Cad iad na Dlíthe maidir le Déagóirí ag fágáil an tí?

Na Hainmneacha Is Fearr Do Leanaí

runaway teen

Líontar blianta na ndéagóirí le fearg agus le drámaíocht, mardéagóirí ag brú i gcoinne na dteorainneachacuireann a dtuismitheoirí orthu. D’fhéadfadh go leor daoine brionglóid a dhéanamh ó am go chéile ar an gcuma a bheadh ​​air maireachtáil leo féin, nó ar a laghad leis an ‘teaghlach fionnuar’ síos an tsráid. I gcás fhormhór na ndéagóirí, níl iontu seo ach fantaisíochtaí, ach do dhaoine eile, tá an fonn agus an gá atá le fágáil an-dáiríre.

conas fáil réidh le múnla ar an uasteorainn

Cathain is Féidir le Déagóirí an Baile a fhágáil go dlíthiúil?

Féadfaidh déagóirí an baile a fhágáil go dlíthiúil nuair a shroicheann siad aois tromlach . Tá aois an tromlaigh i bhformhór na stát 18 mbliana d’aois, seachas iad seo a leanas:

 • In Alabama agus Nebraska, is é 19 mbliana d’aois an tromlaigh.
 • I Mississippi, is é 21 aois an tromlaigh.
Ailt Ghaolmhara
 • Saol mar Dhéagóir Óg
 • Gailearaí Stíleanna Faisin do Dhéagóirí
 • Smaointe Seomra Leapa do Chailíní Déagóirí

Má roghnaíonn déagóir bogadh amach as teach a thuismitheoirí nuair a shroicheann sé tromlach na haoise, beidh sé freagrach go dlíthiúil as a thacaíocht agus a chothabháil. Má tá déagóir fós ag freastal ar scoil ard nuair a shroicheann sé aois an tromlaigh agus má leanann sé air ag maireachtáil lena thuismitheoirí, tá oibleagáid orthu leanúint ag tacú leis go dtí go gcríochnóidh sé an scoil ard.Rithbhealaí do Dhéagóirí

Tá an Lasc-chlár Náisiúnta Rith tuairiscíonn sé go ritheann 30 faoin gcéad de dhéagóirí ar shiúl, agus go ndéanann siad amhlaidh ar chúiseanna éagsúla lena n-áirítear:

 • Dinimic an teaghlaigh
 • Mian le níos mó saoirse
 • Mí-úsáid leanaínó faillí
 • Alcól agusúsáid drugaí(ag andéagóirínó a gcuidtuismitheoirí)
 • Claonadh gnéasach

Critéir Rith

Sainmhíníonn an Oifig um Cheartas i leith an Aosa Óig agus Cosc ar Chiontacht a teith mar leanbh a chomhlíonann ceann de na critéir seo a leanas: • Fágann sé an baile gan cead a thuismitheora nó a chaomhnóra agus fanann sé ar shiúl thar oíche
 • An bhfuil sé 14 bliana d’aois nó níos óige, as baile le cead a thuismitheora nó a chaomhnóra, ach roghnaíonn sé gan filleadh agus fanacht amach oíche amháin
 • An bhfuil sé 15 bliana d’aois nó níos sine, as baile le cead a thuismitheora nó a chaomhnóra, ach roghnaíonn sé gan filleadh agus fanacht ar shiúl dhá oíche

An bhfuil sé dlíthiúil rith ar shiúl?

Tá difríochtaí idir na dlíthe maidir le déagóirí atá ar foluain i measc stáit. I bhformhór na stát, ag rith ar shiúl ní coir é ón mbaile, rud a chiallaíonn nach féidir an déagóir a chur sa phríosún, cé gur féidir é a choinneáil i gcoimeád na bpóilíní go dtí gur féidir é a thabhairt ar ais dá theaghlach. Mar shampla i Michigan , cé gur 18 mbliana d’aois dlíthiúil an tromlaigh, níl aon dlínse ag an gcúirt iallach a chur ar runaway déagóirí faoi 17 mbliana d’aois filleadh abhaile, mar sin ní dócha go nglacfadh na póilíní páirt fiú.

