20 Gníomhaíochtaí Teiripeacha Do Dhéagóirí Le Smaointeoireacht Dhearfach a Mhéadú

Na Hainmneacha Is Fearr Do Leanaí

Íomhá: Shutterstock

SAN AIRTEAGAL SEO

Téann déagóirí trí shraith athruithe sochmhothúchánacha agus fisiceacha, ar féidir a bheith deacair déileáil leo leo féin. Tagraíonn gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí do raon gníomhaíochtaí suimiúla a bheadh ​​​​tairbheach oibriú ar a n-iompraíocht, a smaointeoireacht, agus a bhféinaitheantas. Chun féin-amhras, imní, uaigneas, agus go leor eile a shárú, cabhróidh páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí seo leo athnuachan a dhéanamh agus a bheith ina strustóir iontach. Mar sin, seo liosta gníomhaíochtaí den sórt sin chun cabhrú le do dhéagóir. Léigh ar aghaidh chun tuilleadh a fhoghlaim.

Gníomhaíochtaí Teiripe Do Dhéagóirí

Tá roinnt teiripí ann is féidir a mholadh do dhéagóir, ag brath ar a gcuid riachtanas. Is iad na teiripí a úsáidtear go coitianta ná teiripí aonair, grúpa, teaghlaigh, ealaíne agus ceoil.Gníomhaíochtaí Teiripe Aonair Do Dhéagóirí

I teiripe aonair, d'aithneodh teen a gcuid fadhbanna trí iad a phlé le tuismitheoirí. Cabhróidh an fhéinfheasacht seo le do leanbh a bheith cumarsáideach trí na saincheisteanna a phlé agus trí aiseolas a fháil (ceann) .

1. CD mo shaol

CD mo shaol, Gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: iStockCuidíonn ceol le daoine aonair a gcuid mothúchán, mothúcháin, smaointe agus creidimh a chur in iúl. Do dhéagóir, atá lán le mothúcháin, oibreoidh an ghníomhaíocht seo ar fhéinfheasacht a chruthú trí mhothúcháin a aithint agus a chur in iúl.

 1. Is éard atá i gceist leis an ngníomhaíocht seo ná CD ceoil a chruthú ina mbeidh na hamhráin is fearr le déagóirí agus an diosca a stóráil i gcás seoda.
 1. Lig don teen a seinmliosta de na hamhráin is fearr leat a roghnú bunaithe ar théama. Nuair a bheidh na hamhráin roghnaithe, bain úsáid as ríomhaire chun na hamhráin a dhó (a scríobh) ar an diosca.
 1. Tabhair cás seoda folamh do do dhéagóir, agus lig dóibh é a mhaisiú trí glitter a ghreamú, frithchaiteoirí plaisteacha bídeacha, etc.
 1. Bíodh dearadh an cháis seoda ag teacht le téama an cheoil ar an CD. Mar sin, más óige téama an cheoil, ansin is féidir le dearadh an cháis sheod an téama a léiriú trí dathanna geala.
 1. Nuair a bheidh an cás seoda réidh, lig don teen an CD a stóráil ann.
 1. Éist leis na hamhráin agus pléigh an spreagadh atá taobh thiar de rogha gach amhrán ar an seinnliosta.

Roinnt gníomhaíochtaí CD breise is féidir leat triail a bhaint as mo amas is mó (ag díriú ar féin-mheas) nó éisteacht le mo amach anseo (ag díriú ar spriocanna). Cabhróidh meascán d’amhráin a roghnú agus bosca seoda a dhearadh leis an bpáiste a gcuid mothúchán a chur in iúl trí mheán na healaíne agus na cruthaitheachta.

2. Mo litir chugam

Mo litir chugam, Gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: ShutterstockIs uirlis chumhachtach iad gníomhaíochtaí scríbhneoireachta chun cabhrú le déagóirí teacht amach lena mothúcháin. Ligeann sé mothúcháin íogaire a d’fhéadfadh a bheith deacair a chur in iúl ó bhéal a chur in iúl. Is féidir le gníomhaíochtaí den sórt sin cabhrú leis an teen dearcadh níos fearr a fháil ar a gcuid mothúchán agus ag an am céanna muinín agus féinmheas a thógáil.

 1. Iarr ar do dhéagóir iad féin a shamhlú mar dhuine fásta amach anseo.
 1. Iarr orthu litir a scríobh óna dtodhchaí chuig a dtodhchaí féin. Cén chomhairle a thabharfaidís dá gcuid féin faoi láthair?
 1. Treoraigh an teen mura bhfuil siad cinnte conas tosú.
 1. Nuair a bheidh sé déanta, iarr ar do dhéagóir é a léamh os ard. Sa phróiseas seo, treoraigh iad tríd an litir chun cabhrú leo na saincheisteanna atá acu faoi láthair a aithint agus conas ba mhaith leo a mhothú fúthu sa todhchaí.
 1. Más maith leo, is féidir leo an litir a mhaisiú agus a fhrámú le húsáid mar mheabhrúchán dearfach laethúil.

