Staitisticí Tiomána do Dhaoine Scothaosta ar Eolas: Ag Fanacht Sábháilte ar an mBóthar

Na Hainmneacha Is Fearr Do Leanaí

Lánúin ag tiomáint inchomhshóite

Faigheann tiománaithe scothaosta droch-rap uaireanta, ach an dtacaíonn an dea-cháil le staitisticí? In 2015, bhí 40.1 milliún tiománaí scothaosta ceadúnaithe sna Stáit Aontaithe. Féach ar fhíricí tiomána do dhaoine scothaosta chun a fháil amach cad a deir staitisticí faoi na rioscaí a bhíonn ag tiománaithe scothaosta.Staitisticí Maidir le Seanóirí agus Timpistí

De réir an Ionaid um Rialú agus Cosc ar Ghalair (CDC), tháinig méadú 60% ar líon na dtiománaithe sinsearacha ceadúnaithe ó 2000 go 2018. Ar an meán, tiomáineann 70 bliain d’aois agus níos sine 45% níos lú míle ná tiománaithe 35 go ​​54. Institiúid Árachais do Shábháilteacht Ardbhealaigh tuairiscíonn sé go dtaistealaíonn tiománaithe, 70 bliain d’aois nó níos sine, de réir mar a mhéadaigh a míleáiste bliantúil 42% ó 1996 go 2008.

Ailt Ghaolmhara
 • Pictiúir de Stíleanna Gruaige Gearr do Ghruaig Liath
 • Smaointe Flattering do Plump Woman Sinsearach
 • Gruaige Liath Álainn le Buaicphointí

Timpistí Seanóirí agus Marfacha

De réir mar a théann do dhuine grá in aois, d’fhéadfadh go mbeadh lagú amhairc, soghluaisteachta agus cuimhne méadaithe air / uirthi. Tá cineál éigin néaltraithe ar 14 faoin gcéad de na Meiriceánaigh atá 71+ bliain d’aois; Bíonn tionchar ag galar Alzheimer ar an tríú cuid den daonra 85+. Míochainí ar oideas, a thagann go minic le fo-iarsmaí, is féidir leis dochar a dhéanamh don tiomáint freisin . Fuair ​​staidéar amháin gur ghlac thart ar 30% de sheanóirí níos mó ná cúig chógas ar oideas in aghaidh an lae. D’fhéadfadh na laigí seo, i dteannta le cinn eile, dul i bhfeidhm go mór ar a gcumas tiomána nó ar a chumas freagairt do chásanna contúirteacha.

cá fhad a thógann sé cat a bheith ag piseoga
 • Tá an CDC tuairiscíonn go bhfuil ráta báis níos airde ag fir aosta ó thubaistí gluaisteán i gcomparáid le mná.
 • Tugann staidéir le fios freisin gur tháinig méadú ar líon na dtimpistí marfacha in aghaidh an mhíle a thaistil do dhaoine aonair idir 70 agus 74. Is airde an líon timpistí marfacha seo in aghaidh an mhíle a thaistealaítear i measc tiománaithe atá 85 bliana d’aois nó níos sine.
 • Tá rátaí báis tuairteála níos airde ag tiománaithe níos sine, go háirithe iad siúd os cionn 75, i gcomparáid le tiománaithe meánaosta. Tá sé seo go príomha mar gheall ar leochaileacht mhéadaithe i leith díobhála i dtimpiste d’íospartaigh aosta.
 • Bhí tuairteanna ilfheithicil ann 40% de thionóiscí marfacha i dtiománaithe 80 bliain d’aois agus níos sine i gcomparáid le 20 faoin gcéad de thiománaithe 16 go 59 bliana d’aois.

Cé go bhfuil seanóirí tiomána fós i mbaol ginearálta i leith timpistí marfacha, léiríonn sonraí le déanaí treocht laghdaitheach i mbásanna. Bhí baint ag tiománaithe níos sine le níos lú imbhuailtí marfacha ná mar a bhí le blianta beaga anuas. Bhásaigh 5,195 duine 70 bliain d’aois agus níos sine i dtimpistí in 2019. Ba laghdú 12% é seo i gcomparáid le 1997. D’fhéadfadh go mbeadh básanna sinsearacha de bharr timpistí gluaisteáin ag laghdú, ach tá na fachtóirí riosca a bhaineann le daoine scothaosta ar an mbóthar fós ann.

Timpistí a bhfuil Coisithe bainteach leo

Toisc go roinneann tiománaithe an bóthar le coisithe agus rothaithe, tá sé riachtanach go bhfuil tiománaí ar an airdeall agus ar an eolas faoina thimpeallacht. Má theipeann ort fís nó tiomáint le linn dálaí deacra bóthair, amhail an drochaimsir nó le linn uaireanta luaíochta, is féidir go mbeidh tiománaithe níos sine i mbaol níos mó i gcás timpistí nó báis a bhaineann le coisithe. Suirbhé in 2015 a rinne an Institiúid Árachais do Shábháilteacht Ardbhealaigh tuairiscíodh go raibh an ráta báis coisithe is airde ag daoine scothaosta, aois 85 bliana agus níos sine (4.4 in aghaidh gach 100,000).Tiomáint Tarraingthe

