Cúram Altrama do Theaghlaigh Mhíleata

Beagnach Preheim

Beagnach Preheim, MSWCé go gcaithfidh go leor teaghlaigh míleata bogadh gach cúpla bliain, is féidir leo a gcroí agus a dtithe a oscailt do leanbh altrama. Chun cabhrú leat próiseas an chúraim altrama a thuiscint, chuir LoveToKnow agallamh ar an oibrí sóisialta Casi Preheim, MSW. Is Speisialtóir Seirbhíse do Theaghlaigh Colorado, Míleata agus Domhanda í don Mhalartán Uchtála.Maidir le Casi Preheim, MSW

D'oibrigh mé ag an Malartán Uchtála mar Shaineolaí Sheirbhís na dTeaghlach Míleata agus Domhanda ó mhí na Nollag 2009. Sa ról seo, chuir mé seirbhísí earcaíochta agus coinneála ar fáil do theaghlaigh ionchasacha altrama agus uchtála a chónaíonn thar lear, lena n-áirítear teaghlaigh míleata, ar spéis leo fanacht a ghlacadh leanaí ó chóras cúraim altrama na SA. Tá mo phost deartha chun seirbhís den scoth do chustaiméirí, faisnéis úsáideach agus atreoruithe, agus tacaíocht leanúnach a sholáthar do na teaghlaigh seo le linn an phróisis.

Ailt Ghaolmhara
  • 37 Gníomhaíochtaí Allamuigh Teaghlaigh Is breá le gach duine
  • Grianghraif de Spraoi Teaghlaigh Samhraidh
  • 10 mBonn Air Force is Fearr do Theaghlaigh

Is tionscadal maoinithe go cónaidhme é AdoptUSKids a oibrítear trí chomhaontú comhoibrithe idir Biúró Leanaí na SA agus an Cumann Malartaithe Uchtála. Conarthaí AdoptUSKids leis an Adoption Exchange chun seirbhísí a sholáthar a thacaíonn le tógáil cumais ag Stáit, Críocha, Treibheanna agus cúirteanna na SA lena n-áirítear breithniú ar theaghlaigh cháilithe mhíleata agus dhomhanda mar theaghlaigh altrama agus uchtála féideartha do leanaí atá faoi chúram altrama. I measc na seirbhísí seo tá comhoibriú le sainchomhpháirtithe (trí theileachomhdhálacha míosúla), rannpháirtíocht in athbhreithnithe ar an bhfoilseachán AdoptUSKids dar teideal Cibé áit a bhfuil mo theaghlach: Sin é an Baile! : Seirbhísí Uchtála do Theaghlaigh Mhíleata, cruthú leatháin le haghaidh oibrithe cásanna faoi theaghlaigh mhíleata, agus oideachas gairmithe uchtála gníomhaireachtaí poiblí agus príobháideacha trí chur i láthair comhdhála agus ailt.

Conas a sholáthraíonn Teaghlaigh Mhíleata Cúram Altrama

LoveToKnow (LTK): Cén fáth a gcinneann daoine leanbh a chothú?Beagnach Preheim (CP): Socraíonn daoine a bheith ina dtuismitheoirí altrama ar chúiseanna éagsúla. Socraíonn teaghlaigh áirithe altramas a dhéanamh toisc go bhfuil caidreamh pearsanta acu le leanbh a thagann isteach sa chóras leasa leanaí. Cuirtear teaghlaigh eile in aithne don smaoineamh faoi chúram altrama trína n-eaglais, imeachtaí pobail, nó na meáin, agus aithníonn siad go mbeidís in ann teach seasmhach grámhar a sholáthar do na leanaí seo. I roinnt cásanna, ba leanaí altrama iad féin daoine aonair a dhéanann an cinneadh altramú nó uchtáil.

LTK: Cad is gá do theaghlach altrama féideartha a mheas agus cinneadh á dhéanamh leanbh a thógáil isteach?Deir fear aquarius go bhfuil grá aige duit