Bileoga oibre do na páistí saor in aisce,

Roghnaigh GradePreschoolKindergarten1st Grade2nd Grade3rd Grade4th Grade5th Grade Roghnaigh ÁbharEnglishMathScienceSocial studies Liostáil

3. Siúil tríd an gcaint

Siúil tríd an gcaint, Gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: Shutterstock

Is bealach bunúsach é caint chun mothúcháin, smaointe, mothúcháin agus creidimh a chur in iúl. Ligeann sé do dhéagóir a bheith compordach leat (nó a teiripeoir) agus caidreamh láidir iontaofa a thógáil.

 1. Seachas seisiún teiripe foirmiúil a bheith agat i do theach nó ag oifig teiripeora, tóg do dhéagóir ag siúl. Is féidir leat dul timpeall na comharsanachta nó siúl sa pháirc. Spreagfaidh sé idirghníomhaíocht níos neamhfhoirmiúla.
 1. Buail comhrá éadrom a labhraíonn faoina laethanta ar scoil agus a bpleananna don deireadh seachtaine.
 1. Chomh luath agus is cosúil go bhfuil an teen compordach leis an gcaint, dul chun cinn i dtreo smaointe criticiúla agus imní a chreideann tú gur gá iad a phlé.
 1. Normalaigh a gcuid mothúchán agus seachain an iomarca ceisteanna a chur. Go minic bíonn sé ina chuidiú do dhéagóirí a bheith in ann caidreamh a dhéanamh lena bhfuil siad ag caint. Bain triail as agus bain úsáid as scéal insamhailte ó d'óige chun an comhrá a dhéanamh.
  • Cad iad na pleananna atá acu don todhchaí?
  • An bhfuil aon cheist ar chóir go mbeadh a fhios agatsa mar thuismitheoir chun cabhrú leo?
 1. De réir mar a thosaíonn an teen ag oscailt suas, iarr orthu ceisteanna a shoiléiriú chun a chinntiú go dtuigeann tú cad atá á rá acu. Tá déagóirí ag bogadh isteach ina ndaoine fásta, dá bhrí sin, tá sé tábhachtach dóibh tosú ag méadú ina gcinnteoireacht. Tabhair comhairle dóibh, ach déan cinnte nach mbraitheann siad go bhfuil siad á léacht.

Gníomhaíochtaí Teiripe Grúpa Do Dhéagóirí

Sleamhnaíonn roinnt déagóirí i leithlis agus uaigneas mar gheall ar a gcuid fadhbanna mothúchánacha agus sóisialta. Tá gníomhaíochtaí teiripe ghrúpa deartha chun cabhrú leo a thuiscint nach bhfuil siad ina n-aonar chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin seo. Thairis sin, cabhraíonn sé leo luach na tacaíochta mothúchánaí a éascaíonn cneasaithe a bhaint amach.

4. An caipín eagla

An caipín eagla, Gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: Shutterstock

Is minic a úsáidtear an ghníomhaíocht shimplí seo mar bhriseadh oighir agus cabhraíonn sí le faitíos agus smaointe diúltacha a aithint agus a aithint. Cuidíonn sé freisin le muinín, féinmheas agus muinín a fhorbairt i ndéagóirí. Is fearr a oireann an ghníomhaíocht do ghrúpa a bhfuil aithne ag na baill orthu.

 1. Iarr ar na déagóirí go léir suí in ord randamach le peann/peann luaidhe agus páipéar.
 1. Tabhair cúig nóiméad do gach déagóir a n-eagla is doimhne agus is dorcha a scríobh ar pháipéar.
 1. Tar éis cúig nóiméad, bailigh na páipéir go léir agus cuir iad i gcaipín.
 1. Déanfaidh gach ball páipéar amháin a tharraingt, é a léamh os ard, agus buille faoi thuairim cé a scríobh é.
 1. Cabhróidh sé le déagóirí a gcuid smaointe agus mothúcháin chasta a roinnt, cosúil le eagla. Ina theannta sin, cuirfidh siad aithne níos fearr ar a chéile freisin.

5. Ag labhairt ar aigne

Ag caint aireach, Gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: Shutterstock

Conas a bhaint spaghetti sauce stain

Is gníomhaíocht theiripeach iontach í an chaint mheabhrach a dhíríonn ar chumarsáid agus ar aireachais i measc rannpháirtithe. Tá an dá scil seo riachtanach chun mothúcháin a bhainistiú sna déaga.