I stáit eile, cosúil le Texas, meastar gur cion stádais é rith ar shiúl. D’fhéadfadh sé go gcuirfí iallach ar an déagóir filleadh abhaile, a choinnítear in ionad coinneála go dtí gur féidir lena thuismitheoirí é a phiocadh suas, nó fiú a chur ar promhadh ag breitheamh.

Meastar go bhfuil déagóirí gan dídean má ritheann siad ar shiúl agus: • Gan a bheith suite
 • Tá cónaí orthu i stát nach féidir iad a thabhairt ar ais go forneartach chuig a dtuismitheoirí
 • Gan a bheith curtha i dteach óige nó in ionad coinneála

Cad a tharlaíonn má dhéantar mí-úsáid ar an Déagóir?

Ritheann go leor déagóirí as baile chun mí-úsáid chorpartha nó mhothúchánach a éalú. Caitear go difriúil leis na déagóirí seo ná iad siúd a ritheann ar shiúl toisc go dteastaíonn níos mó saoirse uathu nó nach dtaitníonn na rialacha a chuireann a dtuismitheoirí leo.

Cúis Réasúnta

I Virginia , mar shampla, meastar go bhfuil déagóir ag rith chun srutha má fhágann sé an baile 'gan chúis réasúnach.' Mar sin bheadh ​​cúis réasúnach ag déagóir a rith ar shiúl mar gheall go ndearnadh mí-úsáid chorpartha air an baile a fhágáil, agus dhéanfaí é a aicmiú mar leanbh a bhfuil maoirseacht de dhíth air, seachas rith chun srutha. In áit a bheith curtha ar ais sa bhaile, chuirfí an déagóir le ball eile den teaghlach, cara fásta, nó teach altrama nó grúpa.

Curtha i dTeach Sábháilte

I Maine , glaoitear ar an Roinn Sláinte agus Seirbhísí Daonna do gach cás ar foluain, beag beann ar an gcúis. Má chreideann DHSS go ndéanfadh leanbh filleadh ar a theach díobháil dó, nó mura n-aontaíonn an déagóir go dtabharfaí ar ais dá thuismitheoirí é, ansin is féidir le DHSS coimeád sealadach a fháil agus an déagóir a chur le ball eile den teaghlach, cara fásta, nó i teach altrama nó grúpa.

Inis do Dhaoine Fásta

Ar ndóigh, caithfidh déagóir a ritheann ar shiúl mar gheall ar mhí-úsáid a rá le duine fásta iontaofa an chúis a rith sé as baile gan a bheith ar ais go forneartach chuig a thuismitheoirí. Má tá déagóir ámí-úsáid, déan teagmháil leis an 1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453). Is féidir leis an déagóir (nó tríú páirtí buartha) tuairisc a thabhairt do seirbhísí cosanta leanaí , a dhéanfaidh imscrúdú ar na líomhaintí faoi mhí-úsáid agus a bhainfidh an déagóir as a theach más gá.

Bealaí Eile Is Féidir le Déagóirí an Baile a fhágáil go dlíthiúil

Tá cúrsaí eile ann seachas déagóirí ag rith ar shiúl nó ag fanacht go dtí go n-éireoidh siad aosta go leor le fágáil.

Fuascailt Dlí

Is próiseas dlí é an fuascailt a thugann an ceart do dhéagóir bogadh amach as teach a thuismitheoirí go dlíthiúil. Sna cásanna seo deirtear go bhfuil an leanbhfuascailteóna thuismitheoirí. Tá trí bhealach ann go bhféadfadh déagóir a bheith fuascailte go dlíthiúil óna thuismitheoirí:

 • Pósadh - Féadfaidh déagóir a bheith faoi shaoirse dlí nuair a phósann sé.
 • Seirbhís mhíleata - Liostáil in aon bhrainse de na fórsaí armtha cuirfidh sé déagóir faoi smacht dlí.
 • Ordú cúirte - Féadfaidh an chúirt ordú fuascailte a dheonú má chinneann sí go bhfuil an fuascailt chun leasa an linbh.

