Sleachta chun Cuimhneamh ar Dhaoine Gáire a Bhásaigh

Na Hainmneacha Is Fearr Do Leanaí

Is cuid dosheachanta den saol é duine a chailleadh, agus is le linn na n-amanna deacra seo a lorgaimid sólás agus a bhfaighimid sólás i bhfocail. Feidhmíonn sleachta Rest in Peace mar mheabhrúchán ar an tsíocháin shíoraí atá ag fanacht leo siúd a fuair bás. Tugann siad mothú dúnta agus cuireann siad foinse láidreachta ar fáil dóibh siúd a fhágtar ina ndiaidh.

Cuimsíonn na comharthaí athfhriotail Rest in Peace seo na mothúcháin agus na smaointe a thagann le cailliúint duine is fearr leat. Cuireann siad i gcuimhne dúinn na cuimhní cinn atá againn a chaomhnú agus síocháin a fháil agus fios a bheith againn go bhfuil ár ngaolta in áit níos fearr anois. Tá teachtaireacht dhomhain ag gabháil le gach athfhriotail a bhaineann le heispéireas daonna an bhróin agus an leighis.

Cibé an bhfuil tú ag lorg focail chun cara brónach a shúgradh nó ag lorg sólás do do chroí féin, tugann an cnuasach seo de Sleachta Rest in Peace spléachadh ar an eagna agus ar an áilleacht as cuimse atá le fáil in am an chaillteanais. Is meabhrúchán iad na comharthaí athfhriotail seo go bhfuil dóchas agus síocháin le fáil fiú i dtráthchodanna an bhróin.Féach freisin: Sleachta Grá ó chroí do Do Bhean chéile a Seasfaidh Triail Ama

Comhbhrón a Léiriú: Teachtaireachtaí Suaimhnis a Dhéanamh i dTeachtaireachtaí Síochána

Nuair a fhaigheann duine grá againn bás, bíonn sé deacair na focail chearta a aimsiú chun ár gcomhbhrón agus ár gcomhbhrón a chur in iúl. Má dhéantar teachtaireacht chroíúil chun ómós a thabhairt do chuimhne na ndaoine atá imithe, féadtar compord agus sólás a sholáthar dóibh siúd atá faoi bhrón. Seo roinnt moltaí maidir le teachtaireachtaí scíthe a chumadh:Féach freisin: Conas na Bronntanais Céime Idéalacha a Roghnú do Gach Céimí

1. Coinnigh simplí é: Uaireanta, is féidir leis an tionchar is doimhne a bheith ag na focail is simplí. Déan do chomhbhrón a chur in iúl agus cuir in iúl do na daoine méala go bhfuil tú ann dóibh in am a ngá.

Féach freisin: Coimeád Liosta Ainmneacha Cumasaithe do Bhuachaillí Dubha chun Féiniúlacht a Cheiliúradh2. Comhroinn cuimhne: Déan machnamh ar chuimhne nó nóiméad speisialta a roinn tú leis an duine a d’imigh. Is féidir leis seo compord a thabhairt dóibh siúd atá faoi bhrón agus cuimhne a choinneáil beo ar a ngaolta.

3. Tacaíocht a thairiscint: Cuir in iúl do lucht méala go bhfuil tú ann chun tacaíocht agus cúnamh a thairiscint ar aon bhealach is féidir. Cibé an bhfuil sé ag rith earráidí, ag cócaireacht béilí, nó díreach mar chluas éisteachta, is féidir le do thacaíocht difríocht a dhéanamh.

4. Úsáid sleachta brí nó véarsaí reiligiúnacha: Más rud é go raibh sliocht nó véarsa reiligiúnach ab ansa leis an duine a d’imigh a raibh brí ar leith aige leo, smaoinigh ar é a ionchorprú i do theachtaireacht. Féadann sé seo compord a sholáthar agus creideamh nó luachanna a ngaolta a mheabhrú dóibh siúd atá ar méala.

5. Comhbhá a chur in iúl: Aithnigh an phian agus an brón atá ag daoine ar mhéala agus cuir in iúl dóibh go bhfuil tú ann chun éisteacht leo agus chun tacú leo. Bain úsáid as frásaí ionbhácha ar nós 'Ní féidir liom a shamhlú cé chomh deacair is a chaithfidh sé seo a bheith duit' nó 'Tá mo chroí ar ghorta as do chailliúint.'

6. Tairiscint paidreacha nó smaointe: Más duine de chreideamh thú, smaoinigh ar urnaí a thairiscint nó smaointe dearfacha a chur chuig an té a fuair méala agus a ngaolta. Féadann sé seo compord agus suaimhneas a chur ar fáil le linn am an bhróin.

7. Críochnaigh le dúnadh ó chroí: Críochnaigh do theachtaireacht le clos ó chroí ó chroí. Cuir in iúl do lucht méala go bhfuil tú ag smaoineamh orthu agus go bhfuil tú ann dóibh nuair a bhíonn tacaíocht de dhíth orthu.

Cuimhnigh, is é an rud is tábhachtaí ná a chur in iúl do lucht méala nach bhfuil siad ina n-aonar ina mbrón agus go bhfuil tú ann chun tacú leo. Is féidir le do chuid focal comhbhá agus cuimhneacháin sólás agus sólás a thabhairt duit le linn na tréimhse deacra seo.