 1. Déan grúpa déagóirí suí i gciorcal.
 1. Cuir an grúpa ar an eolas faoi réasúnaíocht na gníomhaíochta. Abair leo go bhfuil an ghníomhaíocht chun cainte meabhrach a fhorbairt trí thrí chroíphrionsabal na cainte meabhrach a leanúint:
  • mall síos agus tabhair leat féin go dtí an nóiméad láithreach
  • anailís a dhéanamh roimh labhairt; go mothúchánach agus go réasúnach
  • machnamh a dhéanamh ar an tionchar a bhí ag an méid a dúirt tú agus conas a mhothaigh daoine eile faoi
 1. Beidh ar gach déagóir sealaíocht a ghlacadh le bheith ina chainteoir, agus éistfidh na baill eile.
 1. Is féidir leis an gcainteoir aon téama a phiocadh, mar shampla an saoire is fearr leo. Trí nóiméad a bheadh ​​i gceist le gach cainteoir.
 1. Nuair a bheidh gach duine críochnaithe ag caint, lig nóiméad machnamhach. Is féidir leat plé a dhéanamh leis na déagóirí go léir faoi conas a bhraitheann siad labhairt go meabhrach i gcomparáid leis an uair a bhíonn siad ag caint de ghnáth.

6. Spot an neart

Spot an neart, Gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: Shutterstock

Tá sé mar aidhm ag an ngníomhaíocht ghrúpa seo cabhrú le déagóirí láidreachtaí síceolaíochta nó carachtair iontu féin agus i ndaoine eile a aithint agus a aithint. Cuireann sé ar a gcumas fiú aiseolas a fháil ó dhaoine eile faoina gcuid láidreachtaí.

 1. Déan grúpa ina bhfuil idir cúigear agus ochtar déagóir agus cuir ina luí orthu i gciorcal.
 1. Iarr orthu scéal dearfach a roinnt, ceann i ndiaidh a chéile. D’fhéadfadh gur éachtaí nó éachtaí in aon réimse dá saol a bheadh ​​sna scéalta seo.
 1. Déanann na héisteoirí nótaí ar na buanna a aithníonn siad sa scéal.
 1. Nuair a chríochnaíonn an scéal, iarr ar gach ball den ghrúpa aiseolas a thabhairt maidir leis na láidreachtaí a breathnaíodh.
 1. Léann gach ball den ghrúpa na láidreachtaí a d’aithin siad sa scéal agus an fáth ar roghnaigh siad é.
 1. Nuair a bheidh a scéal comhroinnte ag gach ball foirne, déan plé ina roinnfidh na déagóirí a gcuid mothúchán faoi na scéalta, faoina gcuid breathnóireachta agus faoina bhfoghlaim.
 1. Tugann an ghníomhaíocht seo deis do bhaill foirne eolas a chur ar láidreachtaí a chéile agus ar bhealaí chun iad a spreagadh. Cabhróidh freagraí dearfacha óna chéile leo leigheas freisin.

7. Mapáil buíochas

Mapáil buíochas, Gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: Shutterstock

Tugann an ghníomhaíocht mhealltach seo deis don déagóir a bheith cruthaitheach agus é féin á chur in iúl. Tugann sé deis dóibh díriú ar mhothúcháin dearfacha a thagann ó ghnéithe dearfacha den saol.

 1. Déan grúpaí le triúr nó cúigear déagóirí an ceann.
 1. Iarr ar na grúpaí go léir cúig nóiméad a thógáil le cuimhneamh ar roinnt rudaí maithe a bhfuil siad buíoch astu ina saol. Roghnaíonn gach grúpa sraith amháin de thrí go cúig rudaí maithe agus cúiseanna buíochais.
 1. Iarr ar gach grúpa na rudaí seo a scríobh ar chlár bán mar aon leis na fáthanna. Coinnigh an clár bán casta as na grúpaí eile.
 1. Tabhair cuireadh don chéad ghrúpa eile féachaint ar a bhfuil scríofa ag an ngrúpa roimhe seo. Anois, baineann an chéim seo le naisc a tharraingt idir na smaointe a fheiceann siad.
 1. Mar shampla, má scríobh an grúpa roimhe seo gurb é an rud is fearr leo ná a dteach, agus is é an buíochas grá agus cúram. Beidh ar an gcéad ghrúpa eile scríobh faoi rudaí a mheabhraíonn an grá agus an cúram dóibh.
 1. Scríobhann an grúpa na cúig rud is fearr leo ansin freisin, agus mapálann an chéad ghrúpa eile an buíochas. Lean ar aghaidh leis an ngníomhaíocht go dtí go mbeidh deis ag gach grúpa buíochas a ghabháil agus a gcuid rudaí maithe sa saol a lua.
 1. Nuair a bheidh a seal caite ag gach ball den ghrúpa, cas an clár bán i dtreo gach duine acu agus pléigh:
  • Cad is buíochas ann?
  • Cén fáth a mothaímid buíochas?
  • Cén chaoi a gcuidíonn buíochas le féinmheas dearfach a fhorbairt?