Tá sé deacair fuascailt a bhaint amach ach, má bhronntar é, tugann sé na cearta agus na freagrachtaí dlíthiúla céanna don leanbh agus atá ag duine fásta, ach amháin eisceachtaí teoranta. Níl oibleagáid a thuilleadh ar thuismitheoirí déagóra fuascailte aon chineál tacaíochta airgeadais nó fisiciúla a sholáthar don déagóir.

Caomhnóireacht a Aistriú

B’fhéidir go mbeidh déagóir in ann a bheith rathúil caomhnóireacht dhlíthiúil a aistriú óna thuismitheoirí go duine fásta eile. Is féidir leis an gcaomhnóireacht a bheith buan nó sealadach (níos lú ná bliain de ghnáth). Nuair a cheapfar é, beidh na cearta agus na freagrachtaí céanna ag an gcaomhnóir maidir le cúram an déagóra agus atá ag na tuismitheoirí, lena n-áirítear tacaíocht airgeadais a sholáthar. Ní sháraíonn aistriú caomhnóireachta cearta na dtuismitheoirí go hiomlán, agus d’fhéadfadh siad a bheith fós freagrach ó thaobh airgeadais as cur le cúram an déagóra.

Is fusa caomhnóireacht a aistriú má thoilíonn na tuismitheoirí leis. Mura dtoilíonn tuismitheoirí an déagóra, beidh ar an gcaomhnóir beartaithe achainí a chomhdú sa chúirt agus a chruthú go bhfuil sí i ndéagóirí leas is fearr a chur faoi chúram an chaomhnóra. Is féidir leis na tuismitheoirí an chaomhnóireacht a chonspóid sa chúirt, rud a d’fhéadfadh a bheith ina phróiseas tarraingthe amach a d’fhéadfadh a bheith fada.

Modhnú Coimeádta

I gcás déagóra a bhfuil a thuismitheoirí colscartha, d’fhéadfadh sé go mbeifí in ann an comhaontú coimeádta a mhodhnú ionas gur féidir leis maireachtáil leis an tuismitheoir neamh-choimeádach go lánaimseartha. Má aontaíonn na tuismitheoirí leis an athrú coimeádta, tá an próiseas chomh simplí le comhdú a modhnú coimeádta leis an gcúirt. Má aontaíonn gach duine, síneoidh an breitheamh an t-ordú de ghnáth.

Mura n-aontaíonn an dá thuismitheoir leis an modhnú coimeádta, ní mór don tuismitheoir neamh-choimeádach achainí a chomhdú chuigcoimeád a mhodhnúsa chúirt. Ionas go bhféadfaidh an breitheamh an modhnú a dheonú, caithfidh sé a fháil amach go bhfuil an modhnú i modh an déagóra leas is fearr.

Athruithe Stáit

Tá sé tábhachtach a mheabhrú go bhfuil na dlíthe a rialaíonn ceart déagóra an baile a fhágáil athraíonn ó stát go stát. Tá difríochtaí ann maidir le:

 • Aois an tromlaigh
 • Cibé an féidir agus conas is féidir leis éirí saor
 • Conas caomhnóir tríú páirtí a cheapadh

Sula dtosaíonn tú ar aon imeachtaí, déan cinnte go rachaidh tú i gcomhairle le haturnae ceadúnaithe a bhfuil taithí aige déileáil leis na saincheisteanna seo.

Déan Comhairleoireacht a Iarraidh Sula bhfágfaidh tú

Is minic a líontar na blianta déagóirí le frithchuimilt. Is beart drasta é an baile a fhágáil, áfach, nár cheart tabhairt faoi mar rogha dheiridh ach amháin i gcás mí-úsáide leanaí. Má bhíonn fadhbanna le déagóirí i do theach, smaoinigh ar chúnamh gairmiúil a lorg ó chomhairleoir ceadúnaithe ina ionad a chabhróidh leat iarracht a dhéanamhan caidreamh teaghlaigh a dheisiú.

Áireamhán Caloria