Obair Dheonach

Focail le Buíochas le hOibrithe Deonacha

Is fiú ór na n-oibrithe deonacha a meáchan. Roinneann siad a gcuid ama agus buanna gan aon chúiteamh, mar sin tá sé ríthábhachtach aitheantas a thabhairt dá gcuid oibre ...

Cuidiú le Daoine gan Dídean: 12 Bhealach chun Difríocht a Dhéanamh i ndáiríre

Is féidir le cuidiú le daoine gan dídean tarlú ar gach cineál bealaí. Faigh amach cé mar is féidir leat cabhrú le daoine gan dídean trí dheonú, cúnamh a thairiscint agus obair dheonach a dhéanamh. Thar aon rud eile, tá sé ...

Litreacha Molta do Shaorálaithe a Scríobh

Má tá tú i ról ceannaireachta le heagraíocht neamhbhrabúis, féadfaidh saorálaithe uaireanta iarraidh ort litir mholta a scríobh thar a gceann. Cibé ...

Litreacha Clúdaigh Deonacha Éifeachtacha a Scríobh (Le Sampla)

Tá eagraíochtaí neamhbhrabúis ag brath ar fhlaithiúlacht na saorálaithe. Más maith leat do chuid ama agus buanna a bhronnadh ar chúis a gcreideann tú ann, smaoinigh ar ...

Sleachta Cumhachtacha Go raibh maith agat

Bealach tábhachtach chun do bhuíochas a chur in iúl is ea buíochas cumhachtach a scríobh a luann go díreach mar a bhraitheann tú. Tá a lán daoine i do shaol a dhéanfadh ...

150+ Smaointe Tionscadail Seirbhíse Pobail do gach Aois

Bealach iontach le tabhairt ar ais do do phobal is ea páirt a ghlacadh i dtionscadail seirbhíse pobail. I roinnt cásanna, is féidir go mbeidh baint ag ...

Dánta Bríoch Go raibh maith agat

Bíonn amanna ann nuair nach bhfuil i ndán buíochais bríoch ach an méid a theastaíonn uait chun do bhuíochas a chur in iúl do dhuine nó do ghrúpa a chuidigh leat nuair a bhí sé uait ...

Smaointe Léirthuiscint agus Aitheantas Deonach Cruthaitheach

Nuair a bhíonn eagraíocht neamhbhrabúis á reáchtáil agat, tá sé tábhachtach céimeanna a ghlacadh chun na saorálaithe atá agat a choinneáil agus daoine eile a spreagadh chun a gcuid buanna a roinnt le do ...

Sleachta Léirthuiscint Deonacha

Tugann oibrithe deonacha a gcuid ama go fial chun imeachtaí nó cláir eagraíochtaí neamhbhrabúis agus carthanais a reáchtáil go réidh. Admháil ar an iarracht neamhleithleach seo ...

Óráidí Léirthuiscint Deonacha

Tá sé riachtanach a rá le d’oibrithe deonacha go bhfuil tú buíoch as a dtiomantas do do chúis agus tá rath ar d’eagraíocht mar gheall orthu. Agus tú ag déanamh ...

Dánta Léirthuisceana Deonacha

Gabhann an fhilíocht mothúcháin ar bhealaí nach sáraíonn ach focail. Mar sin cén bealach is fearr le buíochas a ghabháil le saorálaithe luachmhara ná le dánta a scríobhadh go háirithe as ...

Smaointe Íoc Ar Aghaidh Simplí agus Cruthaitheach

Bealach spraíúil éasca chun ár sochaí a dhéanamh níos sona is ea cineáltas a scaipeadh ar strainséirí trína n-íoc ar aghaidh. Roghnaigh ceann amháin nó níos mó as 30 moladh é a íoc ar aghaidh agus tosú inniu.

Deonaigh do chuid ama

An bhfuil tú ag smaoineamh gur smaoineamh maith a bheadh ​​ann do chuid ama a bhronnadh ar chúis mhaith? Tá go leor eagraíochtaí neamhbhrabúis de dhíth ar shaorálaithe, mar sin ...

Sleachta Greannmhar Deonacha le hArdú agus le Gáire a Thabhairt

Is féidir le cúpla luachan greannmhar oibrithe deonacha tú a spreagadh agus a spreagadh. Má tá tú bródúil as a bheith i d’oibrí deonach, b’fhéidir go bhfaighfeá liosta de luachana bunaidh, corraitheacha chuig ...

Samplaí d’Oibritheoireacht Dheonach

Tá deiseanna agus samplaí d’obair dheonach timpeall ort. Bíonn tionchar mór ag eispéiris oibrithe deonacha náisiúnta, idirnáisiúnta agus áitiúla.