Cruthaíonn an ghníomhaíocht seo liosta de na rudaí maithe go léir sa saol agus an buíochas a bhaineann leo. Is féidir leis cabhrú le gach déagóir a thuiscint go bhfuil an oiread sin rudaí iontacha sa saol le mothú sásta faoi.

8. Dhá fhírinne agus bréag

Dhá fhírinne agus bréag, Gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: Shutterstock

Is iontach an spraoi é an ghníomhaíocht seo nuair a bhíonn baill an ghrúpa eolach ar a chéile. Tugann an ghníomhaíocht deis do gach ball trí rud a roinnt fúthu féin, dhá rud atá fíor, agus ceann amháin bréag. Ní mór do na baill eile an bréag a scaradh ó na fírinní. Tugann an ghníomhaíocht seo deis rudaí spreagúla a fhoghlaim faoina chéile.

 1. Tabhair cúig nóiméad do bhaill an ghrúpa suí agus smaoineamh ar ghnéithe suimiúla dá saol.
 1. Ansin, tabhair trí nóiméad dóibh chun trí rud nó fíricí as aon ghné dá saol a scríobh síos. Tá dhá phointe fíor, agus is bréag é an ceann eile.
 1. Roghnaigh ball den ghrúpa go randamach agus iarr orthu an dá fhírinne agus bréag a léamh. Déanann baill eile an ghrúpa buille faoi thuairim cé acu dhá cheann as na trí fhíric atá fíor agus cé acu nach bhfuil.
 1. Nuair a bheidh na baill go léir críochnaithe, pléigh an ghníomhaíocht, agus spreag idirghníomhú sóisialta dearfach idir na déagóirí.

Gníomhaíochtaí Teiripe Ealaíne Do Dhéagóirí

Is meascán teiripeach d’ealaín agus de shíceolaíocht í teiripe ealaíne a chuidíonn le daoine aonair dúshláin mhothúchánacha nó shíceolaíocha a shárú. Díríonn na gníomhaíochtaí seo ar fhéinfheasacht a fhorbairt, mothúcháin a fhiosrú, agus aghaidh a thabhairt ar choinbhleacht nó tráma gan réiteach. Is gnéithe tábhachtacha iad seo go léir chun féinmhuinín agus scileanna míne cumarsáide a fhorbairt i ndaoine aonair.

9. An ghníomhaíocht cártaí poist

An ghníomhaíocht cárta poist, Gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: iStock

Cleachtadh féinfhionnachtana is ea an ghníomhaíocht teiripe ealaíne seo is féidir a úsáid do dhaoine aonair nó do ghrúpaí. Cuidíonn an ghníomhaíocht le déagóirí a mothúcháin dhiúltacha nó a dtuairimí contrártha a chur in iúl do dhuine gan a bheith orthu é a rá leo. D'fhéadfadh sé cuidiú leis an eagla roimh chumarsáid i measc déagóirí a dhíspreagadh.

 1. Ceannaigh cárta poist do gach déagóirí. Is féidir leat teimpléad de chárta poist a phriontáil ar phíosa páipéir freisin.
 1. Dáil na cártaí poist seo i measc déagóirí agus iarr orthu cás nó duine a mhothaíonn/ar mhothaigh siad imníoch, feargach, frustrachais, brónach nó trína chéile a ghabháil arís.
 1. Tabhair roinnt ama don ghrúpa le dul isteach sa spléach agus smaoineamh ar:
  • cad a tharla agus conas a mhothaigh sé
  • cad ba mhaith leo a insint don duine faoin eispéireas agus conas a mhothaigh sé/sí
 1. Iarr ar na déagóirí a gcuid taithí a tharraingt ar thaobh bán an chárta poist. Úsáid an taobh líneáilte leis na rudaí is mian leo a dúirt siad a scríobh.
 1. Abair leo go bhfuil an tsaoirse acu cad a mhothaigh siad nó a mhothaíonn siad fós faoin eispéireas a chur in iúl.
 1. Nuair a bheidh an líníocht agus an scríbhneoireacht críochnaithe acu, bain úsáid as an rud a tharraing siad agus a scríobhann chun a gcuid mothúchán a fhiosrú. Pléigh le gach rannpháirtí faoin dóigh a bhféadfadh siad tosú ag obair i dtreo réiteach leighis.

10. Colláis chruthaitheach

Colláis chruthaitheach, Gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: Shutterstock

Is cleachtadh teiripeach amusing agus tarraingteach é. Sa ghníomhaíocht seo, cruthaíonn déagóirí léiriú amhairc ar a gcreideamh agus a gcroíluachanna trína samhlaíocht agus a gcruthaitheacht. Tá sé tábhachtach croí-luachanna a bhaint amach mar go gcabhraíonn sé le straitéisí chun déileáil leis a fhorbairt atá ríthábhachtach chun meabhairshláinte a chosaint.

