Liosta Ceoil Fearainn Phoiblí

Na Hainmneacha Is Fearr Do Leanaí

Bileog siombailí ceoil

Níl ach tuairim ghinearálta ag mórchuid na ndaoine faoi intricacies dhlí an fhearainn phoiblí. Bhí rialacha maoine intleachtúla lán le heisceachtaí agus nuashonruithe i gcónaí, agus is deacair píosaí a aimsiú atá ar fáil le húsáid. Tá na saothair cheoil seo a leanas ar fad ar fáil go poiblí i bhfoirm amháin nó i bhfoirm eile.25 Saothar Ceoil den scoth sa bhFearann ​​Poiblí

Tagann amhráin atá ar fáil go poiblí ó raon leathan seánraí agus stíleanna. Cé gur fearann ​​poiblí iad na bileoga lyric go léir, seiceáil an fhaisnéis chóipchirt do gach teideal ar leith nó íoslódáil chun tuilleadh faisnéise a fháil ar chomhaid feidhmíochta agus conas is féidir iad a úsáid.

Teideal Cumadóir Nótaí Fearainn Phoiblí
1. Dallas Blues
Meán lae - PDF
Hart A. Wand Scríobhadh i 1908, nuashonraithe i 1912 agus 1918. Liricí le Lloyd Garrett.
a dó. Tá sé deacair fear maith a fháil
Meán lae - PDF
Eddie Green Scríofa i 1917. Ceol agus liricí le Eddie Green.
3. Na Capaill Bheaga Pretty go léir Gan ainm Amhrán tíre Meiriceánach le húdar anaithnid.
Ceithre. Amhrán don Cháisc William Billings Iomann a scríobhadh i 1787, focail le Edward Young (Lúcás; I Corantaigh).
5. Go luath i De Mornin ' William Shakespeare Hays Scríobhadh i 1877.
6. Ó! Susanna
Meán lae - PDF
Stephen Collins Foster Scríobhadh i 1848.

7.conas a insint an bhfuil do chat ag fáil bháis
Ciorclán Brian Boyko Ar fáil mar MP3, gan aon srianta cóipchirt.
8. Do Elise Ludwig van Beethoven Cumtha i 1810. Ní féidir taifeadtaí a úsáid chun críocha tráchtála.
9. MC Ballad F Chuffy Frank Nora Foinse: Córas Caiséad Meán Oíche . Gan aon srianta cóipchirt.
10. Píosa ceolchoirme Hiller Ferdinand Ceol clasaiceach i dtrí ghluaiseacht, a foilsíodh i 1871. Socruithe ceoil bileog PDF ar fáil.
a haon déag. An Siamsóir
Meán lae - PDF
Scott Joplin Scríobhadh i 1899. Níl ach bileoga ceoil i bhfearann ​​poiblí.
12. Earrach Claude Debussy Amhrán clasaiceach a cumadh in 1887, a foilsíodh i 1904. Is fearann ​​poiblí é ceol bileoige.
13. Agus Anois Don Chorónach Mór sin Peter Gresser Íoslódáil MP3 arna thairiscint don fhearann ​​poiblí, tarscaoileadh éilimh chóipchirt.
14. Baile ar an Raon Daniel F. Kelly Liricí leis an Dr. Brewster M. Higley. Scríobhadh i 1873.
cúig déag. Tóg Mise Amach Chun an Cluiche Liathróid
Meán lae - PDF
Jack Norworth agus Albert Von Tilzer Is fearann ​​poiblí iad bileoga ceoil agus liricí.
16. Bearbóir Seville Gioacchino Rossini The Barber of Seville, a cumadh in 1816. Íoslódálacha fairsinge ceoil bileoige ar fáil.
17. Na Ceithre Séasúr Anton Andre Jr. Íoslódálacha ceoil bileog PDF. An chéad fhoilseachán i 1851.
18. An Buachaill Yankee Doodle George Michael Cohan Ón dráma Johnnie Jones beag . Foilsíodh ar dtús i 1904.
19. An Bratach Star-Spangled
Meán lae - PDF
John Stafford Smith Foilsithe i 1814. Focail le Frances Scott Key.
fiche. leathramide Gioacchino Rossini Socraithe ina dhá acht. Foilsíodh den chéad uair i 1823 i Vín. Ar fáil mar íoslódáil bileog ceoil.
fiche haon. Taistil na Valkyries Richard Wagner Cumtha i 1856-1870, tá bileoga ceoil i mbéal an phobail.
Ailt Ghaolmhara
 • Íoslódálacha MIDI Fearainn Phoiblí In Aisce
 • Ceol Bileog Bratach Spangled Star
 • Ceol Bileog do Giotár Dord