Cad é an teachtaireacht chomhbhróin is fearr?

Nuair a chailleann duine ar a dtugaimid duine grá, is féidir leis a bheith dúshlánach na focail chearta a aimsiú chun ár gcomhbhrón a chur in iúl. Mar sin féin, is féidir le teachtaireacht chroí comhbhá agus tacaíochta compord a sholáthar le linn na tréimhse deacra seo. Seo roinnt moltaí don teachtaireacht chomhbhróin is fearr:

1. Cuir do chomhbhrón in iúl: Tosaigh trí do chomhbhrón a chur in iúl agus do bhrón a chur in iúl as a gcaillteanas. Cuir in iúl dóibh go bhfuil tú ann dóibh agus go bhfuil tú ag smaoineamh orthu le linn an ama phianmhar seo.

2. Roinn do chuid cuimhní cinn: Má tá cuimhní maithe agat ar an duine nach maireann, roinn iad leis an duine atá faoi bhrón. Is féidir sólás a thabhairt nuair a mheabhraítear amanna sona iad agus cuireann siad i gcuimhne dóibh an lúcháir a thug a ngaolta ar a saol.

3. Tacaíocht a thairiscint: Cuir in iúl don duine go bhfuil tú ar fáil chun cúnamh a thabhairt ar aon bhealach a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uathu. Cibé an bhfuil sé ag rith earráidí, ag soláthar cluas éisteachta, nó ag tairiscint gualainn chun caoineadh air, féadfaidh sé difríocht shuntasach a dhéanamh trí do thacaíocht a thairiscint.

4. Úsáid comhbhá: Aithnigh an phian agus an brón atá orthu. Bíodh a fhios acu go bhfuil sé ceart go leor a bheith faoi léigear agus go bhfuil tú ann chun tacú leo tríd an tréimhse dhúshlánach seo.

5. Seachain clichés: Cé go bhfuil sé nádúrtha a bheith ag iarraidh focail chompordacha a thairiscint, déan iarracht clichés a sheachaint mar 'tá siad in áit níos fearr' nó 'cuireann an t-am le gach créacht.' D'fhéadfadh na frásaí seo a bheith neamhiontaofa nó diúltach dá bpian.

6. Abair é ó chroí: Is é an rud is tábhachtaí ná labhairt ó do chroí. Ba chóir go mbeadh do chomhbhrón fíor agus ó chroí. Bíodh a fhios ag an duine go bhfuil cúram ort agus go bhfuil tú ann dóibh.

Cuimhnigh, bíonn brón ar gach duine ar bhealach difriúil, mar sin tá sé riachtanach a bheith íogair agus tuisceanach. Ba chóir go léireodh do theachtaireacht chomhbhróin do chomhbhá agus do thacaíocht don duine ar bhain caillteanas dó/di.

Conas a chuireann tú teachtaireachtaí comhbhróin in iúl?

Is bealach tábhachtach é comhbhrón a chur in iúl chun tacaíocht agus comhbhá a léiriú do dhuine a bhfuil grá aige nó aici. Féadann sé a bheith deacair teacht ar na focail chearta le rá, ach féadann teachtaireacht chroíúil compord agus sólás a sholáthar le linn tréimhse dheacair. Seo roinnt leideanna maidir le conas teachtaireachtaí comhbhróin a chur in iúl:

1. Bí ó chroí: Tá sé tábhachtach a bheith fírinneach agus ó chroí nuair a bhíonn comhbhrón á léiriú agat. Seachain cliches nó frásaí cineálacha agus ina ionad sin dírigh ar do chomhbhrón agus do thacaíocht a chur in iúl.
2. Coinnigh simplí é: Ba chóir go mbeadh teachtaireachtaí comhbhróin gonta agus go pointe áirithe. Is minic go mbíonn níos mó tionchair ag teachtaireacht ghearr agus shimplí agus is fusa don fhaighteoir í a léamh agus a thuiscint.
3. Tacaíocht shonrach a thairiscint: In ionad a rá go simplí ‘cuir in iúl dom má tá rud ar bith uait,’ tairg bealaí sonracha inar féidir leat cabhrú nó tacú leis an duine atá faoi bhrón. D’fhéadfadh go n-áireofaí leis seo tairiscint chun béile a chócaráil, teachtaireachtaí a rith, nó a bheith ann le héisteacht.
4. Comhroinn cuimhne: Má tá cuimhne phearsanta nó scéal agat faoin duine nach maireann, is féidir é a roinnt ina bhealach ciallmhar chun comhbhrón a chur in iúl. Léiríonn sé go bhfuil tú ag cuimhneamh agus go bhfuil meas agat ar an duine a fuair bás.
5. Úsáid comhbhá: Déan iarracht tú féin a chur i mbróga an duine atá faoi bhrón agus cuir in iúl comhbhá as a gcaillteanas. Admhaigh a bpian agus cuir in iúl dóibh go bhfuil tú ann dóibh le linn na tréimhse deacra seo.
6. Seachain comparáidí: Seachain a gcaillteanas a chur i gcomparáid le haon chaillteanas eile nó cuir in iúl go dtuigeann tú go beacht conas a mhothaíonn siad. Bíonn brón ar gach duine ar bhealach difriúil, agus tá sé tábhachtach meas a bheith acu ar a dtaithí uathúil.
7. Déan comhbhrón go pearsanta: Más féidir, déan comhbhrón go pearsanta seachas trí theachtaireacht nó ríomhphost. Is féidir le cuairt phearsanta compord agus tacaíocht a thabhairt nach gcuirtear in iúl trí fhocail scríofa.

