana, agus aisteoir.

Is minic go mbíonn oideachas foirmiúil ag teastáil agus tairbheach i gcónaí do phoist sa réimse seo. I measc samplaí de chláir chéime iomchuí tá Na hEalaíona Scannán agus Meán , Amharclann agus Drámaíocht , nó Cumarsáid . Cláir speisialaithe teastais a sholáthraíonn oiliúint chun obair mar teicneoir fuaimebeochantóir is féidir a bheith tairbheach freisin.Gnó, Bainistíocht agus Riarachán

Is minic go bhfaigheann daoine atá an-eagraithe agus a thaitníonn le bheith ag obair le daoine eile gnó mar réimse gairme oiriúnach. I measc samplaí de phoist sa bhraisle gairme seo tá bainisteoir, cuntasóir, cúntóir riaracháin, stiúrthóir caidrimh phoiblí, feidhmeannach cuntas, nó bainisteoir acmhainní daonna.Tá céim i Riarachán Gnó ina chuidiú d’fhormhór na bpost sa bhraisle gairme seo, cé nach mbíonn sí ag teastáil i gcónaí. A.Máistir Riarachán GnóD’fhéadfadh céim (MBA) a bheith cabhrach nó riachtanach do phoist ardleibhéil. Cé go bhfuil roinntpoist chuntasaíochta nach dteastaíonn céim uathu, déanann go leor. Teastaíonn ceadúnas ó Chuntasóir Poiblí Deimhnithe (CPA) ó chuid acu fiú.

cén comhartha is comhoiriúnach le sagittarius

Oideachas agus Oiliúint

Múinteoir eolaíochta ban sa seomra ranga

Má tá tú foighneach agus má thaitníonn tú le cuidiú le daoine eile, is eispéireas fiúntach é a bheith ag obair i réimse an oideachais. I measc na ndeiseanna fostaíochta féideartha sa réimse seo tá múinteoir scoile tosaigh, teagascóir ardscoile, ollamh nó teagascóir coláiste, teagascóir coláiste pobail, teagascóir Béarla mar Dara Teanga (ESL),teagascóir, agus traenálaí corparáideach.

K-12múinteoirícaithfidh céim Bhaitsiléara ar a laghad a bheith aige sa réimse agus ceadúnas teagaisc. Teastaíonn céim dochtúireachta do phoist mar ollamh coláiste, cé gur leor céim Mháistir do róil ag leibhéal teagascóra. Tá cláir teastais ar fáil dóibh siúd ar mian leo obair mar Teagascóir ESL .

Airgeadas

Mar a bheifeá ag súil leis, teastaíonn cumas láidir matamaiticiúil agus aird mhaith ar mhionsonraí chun a bheith rathúil i ngairmeacha a bhaineann le hairgeadas. I measc samplaí de ghairmeacha sa bhraisle seo tá oifigeach iasachtaí,tionscnóir morgáiste, stocbhróicéir, anailísí creidmheasa,comhairleoir airgeadais, nó riarthóir plean scoir.

Más mian leat obair sa réimse airgeadais, is maith an smaoineamh céim Bhaitsiléara nó Mháistir a fháil i Riarachán Gnó, go hidéalach clár le speisialtacht i airgeadas . Teastaíonn deimhnithe speisialaithe ó roinnt post sa bhraisle seo freisin. Ní mór do ghairmithe morgáiste a bheith ceadúnaithe, agus ní mór do ghairmithe urrús a Sraith 6 agus / nó Sraith 7 dintiúir.

Riarachán Rialtais agus Poiblí

Tá gairmeacha éagsúla sa rialtas agus sa riarachán poiblí, ach cuireann siad ar fad sástacht ar an eolas go bhfuil tú ag cur le do phobal. I measc na bpost sa réimse seo tá oifigeach tofa, reachtóir, pleanálaí cathrach, riarthóir cláir, oifigeach seirbhíse eachtraí, agus gairmí comhlachais.

Ag lorg a céim i Riarachán Poiblí a bheith ina rogha maith d’aon duine a bhfuil spéis mhór aige dul isteach sa réimse seo. Más fearr leat réimse staidéir nach bhfuil chomh sonrach, smaoinigh ar chéim a lorg i Riarachán Gnó nó Eolaíocht Pholaitiúil.