 1. Iarr ar na déagóirí díriú ar a gcroíluachanna. Mínigh dóibh é trí shamplaí de chroíluachanna, mar shampla a bheith as a stuaim féin, spraoi a bheith agat, fás a chinntiú, srl. Is féidir le croíluach a bheith mar aon rud a mothaíonn siad go láidir ina leith nó rud ar bith a mothaíonn siad go maith faoi.
 1. Nuair a thuigeann an déagóir brí an chroíluach, iarr orthu díriú ar na nithe seo a leanas agus iad a fhreagairt:
  • Cad iad na focail dearfacha a thagann chucu nuair a dhíríonn siad ar a gcroíluach?
  • Cad iad na híomhánna/dathanna agus cruthanna a bhraitheann siad a bhaineann leis na focail seo?
 1. Iarr ar na déagóirí na ceisteanna thuas a fhreagairt trí cholláis. Is féidir leo íomhánna, focail, frásaí, nó dathanna a roghnú as irisí agus nuachtáin chun colláis a chur le chéile.
 1. Is féidir leat ligean do na déagóirí a colláis a chur i láthair do dhaoine eile agus an spreagadh atá taobh thiar di a roinnt. Is féidir leis féin-léiriú a spreagadh agus muinín a chothú sa teen.

11. Athraigh an grianghraf

Athraigh an grianghraf, Gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: Shutterstock

Cuidíonn an ghníomhaíocht seo le féinmheas na ndéagóirí a mhéadú trí bhealaí nuálaíocha a sholáthar dóibh chun iad féin a chur in iúl. Nuair a athraíonn siad an íomhá, tá siad ag scaoileadh amach a gcuid mothúchán agus ag laghdú a strus.

 1. Tabhair na hábhair go léir atá ag teastáil, mar irisí, nuachtáin, gearrthóirí, siosúr, gliú, dathanna, pinn, etc., do na déagóirí. Is féidir le déagóirí é a imirt ina n-aonar nó i ngrúpaí.
 1. Lig do gach teen íomhá a roghnú ón iris, abair íomhá de chait. Ansin, lig dóibh a samhlaíocht a úsáid chun pictiúr an chait a mhodhnú, abair trí aoibh gháire gleoite nó súile gorma a thabhairt dó. Lig do na déagóirí a gcuid mothúchán a ligean amach gan a bheith buartha faoina scileanna ealaíne.
 1. Socraigh amlíne don chríochnú, abair 15 nóiméad.
 1. Is féidir an ghníomhaíocht a dhéanamh níos léargasaí trí ligean do na déagóirí an íomhá athraithe agus na smaointe taobh thiar den athrú a phlé.

12. Deilbh a chruthú

Deilbh a chruthú, Gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: Shutterstock

Cuireann déanamh dealbhóireachta go mór le gníomhaíochtaí teiripe ealaíne mar cuireann sé ar chumas déagóirí cruthaitheacht chuiditheach a chur in iúl. Thairis sin, cuidíonn sé le déileáil le strus , imní , agus brúnna seachtracha eile.

 1. Tabhair na hábhair riachtanacha go léir do na déagóirí, cosúil le taos daite nó cré, uisce, bioráin rollta, calipers, scríobairí, frámaí, etc.
 1. Tabhair teorainn ama dóibh ar a gcaithfidh siad dealbh a ullmhú. Lig do na déagóirí a bheith chomh cruthaitheach agus chomh samhlaíoch agus is mian leo.
 1. Nuair a bheidh an ghníomhaíocht críochnaithe, lig do na déagóirí plé a dhéanamh ar na rudaí a d’ullmhaigh siad agus ar an spreagadh a bhí taobh thiar dá gcruthú.
 1. De réir mar a phléann na déagóirí a gcruthú, méadaíonn siad a bhféinmhuinín.

13. Péinteáil an dialann

Péinteáil an iris, Gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: Shutterstock

Bíonn deacracht ag roinnt déagóirí iad féin a chur in iúl ó bhéal. Dóibh, is bealach é dialann nó dialann a scríobh. Ach níl féinléiriú teoranta do fhocail. Is féidir le péintéireacht cabhrú leo freisin ceangal a dhéanamh lena gcuid mothúchán agus iad a chur in iúl go héifeachtach. Méadóidh sé a muinín agus a bhféinmheas sa deireadh.