Cuimhnigh, is é an rud is tábhachtaí ná do thacaíocht a thaispeáint agus a chur in iúl don duine atá ag déanamh bróin nach bhfuil siad ina n-aonar. Is féidir le do chomhbhrón compord agus neart a sholáthar le linn am deacair.

Cad is focail ann do theachtaireachtaí comhbhrón?

Nuair a bhíonn caillteanas agus bróin ag duine ar a bhfuil cúram orainn, féadann sé a bheith deacair na focail chearta a aimsiú chun ár gcomhbhrón agus ár dtacaíocht a chur in iúl. Mar sin féin, tá sé tábhachtach ár gcomhbhrón a dhéanamh agus a chur in iúl dóibh go bhfuilimid ann dóibh le linn na tréimhse deacra seo. Seo roinnt focail is féidir a úsáid i dteachtaireachtaí comhbhrón:

1. 'Tá brón orm as do chailliúint.' Aithníonn an frása simplí seo an pian agus an brón atá ar an duine agus cuireann sé in iúl dóibh go bhfuil tú ar an eolas faoina gcaillteanas.

2. 'Tá mo smaointe agus mo ghuí leatsa agus le do theaghlach.' Tugann an teachtaireacht seo do chompord agus do thacaíocht, ag cur in iúl dóibh go bhfuil siad i do chuid smaointe agus paidreacha le linn an ama dhúshlánach seo.

conas boladh ceimiceach a bhaint as éadaí nua gan níocháin

3. 'Suaimhneas síoraí do do ghaolta.' Cuireann an meon seo in iúl dóchas don tsíocháin agus don tsíocháin don duine nach maireann, agus tugann sé mothú sólás dóibh siúd a fágadh ina ndiaidh.

4. 'Tá mé anseo duit má tá rud ar bith uait.' Cuireann an teachtaireacht seo in iúl go bhfuil tú toilteanach tacaíocht agus cúnamh a thabhairt, ag meabhrú dóibh nach bhfuil siad ina n-aonar ina mbrón.

5. 'Glac mo chomhbhrón ó chroí le do thoil.' Cuireann an léiriú foirmeálta comhbhrón seo teachtaireacht ó chroí ó chroí in iúl maidir le comhbhrón.

6. 'Ní féidir liom a shamhlú cé chomh deacair is a bheidh sé seo duit.' Aithníonn an ráiteas comhbhách an phian ollmhór agus na dúshláin atá os comhair an duine, ag léiriú tuisceana agus comhbhá.

7. 'Cuimhnigh go bhfuil grá agus tacaíocht agat.' Cuireann an teachtaireacht seo i gcuimhne don duine go bhfuil siad timpeallaithe ag grá agus gur féidir leo leanúint ar aghaidh lena gcairde agus lena dteaghlach le haghaidh tacaíochta.

8. 'Go dtabharfaidh do chuimhní sólás duit.' Spreagann an teachtaireacht seo an duine chun sólás a fháil sna cuimhní cinn a roinn siad lena ngaolta, mar is minic gur féidir le cuimhní cinn sólás a thabhairt dóibh le linn aimsir an bhróin.

9. 'Tóg an t-am ar fad is gá duit a leigheas.' Aithnítear sa teachtaireacht seo go dtógann an leigheas am agus cuireann sí ar a suaimhneas go bhfuil sé ceart go leor brón a dhéanamh agus an t-am riachtanach a ghlacadh chun leigheas a fháil.

10. 'An neart agus an grá a chur chugat le linn na tréimhse deacra seo.' Tugann an teachtaireacht seo tacaíocht agus grá, ag meabhrú don duine nach bhfuil siad ina n-aonar agus go bhfuil an neart acu dul tríd an tréimhse dhúshlánach seo.

Cuimhnigh, is é an rud is tábhachtaí ná comhbhrón ó chroí a ghabháil. Ba chóir go dtiocfadh na focail a roghnaíonn tú ón gcroí agus go léireodh siad do chaidreamh leis an duine atá ag déanamh bróin.

Onóir do Dhaoine Gaolta: Sleachta Cuimhneacháin

Nuair a chailleann muid duine a bhfuil grá againn dó, is féidir leis a bheith ina eispéireas deacair agus pianmhar. Mar sin féin, tá sé tábhachtach cuimhneamh agus ómós a thabhairt dá gcuimhne. Bealach amháin chun é seo a dhéanamh ná trí chompord a fháil i Sleachta a chuireann na chuimhneacháin speisialta a roinneamar lenár ngaolta i gcuimhne dúinn. Seo roinnt comharthaí athfhriotail le haghaidh cuimhneacháin ar féidir leo cabhrú leat cuimhne do mhuintire a urramú agus a chaomhnú:

‘Ní imíonn siad siúd is breá linn, siúlann siad in aice linn gach lá. Neamhfheicthe, gan éisteacht, ach i gcónaí gar, fós grá, fós caillte, agus an-daor.'

'Is é an brón an praghas a íocaimid ar an ngrá.'

'Sa deireadh, ní hiad na blianta i do shaol atá san áireamh. Sin é an saol sna blianta atá agat.'