CP: Ní mór do theaghlaigh altrama ionchasacha a chinneadh ar dtús an bhfuil an t-altramas oiriúnach dá dteaghlach iomlán. Ba chóir do theaghlaigh labhairt lena gcórais tacaíochta, lena n-áirítear teaghlaigh leathnaithe agus a bpobail phearsanta, chun a chinntiú go dtacófar go mothúchánach leo. Ba cheart do thuismitheoirí ionchasacha riachtanais a gcuid leanaí reatha a mheas agus an chaoi a bhféadfadh ball nua teaghlaigh teacht isteach orthu. Toisc go bhfuil an chuid is mó de shocrúcháin altrama sealadach mura socrúchán réamh-uchtála é go sainráite, ba cheart teaghlach a ullmhú don tionchar mothúchánach a bhaineann le bheith ceangailte le leanbh a athaontaítear ansin leis an teaghlach breithe.Chomh luath agus a chinneann teaghlach go bhfuil siad in ann an próiseas deimhniúcháin a chríochnú agus go bhfuil siad réidh le bheith ina dteaghlach altrama, ní mór dóibh smaoineamh ar na cineálacha riachtanas speisialta atá siad feistithe chun tacú leo. Mar gheall ar na cásanna a tharraing aird an chórais leasa leanaí orthu, tá riochtaí fisiciúla, mothúchánacha, leighis, oideachasúla, iompraíochta nó meabhracha amháin nó níos mó ag an gcuid is mó de leanaí atá faoi chúram altrama a d’fhéadfadh a bheith éagsúil ó éadrom go trom agus go minic bíonn cóireáil leanúnach de dhíth orthu. Ba cheart do thuismitheoirí ionchasacha na coinníollacha agus na leibhéil rannpháirtíochta ar féidir leo freagairt go héifeachtach ina dteaghlach agus ina bpobal a aithint.

LTK: Cad a tharlaíonn má theastaíonn teaghlach altrama d’aois, inscne nó eitneachas ar leith?

CP: Is féidir le teaghlaigh a gcuid roghanna a phlé i gcónaí leis an oibrí cásanna atá ag déanamh a staidéir / deimhniú baile agus is féidir leo socrúchán ar bith a dhiúltú. Cé go bhféadfadh go mbeadh gá le paraiméadair áirithe le haghaidh socrúchán rathúil, ba cheart go mbeadh a fhios ag teaghlaigh freisin go bhféadfadh na sonraíochtaí seo teorainn a chur lena n-acmhainneacht le haghaidh socrúcháin.

LTK: Cén fhad a thógann sé de ghnáth ón bpróiseáil tosaigh go leanbh a chothú?

CP: Is féidir leis an bhfráma ama seo athrú go mór de réir stáit agus gníomhaireachta. D’fhéadfadh go dtógfadh an próiseas deimhniúcháin níos faide bunaithe ar infhaighteacht ranganna oiliúna nó ar líon na dteaghlach ar spéis leo altramú nó uchtáil. Tar éis deimhniúcháin, féadfar an próiseas socrúcháin a chinneadh de réir líon na leanaí sa stát a dteastaíonn teach altrama uathu. Go ginearálta, áfach, is féidir an próiseas a bhrostú má tá caidreamh ag an teaghlach altrama ionchasach leis an leanbh a bhfuil socrúchán de dhíth air.

LTK: An bhfuil aon srianta ar theaghlaigh mhíleata?

CP: Níor cheart go mbeadh aon srianta ar chumas teaghlaigh míleata cúram altrama a sholáthar nó uchtáil a dhéanamh bunaithe go hiomlán ar an bhfíric go bhfuil an teaghlach san arm. Mar sin féin, d’fhéadfadh go mbeadh srianta ar na teaghlaigh seo bunaithe ar fhachtóirí a éiríonn as a bheith ina dteaghlach míleata. Mar shampla, ní bheadh ​​teaghlaigh mhíleata a chónaíonn thar lear in ann leanaí nach bhfuil saor ó thaobh dlí a uchtáil mar go mbeadh na leanaí sin fós faoi choimeád dlíthiúil an stáit.

Tacaíocht Teaghlaigh Altramais

LTK: Cén cineál tacaíochta a chuirtear ar fáil don teaghlach agus don leanbh altrama ina teach nua?

CP: Cé go gcuirtear leanaí altrama go fisiciúil i dteach teaghlaigh, tá coimeád dlíthiúil ag an stát fós ar an leanbh. Ar an gcúis seo, faigheann teaghlaigh maoirseacht rialta, agus soláthraíonn an stát tacaíocht airgeadais, leighis agus oibre sóisialta ón stát, agus soláthraíonn an stát seirbhísí a theastaíonn ón teaghlach nó ón leanbh mar theiripe, faoisimh nó cúram leighis.

