Modhnú ar Thacaíocht Leanaí i Oklahoma d’Aois Tromlaigh

Na Hainmneacha Is Fearr Do Leanaí

Míchumasaithe.jpg

D’fhéadfadh go mbeadh leanbh faoi mhíchumas i dteideal tacaíochta tar éis 18 mbliana d’aois.Faoi dhlí an stáit, tiocfaidh modhnú tacaíochta linbh i Oklahoma d’aois an tromlaigh i bhfeidhm nuair a bhíonn an leanbh 18 mbliana d’aois nó nuair a bheidh an leanbh críochnaithe ar scoil ard. Ag an bpointe seo, ní theastaíonn íocaíochtaí tacaíochta leanaí a thuilleadh ón tuismitheoir neamh-choimeádach.

Níl oibleagáid dhlíthiúil ar thuismitheoir cur le hoideachas iar-mheánscoile a linbh. Mar sin féin, féadfaidh an tuismitheoir neamh-choimeádach a roghnú comhaontú a dhéanamh leis an tuismitheoir coimeádta chun cur le costais an choláiste nó na hollscoile.Modhnú ar Thacaíocht Leanaí i Oklahoma d’Aois Tromlaigh do Leanbh faoi Mhíchumas

Déanann an dlí eisceacht ón riail ghinearálta seo i gcás linbh atá faoi mhíchumas. Tá sé de chumhacht ag breitheamh ordú a thabhairt do cheann amháin nó an dá thuismitheoir óg leanúint ar aghaidh ag déanamh íocaíochtaí tacaíochta ar feadh tréimhse éiginnte ama. Féadfaidh an Chúirt a chinneadh freisin cad iad 'cearta agus dualgais' na dtuismitheoirí i leith an linbh.

Ailt Ghaolmhara
  • Dlí Míleata ar Alimony agus Tacaíocht Leanaí
  • Ag fanacht le Fear Colscartha
  • Cad iad Íocaíochtaí Tacaíochta Leanaí Iarghníomhacha?

Ionas go ndéanfar ordú tacaíochta linbh den chineál seo, caithfear fianaise a thíolacadh don Chúirt chun a chruthú nach bhfuil an leanbh in ann tacú leis féin mar gheall ar éifeachtaí míchumais choirp nó mheabhrach. Caithfidh an míchumas a bheith i láthair ar nó roimh bhreithlá an linbh.Ní gá go mbeadh an leanbh teoranta d’institiúid chun go gceanglófaí ar na tuismitheoirí leanúint de thacaíocht airgeadais a sholáthar tar éis a 18ú breithlá.

Tacaíocht Leanaí Oklahoma a ríomh

Tá an fhreagracht dhlíthiúil ar an tuismitheoir coimeádta oideachas a chur ar a leanaí agus tacú leo go airgeadais. Chun íocaíochtaí tacaíochta leanaí a fháil ón tuismitheoir neamh-choimeádach, caithfidh an tuismitheoir coimeádta a thaispeáint nach leor a n-ioncam chun tacú lena leanaí. Sa chás sin, éilítear ar an tuismitheoir neamh-choimeádach tacaíocht linbh a íoc.In Oklahoma, ríomhtar an méid tacaíochta linbh atá iníoctha bunaithe ar fhoirmle arna socrú ag an reachtas Stáit. Tá méid na n-íocaíochtaí bunaithe ar na tosca seo a leanas:  • Líon na Leanaí a dtacófar leo
  • Ollioncam Míosúil an dá Thuismitheoir
  • Costas Préimheanna Árachais Sláinte do Leanaí Cleithiúnacha
  • An méid ama a chaitheann na leanaí le gach tuismitheoir (Thar oíche)

Má bhraitheann an Chúirt go bhfuil an figiúr do thacaíocht leanaí a mhol na treoirlínte míréasúnta nó míchuí faoi na cúinsí, féadfar méid difriúil a ordú. Agus na cineálacha cinntí seo á ndéanamh aige, cuirfidh an breitheamh leas an linbh san áireamh.

Íocaíochtaí Tacaíochta Leanaí a Mhodhnú

Nuair a bheidh sé i ngach tréimhse 12 mhí, is féidir le ceachtar tuismitheoir linbh mionaoiseach iarratas a dhéanamh go ndéanfaí athbhreithniú ar leibhéal na n-íocaíochtaí tacaíochta linbh. Caithfear an iarraidh seo a dhéanamh i scríbhinn chuig an oibrí cásanna tacaíochta leanaí atá i gceannas ar an gcás. Iarrfar ar gach tuismitheoir faisnéis airgeadais a sholáthar chun a chinneadh ar cheart an t-ordú tacaíochta leanaí a mhodhnú. Más rud é, bunaithe ar an bhfaisnéis airgeadais nuashonraithe a cuireadh ar fáil, go bhfuil an méid nua tacaíochta linbh atá iníoctha níos mó ná 10 faoin gcéad os cionn nó faoin méid atá ann cheana, athrófar an t-ordú tacaíochta leanaí dá réir.

Cé go scoirfidh íocaíochtaí tacaíochta leanaí i bhformhór na gcásanna nuair a bhíonn leanbh 18 mbliana d’aois, in imthosca áirithe. cuirtear modhnú tacaíochta linbh i Oklahoma d’aois an tromlaigh i bhfeidhm ina ionad. Cuidíonn an beartas seo lena chinntiú go bhfaigheann leanbh faoi mhíchumas an cúram a theastaíonn uaidh nó uaithi.

Áireamhán Caloria