'Téann an phian, ach fanann an áilleacht.'

'An rud a bhaineamar taitneamh as uair amháin, ní féidir linn a chailleadh choíche. Is cuid dínn é gach a bhfuil grá againn dó.'

ranganna bainistíochta feirge ar líne saor in aisce le teastas

‘Ba bheannacht do shaol, is stór do chuimhne. Tá grá níos faide ná focail ionat agus cailltear go leor thú.'

'Fágann siad siúd a bhfuil saol maith acu oidhreacht an ghrá agus na cineálta ina ndiaidh nach gclisfidh go deo.'

'Is é an bealach is fearr chun ómós a thabhairt do chuimhne ár ngaolta ná ár saol a chaitheamh leis an ngrá, an lúcháir agus an cineáltas céanna a léirigh siad dúinn.'

Is meabhrúchán iad na sleachta seo, cé go mb’fhéidir nach bhfuil ár ngaolta linn go fisiciúil a thuilleadh, go bhfanfaidh a láithreacht agus a dtionchar ar ár saol i gcónaí. Bíodh sólás agat sna cuimhní cinn agus sa ghrá a roinn tú, agus tabhair ómós dá gcuimhne trí do shaol a chaitheamh ar bhealach a chuirfeadh bród orthu.

Cad a deir tú i gcuimhne do dhuine grá?

Nuair a chuimhníonn tú ar ghaolta a fuair bás, féadann sé a bheith deacair na focail chearta a aimsiú chun do mhothúcháin a chur in iúl. Mar sin féin, trí chuimhní cinn chothaímid a roinnt, comhbhrón a thairiscint, agus machnamh a dhéanamh ar an tionchar a bhí acu ar do shaol, is féidir leat ómós a thabhairt dá gcuimhne agus sólás a sholáthar do dhaoine eile atá faoi bhrón.

Is taithí an-phearsanta é cuimhneamh ar dhuine grá, agus níl aon bhealach ceart nó mícheart ann chun do mhothúcháin a chur in iúl. Bíonn sólás ag daoine áirithe agus iad ag roinnt scéalta agus scéalta croíúla, agus b’fhéidir gur fearr le daoine eile machnamh a dhéanamh go ciúin nó trí léiriú ealaíne.

Nuair a bhíonn tú ag caint faoi ghaolta i gcuimhne, is féidir go mbeadh sé ina chuidiú díriú ar na gnéithe dearfacha dá saol agus ar an oidhreacht a d’fhág siad ina ndiaidh. Aibhsigh a n-éachtaí, a gcineáltas, agus an tionchar a bhí acu ar shaol daoine eile.

Tá sé tábhachtach freisin aitheantas a thabhairt don phian agus don bhrón a bhaineann le duine daor a chailliúint. Is féidir compord agus tacaíocht a thabhairt do dhaoine eile atá ag caoineadh le linn na tréimhse deacra seo.

Cuimhnigh, is turas é an brón, agus bíonn gach duine ag caoineadh ar bhealach difriúil. Tá sé ceart go leor raon mothúchán a mhothú, ó bhrón agus fearg go buíochas agus áthas agus tú ag meabhrú ar dhuine a bhfuil grá agat dó. Lig spás duit féin agus do dhaoine eile chun brón agus leigheas a fháil ar a mbealach féin.

I gcuimhne ar an duine a bhfuil grá againn dó, tá sé tábhachtach ómós a thabhairt dá gcuimhne agus a spiorad a choinneáil beo trínár ngníomhartha agus tríd an mbealach ina mairimid ár saol. Cibé an bhfuil sé trí ghníomhartha cineálta, ranníocaíochtaí carthanachta, nó díreach ag cothú na gcuimhní a roinneamar, is féidir linn a chinntiú go mairfidh a n-oidhreacht.

Ní bhaineann cuimhneamh ar dhuine grá na focail chearta, ach a chuimhne a choinneáil beo inár gcroí go deo.

Cad is sliocht maith ann maidir le cuimhneachán?

Is gníomh cumhachtach é an Cuimhneachán a choimeádann cuimhní cinn ár ngaolta beo. Is bealach é chun ómós a thabhairt dóibh siúd a bhásaigh agus chun an tionchar a bhí acu ar ár saol a chaomhnú. Seo sliocht a thugann léargas álainn ar bhunbhrí an chuimhneacháin:

'Imithe ónár radharc, ach ní riamh ó'n gcroí.'

Cuireann an sliocht seo i gcuimhne dúinn, cé go mb’fhéidir nach bhfuil ár ngaolta i láthair go fisiciúil a thuilleadh, go bhfanfaidh a gcuimhne agus an grá a roinneamar leo inár gcroí i gcónaí. Smaoineamh compordach é a ligeann dúinn sólás a fháil ina n-éagmais agus a spiorad a choinneáil beo tríd ár gcuimhní cinn.

Nuair a chuimhnímid orthu siúd a fuair bás, tugaimid ómós dá saol agus don mharc a d’fhág siad ar ár ndomhan. Trí chuimhneachán, cinntímid go mairfidh a n-oidhreacht agus nach ndéantar dearmad choíche ar a dtionchar.

Ní hamháin go bhfuil baint ag an gcuimhneachán le caoineadh an chaillteanais, ach freisin le ceiliúradh agus cothú a dhéanamh ar na chuimhneacháin áille a roinneamar lenár ngaolta.