Ní hiontas ar bith é, is féidir le fóin phóca nó úsáid idirlín agus tú ag tiomáint a bheith ina chúis le duine a bheith tarraingthe taobh thiar den roth. I suirbhé in 2014, rinne an AAA thuairiscigh gur thuairiscigh níos mó ná leath na dtiománaithe 65 go 69 go raibh siad ag caint ar an bhfón agus iad ag tiomáint uair amháin ar a laghad le mí anuas, agus rinne 12% de na tiománaithe sin go rialta. Mar sin féin, ba lú an seans go nglacfadh tiománaithe 70 bliain d’aois agus níos sine leis an iompar contúirteach seo. Beag beann ar d’aois, is bealach lárnach é tú féin a shaoradh ó aon seachráin agus tú ag tiomáint chun do shábháilteacht féin a chinntiú chomh maith le sábháilteacht daoine eile.

Sábháilteacht Shinsearach Taobh thiar den Roth

Ní phéinteálann gach staidreamh ar thiomáint shinsearach pictiúr chomh gruama. De ghnáth, is mó an seans go nglacfaidh seanóirí páirt i straitéisí sábháilteachta gluaisteán mar chriosanna sábhála a úsáid agus gan a bheith ag ól agus ag tiomáint.Minicíocht Úsáid Criosanna Suíocháin

Caitheann mórchuid na dtiománaithe sna Stáit Aontaithe Criosanna sabháilteachta . Tá sé seo fíor go háirithe don daonra sinsearach. Léirigh suirbhé 2014 a rinne an AAA nár thuairiscigh ach 18% de thiománaithe 65 go 69, 16% de thiománaithe 70 go 74 bliana d’aois, agus 25% de thiománaithe 75 bliain d’aois nó níos sine go raibh siad ag tiomáint gan crios sábhála le 30 lá anuas.cad a mheascann go maith le coróin ríoga

Tuairiscíonn an CDC freisin go raibh criosanna sábhála á gcaitheamh ag 60% de phaisinéirí 65 go 74 bliana d’aois agus beagnach dhá thrian (69%) de phaisinéirí feithiclí 75 bliain nó níos sine tráth a dtimpiste i gcomparáid le 38% de phaisinéirí aois 21 go 24.

Tiomáint lagaithe

Cibé an bhfuil sé mar thoradh ar iontógáil iomarcach alcóil nó ag tiomáint faoi thionchar támhshuanaigh sráide nó dlíthiúla, tá tiomáint lagaithe contúirteach agus tá sé freagrach as go leor díobhálacha coirp agus básanna tráchta gach bliain. Tuairiscíonn an CDC go mbaineann tiománaithe le tiúchan alcóil fola (BAC) de 0.08 g / dL nó níos airde le thart ar aon trian de na timpistí tráchta sna Stáit Aontaithe. Ar ámharaí an tsaoil, is lú an seans go dtiomáinfidh tiománaithe fásta aosta lagú i gcomparáid le haoisghrúpaí eile. Tuairiscíonn an AAA nach raibh BAC de 0.08 g / dL nó níos airde ag ach 6% de thiománaithe, aois 75 bliana nó níos sine, a raibh baint acu le timpistí marfacha.

conas dul ar scor gan aon airgead a shábháil

Monatóireacht a dhéanamh ar a dTiomáint i rith Tráthanna an Lae

Tá daoine scothaosta níos coosy maidir le cathain a théann siad ar an mbóthar. Is iondúil go n-imíonn siad glan ó na bóithre le linn tráthanna coitianta tráchta trom; b’fhearr leo gan tiomáint san oíche agus is tiománaithe nach bhfuil chomh coitianta iad ar mhórbhealaí.

Forálacha Tiomána

B’fhéidir gur sháraigh a lán seanóirí a gcumascarr a oibriú go sábháilteagus mar thoradh air sin, tá forálacha speisialta curtha i bhfeidhm ag go leor stát do thiománaithe níos sine a gceadúnas tiomána a athnuachan. Thacaigh 70% de thiománaithe 65 agus níos sine leis an soláthar a éilíonn ar thiománaithe 75 bliana d’aois agus níos sine a gceadúnas a athnuachan go pearsanta agus scagthástáil leighis a rith.

An sinsearach riachtanais athnuachana ceadúnais athrú de réir stáit. I measc roinnt samplaí d’fhorálacha speisialta a cuireadh i bhfeidhm tá:

 • Athnuachan níos minice
 • Athnuachan ar líne nó ríomhphoist a shrianadh
 • Tástáil radhairc a chríochnú
 • Páirt a ghlacadh itástáil bóthair
 • Táillí athnuachana laghdaithe nó tarscaoilte

Státaí Tiománaithe do Dhaoine Scothaosta

Teastaíonn cumas géar fisiceach agus cognaíocha, scileanna tiomána agus iompraíochtaí tiomána sábháilte chun carr a oibriú go sábháilte. Déan measúnú ar chumas do ghaolta fanacht sábháilte taobh thiar den roth agus comhrá oscailte macánta a bheith agat faoi thiomáint agus a gcuid pribhléidí.