Eolaíocht Sláinte

Grúpa gairmithe eolaíochta sláinte

Cuimsíonn gairmeacha eolaíochta sláinte gach gné den réimse míochaine. I measc samplaí de dheiseanna gairme sa réimse seo tá altra, dochtúir, cógaiseoir,paraimhíochaineoir, optaiméadraí, cúntóir míochaine, teicneoir ultrafhuaime, agus go leor eilegairmeacha míochaine.

Tá éagsúlacht mhór sna riachtanais oideachais bunaithe ar an gcineál poist díreach. Mar shampla,comhlánaíonn dochtúirí go leor céimeanna, lena n-áirítear céim a bhaint amach ón scoil leighis agus a bheith ceadúnaithe. Caithfidh altraí freastal ar scoil altranais agus a bheith ceadúnaithe; tuilleann go leor freisindeimhnithe altranais. Teastaíonn oiliúint agus ceadúnais speisialaithe d’fhormhór na ngairmithe míochaine.

Fáilteachas agus Turasóireacht

Is tionscal atá ag fás go tapa é an fáilteachas agus an turasóireacht agus tá go leor le dul chun cinn ann. I measc samplaí de ghairmeacha sa bhraisle seo tá cócaire, bainisteoir lóistín, bainisteoir seirbhíse bia, pleanálaí imeachtaí, gníomhaire taistil, agus treoraí turais.

bealaí eile le brón a chur ort as do chailliúint

Cé nach n-éilítear i gcónaí oideachas foirmiúil dul isteach sa réimse seo, is féidir go mbeadh sé tairbheach céim nó teastas a thuilleamh i FáilteachasBainistíocht BialainneTaisteal agus Turasóireacht .

Seirbhísí Daonna

Tagraíonn braisle gairme na seirbhísí daonna do phoist a bhfuil sé mar phríomhaidhm acu cabhrú le teaghlaigh freastal ar riachtanais bhunúsacha an duine. I measc na bpost sa réimse seo tá oibrí sóisialta, síceolaí, comhairleoir, bainisteoir cás, gairmí abhcóideachta leanaí, agus speisialtóir mí-úsáide substaintí.

Is réimse é seo ina mbeidh céim agus ceadúnas ag teastáil. Ceanglaítear ar chéim dochtúireachta sa tSíceolaíocht (agus ceadúnas stáit) a bheith ina shíceolaí, agus is féidir oibriú i ngairmeacha seirbhísí daonna eile le céim fochéime nó iarchéime sainiúil don réimse le ceadúnas iomchuí.

Teicneolaíocht Faisnéise

Déileálann poist i dteicneolaíocht na faisnéise (TF) le crua-earraí ríomhaire, bogearraí agus seirbhísí comhtháthaithe córais. I measc na ndeiseanna fostaíochta féideartha sa bhraisle gairme seo tá poist mar dhearthóir gréasáin, riarthóir líonra, riarthóir bunachar sonraí, speisialtóir tacaíochta ríomhaire, forbróir bogearraí,fóiréinsic ríomhairegairmiúil, agus eileCatagóirí poist TF.

Is féidir le céimeanna a bheith tairbheach agus tá gá leo le haghaidh roinnt post, ach tá sé an-tábhachtach a bheith in ann leibhéal ard saineolais theicniúil a thaispeáint sa bhraisle gairme seo. Ar an gcúis seo, tionscaldeimhnithean-tábhachtach do ghairmithe teicneolaíochta faisnéise.

conas a insint má tá do Dragon bearded ag fáil bháis

Dlí, Sábháilteacht Phoiblí, Ceartúcháin agus Slándáil

Is é aidhm na ngairmeacha sa réimse seo folláine an phobail i gcoitinne a chosaint. I measc samplaí de phoist sa bhraisle seo tá aturnae, paralegal, comhraiceoir dóiteáin,oifigeach póilíní, Gníomhaire FBI, gníomhaire patróil teorann, garda slándála, oifigeach Riaracháin Sábháilteachta Iompair (TSA), agus gairmeacha gaolmhara eile.