Conas a scríobhann tú sliocht cuimhneacháin?

Is féidir le sliocht cuimhneacháin a bheith ina bhealach suaimhneach chun ómós a thabhairt do dhuine grá a fuair bás agus cuimhneamh air. Seo roinnt leideanna maidir le conas luachan cuimhneacháin ó chroí a scríobh:

1. Déan machnamh ar an duine: Smaoinigh ar na cáilíochtaí, na luachanna agus na cuimhní cinn a rinne an duine speisialta duit. Smaoinigh ar a bpearsantacht, a n-éachtaí, agus an tionchar a bhí acu ar do shaol.

2. Roghnaigh an ton ceart: Déan cinneadh cé acu ar mhaith leat do luachan cuimhneacháin a bheith somber agus machnamhach, nó spreagúil agus ceiliúrtha. Smaoinigh ar phearsantacht an duine agus cad a bhainfeadh leis/léi agus le daoine eile.

3. Coinnigh gonta é: Is minic a bhíonn comharthaí athfhriotail cuimhne gearr agus gonta, ag gabháil le croílár an duine i gceann cúpla focal. Smaoinigh ar úsáid a bhaint as focail chumhachtacha agus brí a chuireann do mhothúcháin agus do chuimhní in iúl.

4. Úsáid íomhánna agus meafair: Má chuirtear íomháineachas agus meafair leis, is féidir le hathfhriotail beoga cuimhneacháin a chruthú. Smaoinigh ar phaisin an duine, ar chaitheamh aimsire, nó ar na rudaí a raibh grá acu dó, agus iad a ionchorprú isteach i do luachan.

5. Fócas ar rudaí dearfacha: Cé go bhfuil sé nádúrtha brón agus brón a mhothú agus tú ag cuimhneamh ar dhuine a fuair bás, déan iarracht díriú ar na gnéithe dearfacha dá saol agus an tionchar a bhí acu ar dhaoine eile. Is féidir le sliocht cuimhneacháin a bheith ina bhealach chun a saol a cheiliúradh agus a gcuimhne a choinneáil beo.

Cuimhnigh, is próiseas pearsanta agus croíúil é sliocht cuimhneacháin a scríobh. Tóg do chuid ama, machnamh a dhéanamh ar do chuid cuimhní cinn, agus lig do mhothúcháin tú a threorú agus tú ag déanamh ceanglófar a thugann ómós don duine agus dá n-oidhreacht.

An Chompord le Slán: Suaimhneas Síoraí

In aimsir an bhróin agus an chaillteanais, má aimsítear sólás chun slán a fhágáil, féadann tú compord agus síocháin a thabhairt. Feidhmíonn na focail scíthe seo i síocháin mar mheabhrúchán ar nádúr síoraí an anama agus ar áilleacht an tsaoil a mhair go maith.

1. 'Slán nach bhfuil go deo, nach iad an deireadh; ciallaíonn sé go simplí go mbeidh mé chailleann tú go dtí go gcasfar le chéile againn arís.' - Anaithnid

2. 'Go bhfaigheadh ​​d'anam suaimhneas síoraí, agus go raibh do chuimhne ina beannacht ag gach duine a raibh aithne acu ort.' - Anaithnid

3. 'Cé go mbeimid scartha amach, fanfaidh do spiorad i gcónaí linn, ag stiúradh agus ag faire orainn.' - Anaithnid

4. 'In aistear na beatha, ní deireadh slán a fhágáil, ach tús caibidle nua.' - Anaithnid

5. 'Agus tú ag scíth i síocháin, go maire an grá agus an solas a roinn tú orainn i gcónaí.' - Anaithnid

6. 'Is í an bhrón an praghas a íocaimid ar an ngrá, ach mairfidh do ghrá inár gcroí go deo.' - Anaithnid

7. 'I réimse an tslánaithe, faighimid sólás le fios a bheith againn go rachaimid le chéile arís i gculaith na síoraíochta.' - Anaithnid

8. 'Go dtreoraí na haingil thú chuig do shuaimhneas deiridh, áit a bhfuil síocháin agus suaimhneas ag fanacht.' - Anaithnid

9. 'Bígí i do shuaimhneas, a chara, ar an eolas go mairfeadh bhur n-oidhreacht cineálta agus trócaire inár gcroí.' - Anaithnid

10. 'I taipéis na beatha, is snáithe é slán a cheanglaíonn sinn go léir, a mheabhraíonn dúinn luach gach nóiméad.' - Anaithnid

Tugann na focail scíthe seo mothú sóláis agus dóchais dúinn, ag meabhrú dúinn go bhfuil áilleacht agus síocháin le fáil fiú le slán a fhágáil.

Cad is focal deas le haghaidh scíthe i síocháin?

Nuair a fhaigheann duine bás, is am deacair é dá ngaolta. Is féidir leis a bheith ina thasc dúshlánach na focail chearta a aimsiú chun comhbhrón a chur in iúl agus sólás a thabhairt. Seo roinnt nathanna deasa faoi shuaimhneas na síochána a chabhróidh le comhbhrón a chur in iúl agus ómós a thabhairt do chuimhne na ndaoine atá imithe.