 1. Sa ghníomhaíocht féinchúraim seo, iarr ar an déagóir dialann a choinneáil inar féidir leo léaráidí a léiríonn a gcuid mothúchán a phéinteáil nó a tharraingt.
 1. Is féidir leo rud ar bith a cheapann siad a chabhróidh leo iad féin a chur in iúl níos fearr a tharraingt nó a phéinteáil.
 1. Is féidir leat mothúchán a shannadh, cosúil le sonas, eagla, etc., agus is féidir leis an teen léaráid a tharraingt a léiríonn an mothúchán sin. Lig don teen a gcuid ama a tharraingt.

Gníomhaíochtaí Teiripe Ceoil Do Dhéagóirí

Léiríonn taighde go n-éiríonn le cleachtóirí teiripe an cheoil chun cabhrú le déagóirí trioblóideacha dul i ngleic leis an bpróiseas teiripeach gan mórán frithsheasmhachta. (dhá) . Tarlaíonn sé mar gheall go nascann déagóirí le ceol gan stró. Is féidir le ceol a bheith ina mheán do dhéagóir chun a mothúcháin a chur in iúl, strus a mhaolú, agus aonrú a shárú.

ainmneacha lánúin gleoite do bhuachaill agus do chailín

14. Drumadóireacht

Drumadóireacht, gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: Shutterstock

Éascaíonn an ghníomhaíocht seo mothúcháin a chur in iúl agus cuireann sé asraon ar fáil do dhéagóirí a bhfuil dúlagar orthu. Is féidir an ghníomhaíocht seo a dhéanamh ina n-aonar nó i ngrúpaí.

cluichí chun aithne a chur ar dhuine
 1. Cuir uirlisí drumadóireachta ar fáil do do dhéagóirí a oireann dá n-aois, cosúil le
 1. Iarr orthu a súile a dhúnadh agus vent amach ar an druma.
 1. Is dócha go dtabharfaidh tú faoi deara athrú rithimeach sa drumadóireacht agus an déagóir ag tosú ar a mothúcháin a scaoileadh amach.
 1. Is fearr an t-athrú ar an rithim a bhraith nuair a dhéantar an ghníomhaíocht i ngrúpa.

15. Roghnaigh do cheol

Roghnaigh do cheol, Gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: Shutterstock

Is gníomhaíocht é Roghnaigh do cheol (dá ngairtear roghnú ceoil go minic) a úsáidtear le haghaidh ógánaigh a bhfuil deacrachtaí acu maidir le bainistíocht mothúcháin agus féinrialú. Cuidíonn an cleachtas machnamhach le déagóirí féinfheasacht agus glacadh a fhorbairt.

 1. Iarr ar an déagóir amhráin nó píosaí ceoil is mó a thaitníonn leo a chloisteáil a roghnú. Is féidir an rogha a bheith bunaithe ar raon leathan mothúcháin a theastaíonn ón teen a chur in iúl.
 1. Nuair a bheidh an ceol roghnaithe, iarr ar an déagóir suí in áit chompordach agus an ceol a sheinm trína ghuthán nó seinnteoir CD.
 1. Agus iad ag éisteacht le ceol, gheobhaidh siad roinnt cuimhní cinn a bhaineann leis an gceol. Is cuid thábhachtach den phróiseas é a chuidíonn le cneasaithe trí ligean do na mothúcháin sreabhadh.
 1. Nuair a bheidh an ceol críochnaithe, pléigh an taithí a bhí ag an déagóir. Cabhróidh sé leo cuid de na saincheisteanna atá faoi cheilt a dhéanamh acu a thuiscint agus a ghlacadh.

16. Mothúcháin cheoil

Mothúcháin Ceoil, Gníomhaíochtaí Teiripeacha do Dhéagóirí

Íomhá: Shutterstock

Oibríonn an ghníomhaíocht teiripe ceoil seo i suíomh grúpa agus cabhraíonn sé le déagóirí mothúcháin a aithint agus a chur in iúl. Cuidíonn sé freisin le déagóir tuiscint a fháil ar an dóigh a bhféadfadh déagóir/duine aonair eile an mothúchán céanna a léiriú.

 1. Iarr ar na déagóirí suí i gciorcal.
 1. Líon cupán le píosaí beaga páipéir le gach páipéar ina bhfuil ainm mothúcháin.
 1. Cas ar an gceol, agus tosaíonn na déagóirí ar an cupán a rith ina measc. Nuair a stopann an ceol, roghnaíonn an teen leis an gcupán chit agus léann an mothúchán. Is é an dúshlán ná an mothúchán a ghníomhú gan éirí as an áit ná rud ar bith a rá.
 1. Cé go ngníomhaíonn an teen, buille faoi thuairim daoine eile ar an mothúchán. Tar éis an buille faoi thuairim ceart, baintear an páipéar, agus cuirtear an cupán ar aghaidh agus an ceol ag imirt.
 1. Nuair a stopann an ceol, roghnaíonn an teen a bhfuil an cupán aige an páipéar, léann sé an mothúchán, agus achtaíonn sé é.
 1. Nuair a bheidh na déagóirí ar fad tar éis a seal a ghlacadh, pléigh conas mothúcháin a aithint i ndaoine eile agus cad ba cheart a dhéanamh nuair a fheiceann tú duine ag cur mothúchán ar leith in iúl.