Tá difríochtaí móra idir dintiúir bunaithe ar an gcineál poist a roghnaíonn tú. Caithfidh aturnaetha céim a bhaint amach as scoil dlí agus pas a fháil sa scrúdú Barra dá stát, ach ancosán chun bheith ina paralegalan-difriúil. Lorgaíonn roinnt gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí iarrthóirí a bhfuil céimeanna acu agus díríonn cuid eile níos mó fruilithe bunaithe ar a bhfeidhmíocht i gcláir oiliúna agus scagadh post-sonrach.

tighearna na fáinní aistritheoir elvish

Déantúsaíocht

Oibrithe miotail á dtaispeáint

Úsáideann daoine a oibríonn i bpoist déantúsaíochta a gcumas láidir meicniúil chun go leor cineálacha éagsúla táirgí a chruthú. I measc samplaí de na gairmeacha sa réimse seo tá oibrí miotail leatháin, oibreoir trealaimh, scríbhneoir muilinn, agus teicneoir rialaithe cáilíochta.

Is í oiliúint trádála scilbhunaithe an bealach iontrála is fearr do go leor post déantúsaíochta. Tairgeann roinnt fostóirí cláir oiliúna nó printíseachta ar an láthair oibre. Is minic a thairgeann coláistí pobail agus scoileanna trádála cláir oiliúna atá deartha chun freastal ar riachtanais fostóirí déantúsaíochta sna réigiúin ina bhfuil siad lonnaithe.

Margaíocht, Díolacháin agus Seirbhís

Ligeann an cnuasach gairme seo do dhaoine a gcuid scileanna cruthaitheachta agus cumarsáide a úsáid chun cuspóirí éagsúla gnó a bhaint amach. I measc cuid den iliomad deiseanna fostaíochta sa réimse seo tá stiúrthóir margaíochta, ionadaí seirbhíse do chustaiméirí, feidhmeannach cuntas, príomhghineadóir, agus comhlach díolacháin.

Cé nach riachtanas iomlán é céim a bheith ag obair sa bhraisle gairme seo, is féidir le céim Bhaitsiléara le tiúchan sa Mhargaíocht a bheith ina bealach maith le hullmhú do ghairmeacha sa bhraisle seo. Tá sé tábhachtach freisin a chinntiú go bhfuil scileanna cumarsáide an-láidir agat, mar sin bí páirteach i Toastmasters Idirnáisiúnta is féidir le caibidil a bheith tairbheach.

Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, agus Matamaitic

Grúpa eolaithe i saotharlann

Is minic a bhíonn gairmeacha sa réimse seo i gceist le taighde ceannródaíoch ar fhorbairtí nua teicneolaíochta. I measc na bpost atá ar fáil tá innealtóir, aigéaneolaí, staitisteoir, eolaí comhshaoil ​​agus biteicneolaí.

Teastóidh céim Bhaitsiléara ar a laghad i dtiúchan iomchuí chun oibriú sna gairmeacha seo. Teastóidh céim Mháistir nó níos airde i roinnt réimsí. Chomh maith le céim a shealbhú, caithfidh innealtóir ceadúnas stáit a bheith acu freisin.

Iompar, Dáileadh agus Lóistíocht

Is éard atá i gceist le poist sa bhraisle seo daoine, ábhair agus táirgí a bhogadh de bhóthar, aer, iarnród agus uisce. I measc samplaí de dheiseanna gairme tá tiománaí trucail, píolótach, oibritheoir traenach, captaen loinge, seoltóir, agus gairmí sa slabhra soláthair.

Tá éagsúlacht mhór sna riachtanais oiliúna agus ceadúnaithe. Mar shampla, caithfidh ceadúnas tiomána tráchtála (CDL) a bheith ag tiománaithe trucail, cé nach bhfuil sainriachtanais ann le bheith ina seoltóir. Tá ceanglais cheadúnaithe ann freisin do phíolótaí agus d’oibreoirí traenach. Le bheith i do ghairmí sa slabhra soláthair, céim a thuilleamh i Bainistíocht Slabhra Soláthair féidir a bheith tairbheach.

Ag Cairt Do Bhealach Gairme

Bealach maith chun do chuardach ar an réimse oibre foirfe a chúngú is ea smaoineamh ar na braislí gairme éagsúla. Smaoinigh ar an bhfaisnéis seo i bhfianaise do chuid spéiseanna agus cumais agus úsáid í chun cabhrú leat a threorú ar do bhealach chun do chéad ghairm bheatha eile a roghnú.