  • 'Go bhfaigheadh ​​a n-anam síocháin shíoraí.'
  • 'Luí i síocháin, beidh tú caillte go mór.'
  • 'I gcuimhne grámhar, go bhfaighidh tú suaimhneas síoraí.'
  • 'Imithe ach níor ligeadh i ndearmad é, ligigí suaimhneas duit.'
  • 'Is mian leat turas síochánta chuig an saol eile.'
  • 'Go bhfaigheadh ​​d'anam sólás agus sos i n-arm na diaga.'
  • 'Go bhfaighidh tú suaimhneas síoraí i gculaith na bhflaitheas.'
  • 'Bígí ar do shuaimhneas, mairfidh d'oidhreacht inár gcroíthe.'
  • 'Go dtuga cuimhní cinn do chineálta agus do ghrá síocháin shíoraí duit.'
  • 'Go n-ardóidh do spiorad i réimsí na síochána agus na suanachta.'

Is féidir na habairtí seo a úsáid i gcártaí comhbhrón nó i dteachtaireachtaí chun compord agus tacaíocht a thabhairt dóibh siúd a bhfuil trua acu as caillteanas duine is fearr leat. Feidhmíonn siad mar mheabhrúchán ar an tionchar buan a bhí ag an duine a d’imigh ar shaol daoine eile agus ar an dóchas do shíocháin shíoraí sa saol eile.

Conas a dhéanann tú slán a fhágáil i scíthe i síocháin?

Nuair a thagaimid slán le duine a fuair bás, is minic a bhainimid úsáid as an abairt ‘scíth a ligean’ mar bhealach chun ár ndóchas a chur in iúl dá suaimhneas síoraí. Is féidir le slán a fhágáil le linn an tsíocháin a bheith ina eispéireas an-phearsanta agus mhothúchánach, agus muid ag iarraidh na focail chearta a aimsiú chun ómós a thabhairt dár ngaolta agus chun cuimhneamh orthu.

Cé nach bhfuil aon bhealach ceart amháin chun slán a fhágáil ag an scíthe i síocháin, seo roinnt moltaí:

Is féidir leat é a úsáid Cúpóin monaróir ar amazon

1. Slán, a chara. Agus muid ag rá ár slánú deiridh, cuimhnímid ar na cuimhní cinn a roinneamar agus an tionchar a bhí agat ar ár saol. Go bhfaighidh tú síocháin shíoraí i gculaith na diaga.

2. Suaimhneas síoraí, a stór. Caillfear go mór do láithreacht, ach glacaimid suaimhneas agus fios a bheith againn go bhfuil tú faoi shíocháin anois. Go bhfaigheadh ​​d’anam suaimhneas síoraí sna flaithis thuas.

3. Slán, go dtí go gcasfar le chéile sinn arís. Cé go scaraimid le chéile faoi láthair, tá súil againn go dtiocfaidh lá amháin le chéile arís. Go líonfar do thuras chuig an saol eile le suaimhneas agus áthas.

4. I gcuimhne grámhar, déanaimid ár slán a fhágáil. Maireann d’oidhreacht inár gcroíthe, agus beidh meas againn go deo ar an am a bhí againn le chéile. Go bhfaigheadh ​​tú síocháin shíoraí sa bhflaitheas thall.

5. An chuid eile éasca, a stór. Agus ár slán a fhágáil againn faoi dheireadh, scaoilimid ó phianta an tsaoil seo thú. Go bhfaigheadh ​​do spiorad suaimhneas síoraí agus suaimhneas i n‑arm na diaga.

Cuimhnigh, is eispéireas pearsanta agus croíúil é slán a fhágáil le linn an tsíocháin. Roghnaigh na focail a bhaineann leat agus léirigh an gaol uathúil a roinn tú le do ghaolta. Go bhfaigheadh ​​a n-anam síocháin shíoraí agus go bhfaighidh tú sólás ina gcuimhne.

Cad é an sliocht is compordaí faoin mbás?

Ní hé an bás an deireadh; níl ann ach céim chun tosaigh. Seans go bhfuil muid scartha go fisiciúil, ach fanfaidh ár ngrá agus ár gcuimhní inár gcroí go deo.

Cé go bhfuilimid ag caoineadh cailleadh ár ngaolta, is féidir linn a bheith sásta fios a bheith againn go bhfuil siad faoi shíocháin agus saor ó aon phian nó fulaingt. Maireann a n-spiorad, agus iad á dtreorú agus ag faire orainne, ag soláthar sóláis agus neart in aimsir an ghátair.

Ní deireadh é an bás, ach aistriú chuig tús nua. Is meabhrúchán é go bhfuil an saol leochaileach agus luachmhar, agus ba chóir dúinn gach nóiméad a chaomhnú agus an leas is fearr a bhaint as ár gcuid ama anseo ar domhan.

Cé gur féidir linn brón agus meáchan an chaillteanais a mhothú, tá sé tábhachtach cuimhneamh gur cuid nádúrtha den saol é bás. Is aistear é nach mór dúinn go léir a dhéanamh, agus agus muid ag glacadh leis seo, is féidir linn síocháin agus compord a fháil agus fios againn go bhfuil ár ngaolta in áit níos fearr.

Mar sin, ná bíodh eagla orainn roimh an mbás, ach glacadh leis mar chuid dár saol. Déanaimis saol na ndaoine atá caillte againn a cheiliúradh agus onóir a thabhairt dá gcuimhne trínár saol a chaitheamh ar an iomlán, le grá, cineáltas agus buíochas.