Tuiscint ar an Dlí maidir le Fearann ​​Poiblí

Is réimse mearbhall de dhlí an fhearainn phoiblí é an ceol toisc go ndéanann sé idirdhealú tábhachtach idir ábhar saothar ceoil (an scór ceoil) agus taifeadadh fuaime an tsaothair sin. Tá na dlíthe a rialaíonn an mhaoin intleachtúil seo sna Stáit Aontaithe i dtrí chatagóir ghinearálta.

conas a coparent le narcissist

Scóir Foilsithe

Nuair a bhíonn liricí, scór scríofa an cheoil, nó teaglaim den dá cheann á mbreithniú, tagann an dlí a rialaíonn cathain a fhéadfaidh cóipcheart dul in éag agus a théann an obair i bhfearann ​​poiblí faoi trí chatagóir ghinearálta . Tá na catagóirí seo bunaithe ar an mbliain a foilsíodh an saothar ar dtús. • Foilsithe roimh 1923 : Is é 75 bliana an fad cóipchirt uasta, rud a chiallaíonn go ndeachaigh gach saothar a foilsíodh roimh 1923 isteach san fhearann ​​poiblí tráth nach déanaí ná 1998. D’fhéadfadh roinnt amhrán traidisiúnta, clasaiceach nó tíre a bheith san áireamh anseo.
 • Foilsithe idir 1923 agus 1978 : Bunaithe ar an An tAcht um Leathnú Téarma Cóipchirt Sonny Bono a síníodh ina dhlí i mí Dheireadh Fómhair 1998, tairgeadh uastréimhse leathnaithe cosanta cóipchirt de 95 bliana d’oibreacha a foilsíodh idir 1923 agus 1978. Déanfaidh na chéad saothair ó 1923 a thiocfaidh isteach san fhearann ​​poiblí amhlaidh sa bhliain 2019.
 • Foilsithe tar éis 1978 : Tá athrú tagtha ar an tréimhse cóipchirt 95 bliain d’oibreacha a foilsíodh tar éis 1978. Ní hé an bundháta an dáta a foilsíodh an saothar i gcónaí, ach am an bháis don údar is faide a mhaireann sa saothar. Nuair a gheobhaidh an duine sin bás, síneoidh an cóipcheart go ceann 70 bliain breise. Mar shampla, má foilsíodh saothar i 1990 agus go bhfuair an t-údar deireanach a mhaireann bás i 2000, ansin rachaidh an saothar i bhfearann ​​poiblí sa bhliain 2070. Bunaithe air seo, d’fhéadfadh an chéad saothar a foilsíodh tar éis 1978 a bheith incháilithe don fhearann ​​poiblí ag tosú i 2049.

Taifeadtaí Fuaime

Tá na dlíthiúlachtaí an-éagsúil maidir leis an gcóipcheart ar thaifeadadh fuaime iarbhír nó ar fheidhmíocht duine aonair nó grúpa. Mar shampla, cé go bhféadfadh amhrán áirithe féin a bheith ina chuid den fhearann ​​poiblí, ní fhéadfaidh taifeadadh an amhráin sin arna léiriú ag duine ar leith a bheith i mbéal an phobail.

Ollscoil Cornell Míníonn miondealú ar an dlí cóipchirt maidir le taifeadtaí fuaime a foilsíodh sna Stáit Aontaithe na difríochtaí i gcóipcheart do thaifeadtaí fuaime mar seo a leanas: • Foilsithe nó socraithe roimh 15 Feabhra, 1972 : Tá an obair faoi réir cosanta faoin dlí coiteann agus / nó cosaint reachtúil stáit. Tiocfaidh na hoibreacha seo isteach san fhearann ​​poiblí go hiomlán ag tosú an 15 Feabhra, 2067.
 • Foilsithe idir 15 Feabhra, 1972 agus 1978 : Nuair a fhoilsítear é gan fógra (gan aon bhliain foilsithe nó ainm úinéir an chóipchirt), tá an saothar i mbéal an phobail. Má foilsíodh an saothar le fógra, rachaidh an cóipcheart in éag 95 bliain ó dháta a fhoilsithe, mar sin déanfaidh na chéad oibreacha anseo chun dul isteach san fhearann ​​poiblí é sin i 2068.
 • Foilsithe idir 1978 agus 1 Márta, 1989 : Nuair a fhoilsítear é gan fógra, meastar gur cuid den fhearann ​​poiblí an obair. Má foilsíodh an saothar le fógra, rachaidh sé isteach san fhearann ​​poiblí 70 bliain tar éis bhás an údair dheireanaigh a mhaireann. Má tá an t-údar corparáideach, síneann sé seo go dtí an tréimhse is giorra de 95 bliana ó fhoilsiú nó 120 bliain ón gcruthú bunaidh. Rachaidh an chéad cheann de na saothair seo isteach san fhearann ​​poiblí i 2049.
 • Foilsithe tar éis 1 Márta, 1989 : Tá gach saothar a foilsíodh tar éis an dáta seo faoi réir na rialacha céanna leo siúd a foilsíodh le fógra sa tréimhse 1978 - 1989 roimhe sin. Tá riail 70/95/120 thuas i réim leis na chéad oibreacha chun dul isteach san fhearann ​​poiblí i 2049.