17. Amhránaíocht

Scríobh amhrán, Gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: Shutterstock

Cuidíonn scríbhneoireacht amhrán le déagóir a gcuid mothúchán a chur in iúl go cuiditheach. Feabhsaíonn sé cumais mheabhrach, mar shampla féin-rialú agus idirghníomhú sóisialta dearfach.

 1. Treoraigh déagóir nó grúpa déagóirí amhrán a scríobh. Is féidir leis an amhrán a bheith bunaithe ar aon mhothúchán ar mian leo a chur in iúl.
 1. Tabhair roinnt ama dóibh na liricí a scríobh.
 1. Nuair a bheidh na cumadóireachta aonair réidh, is féidir leat iarraidh ar na déagóirí an t-amhrán a chanadh. Is féidir leo uirlis a sheinm chomh maith.
 1. Tar éis gach amhrán, pléigh na smaointe agus na mothúcháin atá taobh thiar d’inspioráid na liricí agus cumadóireachta ceoil. Beidh sé ina chuidiú aird a tharraingt ar mhothúcháin agus ar mhothúcháin an déagóra/déagóirí.

Gníomhaíochtaí Teiripe Teaghlaigh Do Dhéagóirí

Is modh cóireála é teiripe teaghlaigh (nó comhairleoireacht teaghlaigh) atá deartha chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna sonracha a théann i bhfeidhm ar shláinte agus ar ghnáthfheidhmiú teaghlaigh. Tá sé ríthábhachtach na saincheisteanna seo a aithint chun a dtionchar ar an teen a thuiscint. Is féidir an cineál teiripe seo a úsáid chun dul trí thréimhse / aistriú deacair nó chun cabhrú le fadhbanna sláinte meabhrach agus iompraíochta i measc baill teaghlaigh an déagóra.

18. Mo chuimhne is sona

Mo chuimhne is sona, Gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: iStock

Cuireann an ghníomhaíocht mhealltach agus áthasach seo ar chumas déagóir díriú ar a gcuimhní dearfacha ar an am a chaitear lena dteaghlach. Is féidir le cuimhní cinn den sórt sin cabhrú le teen fanacht dearfach. Tugann an ghníomhaíocht seo deis do gach ball den teaghlach eolas a fháil ar na dearcthaí éagsúla a bhaineann leis an gcuimhne/teagmhas céanna.

 1. Suíonn an teaghlach le chéile ag an mbord bia nó i gciorcal ar an urlár.
 1. Labhraíonn an teen faoi na chuimhneacháin is sona a bhfuil taithí acu lena dteaghlach.
 1. Is é an tasc atá anseo ná an chuimhne a athchruthú trí ghníomhartha a d'fhéadfadh na mothúcháin a theilgean. Mar sin, cuirfidh an teen an chuimhne agus an mothúchán a bhaineann leis i láthair trí ghníomhú.
 1. Roinneann gach ball den teaghlach a gcuimhne a bhaineann leis an eachtra. Caithfidh siad a gcuimhní cinn a roinnt tríd an aisteoireacht freisin.
 1. Tar éis na gníomhaíochta, is féidir le baill teaghlaigh plé a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a leithéid de theagmhas dul i bhfeidhm ar dhaoine difriúla ar bhealaí éagsúla.

Ligeann an ghníomhaíocht seo don déagóir aon difríochtaí a théann i bhfeidhm ar a gcaidreamh dearfach leis an teaghlach a oscailt suas agus a roinnt.

19. Candy dul timpeall

Candy dul timpeall, Gníomhaíochtaí teiripeacha do dhéagóirí

Íomhá: Shutterstock

Tacaíonn an ghníomhaíocht spraíúil agus mhealltach seo le hidirghníomhaíocht idir déagóirí agus a muintir.