Scaradh Síochánta: Comhbhrón agus Compord i Sleachta

Nuair a chailleann muid duine daor dúinn, is féidir go mbraitheann sé mar go bhfuil an domhan stoptha sníomh. Is i dtréimhsí an bhróin agus an bhróin seo a théimid go minic ar fhocail sóláis agus sólás. Tá bealach uathúil ag Sleachta chun croílár ár mothúcháin a ghabháil agus chun mothú na síochána a sholáthar le linn amanna deacra.

Is féidir le comhbhrón agus teachtaireachtaí comhbhrón tacaíocht agus compord a thabhairt dóibh siúd atá ag brón. Feidhmíonn siad mar mheabhrúchán nach bhfuil muid inár n-aonar inár bpian agus go bhfuil daoine eile ann a thuigeann agus a roinneann ár brón. Seo roinnt Sleachta a thugann comhbhrón agus compord in am an chaillteanais:

‘Go dtabharfaidh an grá agus na cuimhní cinn a roinn tú sólás duit le linn tréimhse an chaillteanais. Mo chomhbhrón ó chroí.'

'Cé go n-éascóidh focail ar bith an phian a bhaineann le duine chomh daor a chailleadh, bíodh a fhios agat go bhfuil tú i mo smaointe agus mo ghuí. Neart agus compord a chur chugat le linn na tréimhse deacra seo.'

'Is é an brón an praghas a íocaimid ar an ngrá. Go n-éirí an t-ádh leat agus fios a bheith agat go raibh an-mheas agat ar do ghaolta agus go mbeidh sé caillte go deo.'

'Tá brón orm as do chailliúint. Go dtabharfadh cuimhní cinn do ghile suaimhneas agus sólás duit sna laethanta amach romhainn.'

‘Le linn an ama bhróin seo, go bhfaighfeá sólás i ngrá agus i dtacaíocht na ndaoine mórthimpeall ort. Tá tú i mo chuid smaointe agus paidreacha.'

Is féidir leis na comharthaí athfhriotail agus na focail chomhbhróin seo a bheith ina bhfoinse sóláis agus láidreachta dóibh siúd atá faoi bhrón. Cuireann siad i gcuimhne dúinn go bhfuil grá agus tacaíocht fós le fáil fiú i ndoimhneacht an bhróin. Is trí na deighiltí síochánta seo is féidir linn sólás agus leigheas a fháil inár dturas bróin.

Cad é an líne is fearr le haghaidh comhbhrón?

Agus tú ag tabhairt comhbhrón, tá sé tábhachtach na focail chearta a roghnú chun do chomhbhrón agus do thacaíocht a chur in iúl. Cé nach bhfuil aon líne ‘is fearr’ amháin ann le haghaidh comhbhrón, is é an rud is tábhachtaí ná do chomhbhrón ó chroí a chur in iúl agus a thaispeáint go bhfuil tú ann don duine atá ag déanamh bróin.

I measc roinnt línte comhbhróin a d’fhéadfadh a bheith ann tá:

'Tá brón mór orm as do chailliúint.'

'Téann mo chroí duit féin agus do do theaghlach le linn na tréimhse deacra seo.'

'Glac le mo chomhbhrón ó chroí, le do thoil.'

'Ní féidir le focail a chur in iúl go bhfuil brón orm as do chailliúint.'

'Go dtabharfadh cuimhní maithe ar do ghaolta sólás duit le linn an ama seo.'

'Tá tú i mo chuid smaointe agus paidreacha.'

'Tá mé anseo duit, le do thoil, ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh má tá rud ar bith uait.'

'Grá agus neart a chur chugat agus tú ag dul tríd an tréimhse dheacair seo.'

'Ní féidir liom a shamhlú cé chomh deacair is atá sé seo duit, ach bíodh a fhios agat go bhfuil mé anseo chun tacú leat.'

Cuimhnigh, is é an rud is tábhachtaí ná a bheith macánta ó chroí agus do thacaíocht a thairiscint ar cibé bealach a bhraitheann ceart duit féin agus don duine atá ag déanamh an bhróin.

Cad é an Sleachta is fearr de chompord leis an mbás?

Nuair a chaillimid duine a bhfuil grá againn dó, féadann sé a bheith thar a bheith deacair sólás a fháil in aghaidh an bháis. Mar sin féin, tá go leor comharthaí athfhriotail ann a chuireann sólás ar fáil agus a chuireann i gcuimhne dúinn go bhféadfadh ár ngaolta a bheith imithe, ach ní dhéanfar dearmad orthu go deo. Seo cuid de na Sleachta is fearr faoi chompord leis an mbás:

‘Ní imíonn siad siúd is breá linn, siúlann siad in aice linn gach lá. Neamhfheicthe, gan éisteacht, ach i gcónaí gar, fós grá, fós caillte, agus an-daor.' - Gan ainm

'An rud a bhaineamar sult as, ní féidir linn a chailleadh choíche. Is cuid dínn é gach a bhfuil grá againn dó.' - Helen Keller

'Is é an brón an praghas a íocaimid ar an ngrá.' - Banríon Eilís II

'B'fhéidir nach réaltaí iad, ach oscailtí ar neamh áit a bhfuil grá ár ndaoine caillte ag stealladh tríd agus ag taitneamh anuas orainn chun a chur in iúl dúinn go bhfuil siad sásta.' - Seanfhocal Eskimo