Ceadúnú Creative Commons

Ceadúnais cóipchirt Creative Commons cruthaíodh sa chaoi is gur féidir le ceoltóirí agus cruthaitheoirí ábhair eile cead a thabhairt do dhaoine eile a gcuid oibre a úsáid ar bhealach caighdeánaithe agus foirmiúil. Tá sé phríomh-éagsúlacht agus teaglaim de cheadúnais Creative Commons ar féidir le húinéir cóipchirt a chur i leith a chuid nó a cuid oibre.conas puipéad sock a dhéanamh
 • CC AG : Féadfaidh daoine eile an obair a dháileadh, a athmhúnlú, a athrú agus tógáil air chomh fada agus a thugtar creidmheas d’úinéir an chóipchirt bhunaidh. Ceadaíonn an ceadúnas seo úsáid tráchtála den obair.
 • CC BY-ND : Chomh maith leis an gcreidmheas a thugtar d’úinéir an chóipchirt, ní cheadaíonn an ceadúnas seo aon oibreacha díorthach. Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh an saothar bunaidh a bheith gan athrú agus a sholáthar ina iomláine.
 • CC BY-NC-SA : Éilíonn an ceadúnas seo creidmheas iomchuí d’úinéir an chóipchirt agus ceadaíonn sé an saothar bunaidh a mhodhnú, fad is atá na hoibreacha mar thoradh air sin ceadúnaithe faoi na téarmaí céanna Creative Commons. Tugann an ‘NC’ sa cheadúnas le fios nach gceadaítear ach úsáid neamhthráchtála.
 • CC BY-SA : Tá an ceadúnas seo comhionann le CC BY-NC-SA, ach amháin go gceadaítear úsáid tráchtála freisin.
 • CC BY-NC : Éilíonn an ceadúnas seo sannadh iomchuí agus ceadaíonn sé modhnuithe, fad is atá an obair a leanann as neamhthráchtála.
 • CC BY-NC-ND : An ceann is sriantaí de na ceadúnais, ní mór an ceann seo a chur i leith úinéir an chóipchirt bhunaidh nuair a roinntear an obair, ach ní féidir an chomhroinnt a úsáid ach chun críocha neamhthráchtála agus ní cheadaítear aon oibreacha díorthacha.

Tugtar ceadúnas breise Creative Commons CC0 1.0 Uilíoch (CC0 1.0) . Faoin gceadúnas seo, tharscaoil an duine a bhunaigh an obair a chearta nó a cearta agus thiomnaigh sé an obair don fhearann ​​poiblí ar fud an domhain. Ciallaíonn sé seo gur féidir an obair a chóipeáil, a mhodhnú, a oiriúnú agus a dháileadh gan chead, lena n-áirítear úsáidí tráchtála.

Err ar an Taobh Rabhadh

Is féidir le dlí cóipchirt a bheith thar a bheith casta agus tá sé seo fíor go háirithe agus tú ag déileáil le saothair agus cearta ceoil ó thíortha éagsúla. Cé gur féidir roinnt saothar a mheas mar chuid den fhearann ​​poiblí i dtír amháin, ní fhéadfaidh dlíthe áitiúla i dtír eile aontú. I bhfianaise chomhthéacs domhanda an Idirlín, is gnách go mbeadh sé ciallmhar a bheith cúramach. Mura bhfuil tú cinnte an bhfuil saothar nó taibhiú áirithe ina chuid den fhearann ​​poiblí agus an féidir é a úsáid chun freastal ar do chuspóirí, is fearr treoir dlíodóra cóipchirt a lorg.

Áireamhán Caloria