An foilseachán AdoptUSKids Cibé áit a bhfuil mo theaghlach: Sin é an Baile! míníonn sé go bhféadfadh teaghlaigh míleata a nIonaid Seirbhíse Teaghlaigh a úsáid freisin. Tá na hIonaid seo lonnaithe ar gach mórshuiteáil mhíleata chun seirbhísí tacaíochta teaghlaigh agus abhcóideachta a sholáthar. Tá oibrithe sóisialta ag na hionaid seo ar fáil le haghaidh comhairleoireachta agus cóireála teaghlaigh agus / nó leanaí, de réir mar is gá chun feidhmiú teaghlaigh a neartú, cosc ​​ar mhí-úsáid leanaí a chur chun cinn, teaghlaigh a chaomhnú agus tacú leo inar tharla mí-úsáid agus faillí, agus comhoibriú le sóisialta sibhialta stáit agus áitiúil. gníomhaireachtaí seirbhíse.

fear Leo i ngrá le bean Scairp

Is iad seo a leanas ainmniúcháin éagsúla d’Ionaid Seirbhíse Teaghlaigh:

  • Arm - Seirbhís Pobail an Airm
  • Air Force - Ionad Tacaíochta Teaghlaigh
  • Navy - Ionad Tacaíochta Cabhlaigh agus Teaghlaigh
  • Corp Mara - Seirbhísí Pobail Corp Mara
  • Garda Cósta - Oifig Oibre / Beatha

Sonraí a oibriú amach

LTK: Conas a chothaíonn teaghlach míleata nuair a ghluaiseann siad go minic de ghnáth?

CP: Mar gheall ar an am a thógann sé chun deimhniú a fháil agus leanaí a chur sa bhaile, is fearr a chothaíonn altramas le teaghlaigh míleata a bheidh lonnaithe in aon áit amháin ar feadh níos mó ná bliain. Cé go bhféadfadh teaghlaigh a bheith deimhnithe i stát amháin, caithfidh siad a bheith deimhnithe freisin nuair a aistrítear iad go stát difriúil. Mar sin féin, tá go leor stát ag tosú ag aithint cúinsí uathúla theaghlaigh mhíleata agus glacfaidh siad le heilimintí ar leith den phróiseas deimhniúcháin, mar na ranganna oiliúna, atá le haistriú leis an teaghlach agus iad ag athlonnú.

LTK: Conas a oibríonn árachas le leanaí altrama?

CP: Faigheann leanaí sa chóras cúraim altrama clúdach árachais leighis tríd an rialtas stáit nó cónaidhme. Tá leanaí clúdaithe ag Medicaid agus Teideal IV-E den Acht Slándála Sóisialta.

Má tá an leanbh incháilithe le haghaidh uchtála, agus más mian leis an teaghlach míleata uchtáil a dhéanamh go dlíthiúil, féadfaidh an leanbh na sochair seo a fháil fós. Déanta na fírinne, tá 80% de leanaí altrama a uchtaítear incháilithe do mhaoiniú leanúnach (cúnamh uchtála) trí Theideal IV-E agus / nó staid thionscnaimh an linbh. Ina theannta sin, bheadh ​​leanbh a uchtaíonn go dlíthiúil ag teaghlach míleata incháilithe do shochair TRICARE.

LTK: An bhfuil teaghlaigh na leanaí altrama i gceist? Cad a tharlaíonn nuair a chaithfidh an teaghlach míleata bogadh ar shiúl ón áit tosaigh inar thosaigh an t-altramas?

CP: Sa lá atá inniu ann, tá ‘pleananna comhthráthacha’ mar a thugtar go coitianta ar fhormhór na leanaí atá faoi chúram altrama, is é sin, príomhphlean chun an leanbh a thabhairt ar ais sa bhaile, taobh le taobh le plean uchtála malartach mura n-éireodh leis an bplean filleadh abhaile. , ar chúis ar bith. Fiú má fhilleann leanbh abhaile, is gnách go bhfanfadh a dteaghlach altrama bainteach le saol an linbh trí mhodhanna mar ríomhphost, físchomhdháil nó teileachomhdháil, litreacha, pictiúir, agus fiú cuairteanna.

Má tá leanbh altrama ag teaghlach míleata a chuirtear ina dteach nach bhfuil saor ó thaobh dlí lena uchtáil nuair a athlonnaítear an teaghlach míleata, is gnách go n-aistreofar an leanbh chuig teaghlach altrama eile sa stát. I roinnt cásanna, d’fhéadfadh go mbeadh an ball teaghlaigh san arm in ann fanacht sínte a iarraidh ar a gCeannasaí Aonaid ag an láthair reatha, go háirithe i gcásanna nuair a cuireadh tús leis an bpróiseas chun cearta tuismitheoirí bitheolaíocha ar an leanbh a fhoirceannadh agus an teaghlach altrama aitheanta mar an teaghlach uchtála ionchasach.