 1. Beidh paicéad M&Ms nó candy ildaite comhchosúil uait.
 1. Dáil seacht bpíosa de na candies seo go randamach ar gach ball den teaghlach, agus iarr orthu na candies a shórtáil de réir datha.
 1. Insíonn an teen líon na candies de gach dath.
 1. Tá baint ag gach dath le topaic, agus ní mór don teen freagraí a sholáthar a fhreagraíonn do líon candies an dath sin. Mar shampla, má tá dhá candies oráiste ag an déagóir, cuireann siad dhá fhreagra ar fáil don ábhar a bhaineann leis an dath oráiste. Seo thíos liosta na dtopaicí/ceisteanna a bhaineann le gach dath.
  • Dearg – na focail is fearr a chuireann síos ar do theaghlach
  • Glas – bealaí/modhanna a mbíonn spraoi ag do theaghlach le chéile
  • Corcra – rudaí a gcaithfidh do theaghlach a fheabhsú
  • Buí – rudaí a chuireann imní ort
  • Oráiste - rudaí a chuireann áthas ort
 1. Nuair a bheidh an teen críochnaithe lena c(h)uid freagraí, iarr orthu ball eile den teaghlach a roghnú chun na ceisteanna céanna a fhreagairt bunaithe ar líon na candies den dath céanna.
 1. Nuair a bheidh a seal féin ag gach ball den teaghlach, cuir tús le plé sláintiúil bunaithe ar na freagraí a tugadh. Fócas ar fhreagraí an déagóra chun tuiscint a fháil ar na saincheisteanna atá rompu agus cad iad na gnéithe den teaghlach atá freagrach as.
 1. Seo cuid de na ceisteanna a d’fhéadfadh baill teaghlaigh a chur ar an déagóir:
 • Cad é an rud is mó a chuir iontas ort faoi bhaill eile den teaghlach?
 • Cén chaoi ar chóir duit oibriú i dtreo athruithe/feabhsuithe a dhéanamh mar a mhol an teaghlach?

20. Géanagram

Genogram, Gníomhaíochtaí teiripeacha le haghaidh déagóirí

Íomhá: Shutterstock

Léiriú grafach siombalach, simplithe, ach mionsonraithe de theaghlach déagóirí sna glúnta is ea genogram. Is féidir é a úsáid chun caidreamh déagóirí le gach ball den teaghlach a léiriú agus vice-versa. D’fhéadfaí an teicníocht seo a úsáid chun caidrimh mhothúchánacha a bhainistiú agus chun na láidreachtaí agus na laigí a roinneann an teaghlach a shainaithint.

 1. Cruthaíonn an ghníomhaíocht seo leagan simplithe den ghéinegram ionas gur furasta é a léirmhíniú. Cuir tús leis an ngníomhaíocht trí pheann, páipéar, agus peann sceitse dearg, gorm agus glas a sholáthar do gach rannpháirtí.
 1. Tabhair cruth do gach ball den teaghlach. Mar shampla, tógann an déagóir ciorcal, tógann a dheartháir cearnóg, agus mar sin de.
 1. Tarraingíonn gach ball a gcruth ar thaobh amháin den leathanach agus na cruthanna eile a tharraingt, ag léiriú baill eile den teaghlach, ar thaobh na láimhe deise den leathanach i gcolún.
 1. Anois, sann cód, a bhfuil cineál difriúil líne de dhath difriúil, chun caidreamh ar leith a shainiú. Mar shampla:
  • Líne amháin glas = Cairdiúil
  • Dhá líne glas = Dún agus comhchuí
  • Líne dearg amháin = Unfriendly
  • Dhá líne dhearga = naimhdeach
  • Líne ghorm amháin = Manipulative
  • Dhá líne ghorma = Apathy agus easpa imní

Is féidir leat an oiread cóid datha is mian leat a chur leis bunaithe ar chomh casta is mian leat a bheith sa ghníomhaíocht.

 1. Tarraingíonn gach ball den teaghlach na línte idir a gcruth agus cruthanna a mball teaghlaigh. Tarraingítear na línte bunaithe ar an gcaoi a gcaitheann an duine eile den teaghlach leo, dar leo.
 1. Nuair a bheidh gach ball den teaghlach críochnaithe ag tarraingt an ghéineagraim, nochtaigh dá chéile é. Suigh agus pléigh an chúis atá le cód sonrach a thabhairt do dhuine éigin.

Is uirlis riachtanach iad gníomhaíochtaí teiripe chun cabhrú le déagóir bacainní sochmhothúchánacha a shárú a d'fhéadfadh cur isteach ar a meabhairshláinte. Sa phróiseas seo, is féidir leatsa, mar thuismitheoir, a bheith ina chrann taca agus tacaíocht a thabhairt dóibh. Is féidir leat do teen a threorú trí ghníomhaíochtaí teiripe agus a chinntiú go gcuidíonn tú leo saincheisteanna sóisialta, mothúchánacha agus iompraíochta a shárú. Ná bíodh leisce ort dul i gcomhairle le teiripeoir ar eagla go mbraitheann tú go dteastaíonn tuilleadh cabhrach ó do dhéagóir.

aon. Treoir Síciteiripe: Teiripe Grúpa vs Teiripe Aonair ; Ionaid Andúile Mheiriceá
2. Alexander W Keen; Ceol a Úsáid mar Uirlis Teiripe chun Déagóirí trioblóideacha a Spreagadh ; NCBI

Áireamhán Caloria