'Tá na daoine a bhfuil grá againn dóibh agus a gcaillimid i gcónaí ceangailte ag teaghráin croí leis an Infinity.' - Terri Guillemets

'Ná caoin toisc go bhfuil sé thart, aoibh gháire mar tharla sé.' - An Dr Seuss

‘Ní hé an bás an solas a mhúchadh; níl ann ach an lampa a chur amach mar tá an breacadh an lae tagtha.' - Rabindranath Tagore

'Ní bhfaighidh muid bás as maireachtáil inár gcroíthe.' - Tomás Caimbeul

'Ní hé bás an chailliúint is mó sa saol. Is é an caillteanas is mó a fhaigheann bás taobh istigh ionainn agus muid beo.' - Cousins ​​Normannach

'Nuair a dhéantar cuimhne ar dhuine a bhfuil grá agat dó, déantar taisce den chuimhne.' - Anaithnid

Cuireann na comharthaí athfhriotail seo i gcuimhne dúinn, cé go bhféadfadh an bás a bheith ina bhrón ollmhór, go leanfaidh an grá agus na cuimhní cinn a roinneamar lenár ngaolta ag cur sólás agus áthas orainn. Feidhmíonn siad mar mheabhrúchán nach é an bás an deireadh, ach leanúint den ghrá agus den cheangail a roinneamar leo siúd a bhásaigh.

Cad é an teachtaireacht chomhbhróin is fearr gearr?

Nuair a thagann sé chun comhbhrón a chur in iúl do dhuine a chaill duine éigin ngrá leat, is féidir leis a bheith dúshlánach teacht ar na focail chearta. Is féidir le teachtaireacht ghearr chroíúil compord agus tacaíocht a thabhairt le linn tréimhse dheacair. Seo roinnt samplaí de na teachtaireachtaí comhbhróin is fearr atá gonta ach a bhfuil brí leo:

conas ruga ceantair shag a ghlanadh

1. 'Tá brón orm as do chailliúint. Suaimhneas síoraí [ainm] agus go bhfaighidh tú neart agus compord sna cuimhní cinn a roinn tú.'

2. 'Mo chomhbhrón ó chroí a chur chugat agus le do theaghlach. Go bhfaighe tú suaimhneas agus suaimhneas le linn aimsir an bhróin seo.'

3. 'Ní féidir le focail a chur in iúl cé chomh brónach agus atá mé mar gheall ar do chailliúint. Bíodh a fhios agat, le do thoil, go bhfuil tú i mo smaointe agus i mo ghuí.'

4. 'Glac mo chomhbhrón ó chroí le do thoil. Beidh dearmad mór ar [Ainm], ach mairfidh a gcuimhne go deo.'

5. 'Tá mé anseo duit le linn na tréimhse deacra seo. Cuir in iúl dom le do thoil má tá aon rud is féidir liom a dhéanamh chun tacú leat.'

Cuimhnigh, is é an teachtaireacht chomhbhróin is fearr ná ceann a thagann ón gcroílár. Tá sé tábhachtach a bheith fírinneach agus dílis i do chuid focal, ag tabhairt tacaíochta agus comhbhá don duine nó don teaghlach atá faoi bhrón. Is féidir le fiú teachtaireacht ghearr tionchar as cuimse a bheith aige agus compord a sholáthar in am an chaillteanais.

Ceist agus freagra:

Cad iad roinnt scíthe cáiliúla i Sleachta síochána?

I measc roinnt sleachta cáiliúla scíthe faoi shíocháin tá 'Rest in peace, my friend. Is mór an chailleann muid thú’ agus ‘Imithe ach ní dhearmadfaimid thú. Suaimhneas síoraí.'

An féidir leat sos chompordach a thabhairt dom i Sleachta na síochána?

Ar ndóigh! Seo cúpla scíth chompordach i Sleachta na síochána: ‘Go bhfaigheadh ​​d’anam síocháin agus suaimhneas sa saol eile’ agus ‘Cé go bhfuil tú imithe, beidh do chuimhne beo go deo inár gcroí.’

An bhfuil aon scíth reiligiúnach agat i Sleachta na síochána?

Sea, seo chugat roinnt scíthe reiligiúnda i Sleachta na síochána: ‘Go lonródh solas síoraí Dé ort’ agus ‘Go bhfaigheadh ​​tú suaimhneas síoraí in armas an Tiarna.’

Cad a dhéanann roinnt scíthe i síocháin Sleachta do ghaolta?

Maidir le duine a bhfuil grá agat dó, is féidir leat comharthaí athfhriotail a úsáid mar 'Is féidir go bhfuil tú imithe, ach ní dhéanfar dearmad go deo ort. Suaimhneas síoraí, a stór' agus 'Inár gcroíthe fanfaidh tú i gcónaí. Suaimhneas síoraí duit, a stór.'

An féidir leat sos i síocháin a mholadh do chara leat?

Do chara, is féidir leat Sleachta a úsáid mar 'Thug tú an oiread sin lúcháir inár saol. Suaimhneas síoraí duit, a chara dílis’ agus ‘Beidh cuimhne i gcónaí ort mar chara dílis. Suaimhneas síoraí.'

Áireamhán Caloria