Samplaí de Chuspóirí Gnó

Na Hainmneacha Is Fearr Do Leanaí

tuarascáil ar chuspóir gnó

Nuair a bheidh spriocanna gnó aitheanta agat, ní mór duit a chinneadh conas a bhainfidh tú iad amach. Is iad na céimeanna a ghlacann tú chun sprioc a bhaint amach ná do chuspóirí gnó. Cosúil le haidhmeanna, ba cheart go mbeadh cuspóirí SMART - caithfidh siad a bheith sonrach, intomhaiste, insroichte, réalaíoch agus faoi cheangal ama. Tá cineálacha éagsúla cuspóirí gnó ann, agus ba cheart go gceanglódh gach ceann acu go díreach le sprioc chun cabhrú leat bogadh i dtreo an bhealaigh.

Cuspóirí Gnó Samplacha le haghaidh Spriocanna Díolacháin

Tá súil ag mórchuid na gcuideachtaí díolacháin a fheabhsú ó bhliain go bliain. Is é an t-aon bhealach le leanúint ar aghaidh ag fás agus rath a fháil. Chun díolacháin a mhéadú, beidh ar d’eagraíocht straitéisí ar leith a chruthú agus a fhorghníomhú atá deartha chun custaiméirí nua a thabhairt isteach.

Ailt Ghaolmhara
 • Soláthairtí Bunúsacha Oifige Gnó
 • Cur Chuige maidir le Forbairt Fostaithe
 • Teimpléad Curaclaim Vitae

I measc samplaí de chuspóirí gnó tá: • Cruthaigh asuirbhéa fháil amach conas a fuair an 20% is fearr dár gcustaiméirí an gnólacht, agus infheistíocht iontu siúd a mhéadúmargaíochtstraitéisí faoin 1 Deireadh Fómhair
 • Cruthaigh clár dílseachta nó ceannaí go minic chun athdhíolachán custaiméirí a spreagadh faoin 1 Nollaig
 • Cruthaigh clár atreoraithe cliant faoin 15 Samhain chun sroicheadh ​​ár mbranda a mhéadú

Ag brath ar do spriocanna díolacháin ar leith, b’fhéidir go mbeidh ort do chuspóirí a dhíriú go réigiúnach nó go hidirnáisiúnta. B’fhéidir gur mhaith leat cuspóirí a chruthú do gach ráithe nó gach mí chun a chinntiú go bhfuil tú ag fanacht ar an mbóthar ceart.

Cuspóirí Samplacha do Spriocanna Seirbhíse do Chustaiméirí

Is féidir le seirbhís do chustaiméirí a bheith ag socrú do chuideachta seachas an comórtas. Cinnte, díolann go leor cuideachtaí giuirléidí glasa, ach más féidir leat é a dhéanamh seirbhís iontach agus aoibh gháire , roghnóidh daoine ceannach uait. Níor mhaith leat tonna airgid a chaitheamh ar éadáil custaiméirí ach é a chailleadh le drochsheirbhís do chustaiméirí.Is féidir go roghnóidh tú díriú ar chuspóirí seirbhíse do chustaiméirí mar:

 • Cúigear ball foirne nua seirbhíse do chustaiméirí a fhruiliú agus a oiliúint go hiomlán faoin 15 Iúil
 • Suiteáil comhrá ar líne mar rogha cabhrach faoin 30 Meán Fómhair
 • Faoi 1 Samhain, aistrigh ár ndoiciméid tacaíochta is mó a úsáidtear go Spáinnis

Nuair a sholáthraíonn tú seirbhís den scoth do chustaiméirí, ní amháin go gcoinneoidh tú custaiméirí, is féidir leat a ghiniúint gnó den scoth ó atreoruithe freisin. Tá sé cosúil le d’fhórsa díolacháin oibrithe deonacha féin a bheith agat!

Cuspóirí Airgeadais Samplacha do Spriocanna Brabúis

Nuair a mhéadaíonn tú díolacháin, uaireanta méadaíonn tú costais freisin. Mar thoradh air sin, ní bheidh níos mó airgid agat sa bhanc ná mar a thosaigh tú leis. Chun do chuideachta a threisiú i ndáiríre, ní mór duit díolacháin a mhéadú agus costais a ghearradh ag an am céanna. Leis na cuspóirí cearta, is féidir leat do spriocanna brabúis a bhaint amach.I measc roinnt bealaí a d’fhéadfá brabús a threisiú tá:

 • Faigh trí luachan nua do sholáthraithe giuirléidí glasa faoin 1 Meitheamh, agus déan meastóireacht ar sholáthraithe atá ag athrú chun costais a shábháil
 • Cruthaigh clár chun smaointe coigilteas costais a iarraidh ar fhostaithe faoin 1 Meán Fómhair, agus cuir duais san áireamh as moltaí a bhuaigh
 • Déan costais taistil cuideachtaí a mheas faoin 15 Iúil, agus cruthaigh liosta smaointe maidir le coigilteas féideartha

Is féidir leat cuspóirí a chruthú freisin a dhéanann athbhreithniú ar ardú praghsanna, ag díriú ar chustaiméirí atá an-bhrabúsach, nó ar bhealaí eile chun forchostais a laghdú.

Cuspóirí Samplacha Gnó atá Dírithe ar Fhostaithe

Níor chóir go ndíreodh gach ceann de do spriocanna gnó lasmuigh d’eagraíocht. Chun go n-éireoidh leat bliain i ndiaidh bliana, caithfidh tú an fhoireann cheart a thógáil agus do phríomhfhostaithe a choinneáil gafa agus sona. Taispeánann staidéir iomadúla is féidir leis an láimhdeachas sin costas suas le dhá oiread tuarastal bliantúil an fhostaí a thabhairt duit. Ní amháin go bhfeabhsaíonn na costais seo do bhrabús, ach freisin feabhsaíonn táirgiúlacht agus meanma freisin.