Má tá an teaghlach i mbun an linbh a uchtú nuair a aistrítear é, féadfaidh an Dlúth Interstate ar Shocrú Leanaí D'oibreodh (ICPC) i stát baile an linbh agus sa stát glactha le chéile chun an socrúchán sin a éascú.

Bheith i do Theaghlach Altrama

LTK: Conas a thosaíonn teaghlach leis an bpróiseas chun leanbh a chothú?

CP: Soláthraíonn AdoptUSKids geata náisiúnta saor ó chostas don phróiseas chun leanbh a chothú nó a uchtú. Soláthraíonn AdoptUSKids faisnéis ghinearálta agus stát-shonrach faoi chothú agus uchtáil. Atreoraíonn baill foirne teaghlaigh gníomhacha ar dualgas gníomhach a bhfuil cónaí orthu laistigh de na Stáit Aontaithe ar dtús chuig speisialtóir míleata-domhanda a sholáthróidh faisnéis bhreise agus a tharchuirfidh an teaghlach ansin chuig an stát ina bhfuil a stáisiún buan-dhleachta, ós rud é go hiondúil gurb é sin an áit a mbeidh siad lonnaithe. Tá an próiseas cosúil le teaghlaigh mhíleata atá ina gcónaí thar lear, cé nach mbeidís in ann leanaí nach bhfuil saor ó thaobh dlí a uchtáil mar go mbeadh na leanaí sin fós faoi choimeád dlíthiúil an stáit.

Mura bhfuil oiliúint uchtála inrochtana go héasca i gcás ina bhfuil teaghlach ina gcónaí faoi láthair, féadfaidh siad a fháil amach óna ngníomhaireacht nó óna ngníomhaireacht leasa leanaí stáit baile cén oiliúint choibhéiseach atá riachtanach. Nuair a bheidh na riachtanais ar eolas ag an teaghlach, b’fhéidir go bhféadfaidís rochtain a fháil ar oiliúint den chineál céanna gar dá suiteáil.

LTK: Conas a aistríonn teaghlach ó chúram altrama go huchtáil?

cén taobh a théann an tassel ar aghaidh le haghaidh céime

CP: Nuair a bhíonn an deis ag teaghlach leanbh altrama a uchtú go dlíthiúil, leanfaidís próiseas cosúil leis an bpróiseas a bhaineann le bheith ina thuismitheoir altrama. Ba cheart go mbeadh oibrí cásanna an teaghlaigh in ann faisnéis ábhartha a sholáthar faoi phróiseas an stáit lena ghlacadh. I roinnt cásanna, tá an próiseas deimhniúcháin le haghaidh altramais mar an gcéanna leis an bpróiseas lena uchtáil, agus aistreoidh an t-oibrí cásanna tromlach na páipéarachais ón taifead altrama go dtí an taifead uchtála.

Éilíonn roinnt stát ar aturnae maoirseacht a dhéanamh ar na himeachtaí dlí uchtála. Ba chóir do theaghlaigh a fháil amach a luaithe is féidir an gcaithfidh siad socruithe a dhéanamh chun aturnae a bheith bainteach leis. Cé gur minic a bhíonn rochtain ag teaghlaigh mhíleata ar Oifig um Chúnamh Dlíthiúil agus ar an mBreitheamh Abhcóide Ginearálta (JAG), ní féidir leis an teaghlach na seirbhísí seo a úsáid mar ionadaí dlíthiúil. D’fhéadfadh teaghlaigh a chaithfidh aturnae a fháil a bheith in ann cuid de na táillí dlí a fhritháireamh leis an gclár aisíocaíochta uchtála a thairgeann an Roinn Cosanta nó le clár cúnaimh uchtála stát-riartha an linbh. Ina theannta sin, tá teaghlaigh incháilithe do chreidmheas cánach uchtála cónaidhme, agus, i roinnt stát, le creidmheas cánach ioncaim, ar creidmheas cánach stáit é le haghaidh costais cháilithe uchtála ag céim ar bith den phróiseas uchtála.

Le haghaidh Tuilleadh Eolais

Déan teagmháil AdoptUSKids trí chuairt a thabhairt ar a suíomh Gréasáin, ríomhphost a sheoladh chucu ag info@adoptuskids.org, nó glaoch ar 1-888-200-4005.