Athruithe ar Struchtúr an Teaghlaigh le himeacht ama

Teaghlach mór cumaiscthe ag glacadh selfie

Fásfaidh agus forbróidh an chuma atá ar theaghlach le himeacht ama agus bíonn tionchar mór aige ar an gcultúr sonrach a bhíonn ann i dtréimhse áirithe ama. Cé go mbíodh struchtúr teaghlaigh amháin ann a bhí chun tosaigh i ngach ceann eile, tharla athruithe suntasacha i struchtúr an teaghlaigh le cúpla scór bliain anuas.Athruithe ar Struchtúr an Teaghlaigh

Tá teaghlaigh athraithe go mór ó thaobh struchtúir de, ag dul ó theaghlaigh dhá thuismitheoir go léiriú níos eicléictiúla ar a bhfuil i gceist le bheith i do theaghlach. Agus iad sna 50idí agus sna 60idí, bhí níos mó béime ar theaghlach lena n-áirítear beirt tuismitheoirí agus leanaí, anois, tá struchtúr i bhfad níos éagsúla ag teaghlaigh.Ailt Ghaolmhara
 • Róil Choitianta Teaghlaigh agus Mar a Athraíodh iad
 • Luachanna Teaghlaigh na Brasaíle
 • Cultúr Teaghlaigh Mheicsiceo

Conas a d’athraigh Teaghlaigh Thar na Blianta?

Tá athrú mór tagtha ar theaghlaigh thar na blianta. De réir Taighde Pew I measc samplaí de na hathruithe seo tá:

 • Sna 1960idí, bhí 73% de leanaí ina gcónaí le beirt tuismitheoirí ina gcéad phósadh.
 • Sna 1980idí, bhí 61% de leanaí ina gcónaí le beirt tuismitheoirí ina gcéad phósadh.
 • Faoi láthair, tá níos lú ná leath na leanaí ina gcónaí i dteaghlaigh dhá thuismitheoir le tuismitheoirí atá ina gcéad phósadh.
Teaghlach taobh amuigh de theach bruachbhailte sna 1960idí

Cad iad na Cúiseanna le hAthruithe ar Struchtúr an Teaghlaigh?

Cúiseanna leis an athrú istruchtúr teaghlaigh:

 • Airleacain i rialú breithe agus rochtain air
 • Infhaighteacht deiseanna gairme do mhná
 • Infidelity nó saincheisteanna coibhneasta eile as a dtagann briseadh suas nócolscaradh
 • Féadann athphósadh le leanaí atá i gceist teaghlaigh dhá thuismitheoir a athrú go teaghlaigh chumaisc agus / nó aontuismitheora
 • Bás linbh nó páirtí
 • Ag roghnú comhchónaí in ionad pósadh
 • Uchtáil
 • Ag cruthú do theaghlaigh féin nach mbaineann le fuil mar gheall ar shaincheisteanna teaghlaigh agus / nó maolú
 • Dlíthiúlacht a athraíonn; mar shampla, ligean do lánúineacha den ghnéas céanna pósadh agus uchtáil
 • Infhaighteacht agus rochtain deontóirí sperm
 • An timpeallacht chultúrtha ag brath ar an tréimhse ama (An bhfuil colscaradh níos inghlactha, an bhfuil sé mar thuismitheoir aonair, nó uchtáil, nó an bhfuil sé ag comhchónaí leis an norm nua, nó an meastar go bhfuil sé inghlactha?)

Ar athraíodh an Sainmhíniú ar Theaghlach le himeacht ama?

Tá ansainmhíniú ar theaghlachis féidir féachaint air mar rud an-phearsanta, rud a chiallaíonn go bhféadfadh a thuairim féin a bheith ag gach duine uathúil maidir le cad a chiallaíonn teaghlach dóibh. De réir Pew Research, sna Stáit Aontaithe tá antraidisiúnta 'teaghlachba é sin an rud ba mhó sna 1950idí agus sna 1960idí agus bhí thart ar 73% de leanaí ina gcónaí i dteaghlaigh dhá thuismitheoir. Faoi láthair, níl teaghlaigh dhá thuismitheoir mar ghnáthnós, agus formhór mór na dteaghlach ina dtuismitheoir aonair,chumasc, comhchónaí, athphósadh, agus comhpháirtithe gan leanaí, cé go bhfuil an teaghlach dhá thuismitheoir níos lú ná leath de na rudaí a shainaithníonn teaghlaigh sna Stáit Aontaithe mar. Is féidir leis an teaghlach a bheith freisin: • Cairde nach mbaineann le chéile a thagann chun bheith ina dteaghlach dá chéile mar gheall ar dhíothú nó saincheisteanna eile laistigh dá dteaghlach tionscnaimh
 • Comhpháirtithe pósta den ghnéas céanna nó den ghnéas céanna nach roghnaíonn leanaí a bheith acu
 • Comhpháirtithe comhchónaitheacha den ghnéas céanna nó den ghnéas céanna le nó gan leanaí
 • Tuismitheoirí aonair a ghlacann nó a úsáideann deontóir sperm
 • Teaghlaigh teaghlaigh ilghlúine

Cén tionchar a bhíonn ag an ngeilleagar ar athruithe i struchtúr an teaghlaigh?

Tá an geilleagar agus struchtúr teaghlaigh caidreamh ciorclach a bheith acu leis an dá eintiteas a bhfuil tionchar acu ar a chéile. Mar shampla:

 • D’fhéadfadh leibhéil níos airde brú teaghlaigh a bheith mar thoradh ar ghéarchéimeanna eacnamaíocha agus leibhéil colscartha a mhéadú i gcúinsí áirithe.
 • Féadann géarchéimeanna eacnamaíocha ollmhóra leibhéil an cholscartha a laghdú de réir mar a chomhthiomsaíonn aonad teaghlaigh a chuid acmhainní chun fanacht ar snámh i gcúinsí áirithe.
 • Is féidir le dífhostaíocht agus leibhéal oideachais an dá chomhpháirtí tionchar a imirt ar struchtúr an teaghlaigh le linn leathnú eacnamaíochta agus géarchéimeanna.
 • D’fhéadfadh leibhéil níos airde neamhspleáchais a bheith mar thoradh ar borradh eacnamaíochta do dhaoine óga (mar shampla, féadfaidh duine aonair nó lánúin teach a cheannach, pósadh, agus / nó leanaí a bheith acu).

Conas atá Teaghlaigh ag Athrú?

Tá struchtúir theaghlaigh athraithe le himeacht ama ar chúiseanna casta éagsúla a bhíonn ag idirghníomhú lena chéile laistigh de thréimhse ama ar leith. Tá an norm i dtéarmaí struchtúr an teaghlaigh ag athrú i gcónaí, agus gach seans go leanfaidh sé ag athrú le himeacht ama.