Féadfaidh tú na cineálacha cuspóirí seo a chruthú chun díriú ar d’fhoireann:

 • Clár spriocdhírithe 90 lá ar bord a chur i bhfeidhm faoin 1 Nollaig
 • Córas a chruthú chun freagairt d’imní scríofa na bhfostaithe faoin 1 Bealtaine, agus an próiseas a chur in iúl don fhoireann uile faoin 1 Meitheamh
 • Faoi 1 Meán Fómhair, cuir oiliúint ar na bainisteoirí go léir maidir le conas cabhrú le fostaithe spriocanna gairme a fhorbairt agus a bhaint amach

Nuair a dhéanann tú infheistíocht i d’fhostaithe, bíonn tionchar i bhfad níos mó ag na tairbhí ná do bhunlíne. John Deere déanann sé meanma na bhfostaithe a thomhas gach coicís , a thaispeánann a thábhachtaí agus atá spreagadh agus rannpháirtíocht do nuálaíocht agus do shláinte foirne.

Cuspóirí Oibriúcháin Samplaí

Uaireanta díríonn cuspóirí gnó ar ghnéithe inláimhsithe d’oibríochtaí. Is minic a bhaineann na cuspóirí seo le táirgiúlacht a fheabhsú nó le hacmhainn a threisiú.

Bean ghnó le cairt
 • Táirgeadh giuirléidí a mhéadú 25% faoin 31 Nollaig
 • Uasghrádú a dhéanamh ar threalamh plandaí atá dímheasa go hiomlán faoin 1 Deireadh Fómhair
 • Cuir líne nua táirgeachta leis a bheidh ag feidhmiú go hiomlán faoin 15 Samhain

Cuspóirí Samplacha Gnó Tosaithe

Agus gnó nua á thosú, is dóigh go ndíreoidh na cuspóirí tosaigh ar ghníomhartha is gá chun oibríochtaí a sheoladh. Maidir le gnólacht nuathionscanta, tá sé tábhachtach go mbeadh cuspóirí gearrthéarmacha i bhfeidhm ón tús d’fhonn gníomhaíochtaí a dhíriú ar na rudaí is ríthábhachtach chun an gnó a chur ar bun.

 • Slánmaoiniú gnóriachtanach chun oibríochtaí a sheoladh faoin 1 Lúnasa
 • Faigh ceadúnas gnó cathrach faoin 1 Meán Fómhair
 • Sínigh léas do spás oifige faoin 10 Meán Fómhair

Tábhacht Cuspóirí an Phlean Ghnó Straitéisigh

Cibé an gnólacht nuathionscanta nó gnólacht seanbhunaithe é do chuideachta, tá sé tábhachtach plean gnó láidir a bheith agat a chuimsíonn cuspóirí straitéiseacha gnó. Ionas go mbeidh cuspóirí gnó straitéiseach, caithfear iad a nascadh go soiléir le misean agus spriocanna foriomlána na heagraíochta. Maidir le gach cuspóir, tá sé tábhachtach a chinntiú go ndéanfaidh dul chun cinn na cuspóra dul chun cinn i dtreo na heagraíochta iomláinemiseanagus nasc díreach a dhéanamh le gnó foriomlán amháin nó níos mósprioc. Trí chuspóirí straitéiseacha a áireamh i do phlean gnó is féidir leat a thaispeáint ní amháin an méid atá do ghnó ag iarraidh a chur i gcrích, ach conas a dhéanfaidh sé amhlaidh.

An Fáth a Athraíonn Cuspóirí Gnó Uaireanta

Tá sé tábhachtach athbhreithniú a dhéanamh ar chuspóirí gnó go tréimhsiúil, chun a fhíorú an bhfuil dul chun cinn á dhéanamh agus chun an cuspóir a chinneadh b’fhéidir go gcaithfear a choigeartú. Caithfidh cuspóirí gnó a bheith solúbtha go leor chun athrú de réir mar a thagann riachtanais an ghnó chun cinn. D’fhéadfadh sé go mbeadh gá le cuspóirí gnó a athrú, lena n-áirítear rudaí mar iomaíocht mhéadaithe nó laghdaithe, tosca eacnamaíocha, nó forbairtí teicneolaíochta a bhaineann le táirgí nó seirbhísí na cuideachta mar thoradh ar fhachtóirí éagsúla. Bíonn ceannairí gnó Savvy i gcónaí ag déanamh monatóireachta ar antimpeallacht ghnó inmheánach agus sheachtrachchun a fháil amach an bhféadfadh sé go gcaithfí cuspóirí na cuideachta a choigeartú chun an buntáiste iomaíoch a uasmhéadú.

Tá an Cur i bhFeidhm Eochair

Chun do phlean gnó a choinneáil ó bheith ina dhoiciméad a bhailíonn deannach agus gan aon rud níos mó, scríobh aplean gnó soladachdírithe argníomh. Déan gach cuspóir a roinnt ina chéimeanna agus dátaí agus freagracht chuí a shannadh. B’fhéidir gur mhaith leat fiú ‘curadh’ a shannadh chun maoirseacht a dhéanamh ar gach réimse spriocanna agus cuspóirí, mar churadh seirbhíse do chustaiméirí. Trí gach duine a choinneáil cuntasach, beidh do chuideachta in ann a cuspóirí a fhorghníomhú agus a cuspóirí a bhaint amach.

Áireamhán Caloria