Ábhair Díospóireachta Ardscoile

Boilgeoga cainte ábhar díospóireachta

Cibé acu dul isteach i bhfoireann díospóireachta na scoile ard nó labhairt faoi dhíospóireachtaí tráthúla sa rang, is bealach iontach é díospóireacht a dhéanamh ar ábhair reatha chun scileanna cainte a mhúscailt agus muinín a chothú. Cuidíonn díospóireacht leat foghlaim fút féin, smaoineamh ar do chosa, agus conas seasamh ar shaincheisteanna. Le hullmhú, smaoinigh ar chuid de na hábhair, saincheisteanna agus ceisteanna díospóireachta suimiúla seo chun cabhrú le hargóint dhaingean a chur le chéile.
Ábhair Díospóireachta Sóisialta

Cibé an córas leasa, ginmhilleadh nó fiú pósadh aerach é, is féidir leat ábhair dhíospóireachta éagsúla a fháil chun do chomhbhá sóisialta a thaispeáint.Ailt Ghaolmhara
  • Smaointe Oíche Sinsearacha
  • Pictiúir Fíor do Dhéagóirí den Saol Laethúil
  • Gailearaí Bronntanais Céime

An Córas Leasa

Ar cheart go mbeadh teorainneacha ama ann maidir le sochair leasa agus ar cheart go gceanglófaí ar fhaighteoirí leasa tástálacha drugaí a dhéanamh? Tá go leor stát ag scrúdú bealaí chun an córas leasa traidisiúnta a nuashonrú agus a mhodhnú. In 2017 stát Maine arís mhol sé cosc ​​ar chumas rannpháirtithe SNAP (Clár Forlíontach Cúnaimh Cothaithe) sóid agus candy a cheannach. Go déanach in 2016, rinne an USDA rinne sé riail nua á cheangal ar shiopaí a ghlacann le SNAP réimse níos leithne roghanna bia sláintiúla a dhéanamh. An bhfuil na hathruithe seo cabhrach nó díobhálach? An bhfuil bealaí eile ann ar féidir leis an tsochaí cabhrú lena chéile?

Ginmhilleadh

Ar chóir go mbeadh ginmhilleadh dlíthiúil? An rogha inghlactha riamh é ginmhilleadh fadtéarmach? Is iad na ceisteanna seo an chuid is mó de nadíospóireacht faoi ghinmhilleadh. Agus argóint á foirmiú agat bunaithe ar na ceisteanna seo, ní mór duit ginmhilleadh a mheas i gcásanna éignithe agus ar cheart go mbeadh déagóirí in ann ginmhilleadh a fháil gan fógra a thabhairt dá dtuismitheoirí. D’fhéadfadh argóintí an sainmhíniú ar ghinmhilleadh agus cearta máithreacha agus aithreacha a iniúchadh freisin.

Pósadh Aerach a Dhleathach

Tá pósadh aerach dleathach ag Cúirt Uachtarach na S.A., ach tá go leor fós ag díospóireacht ar an gceist. Ag croílár na díospóireachta tá fíor-shainmhíniú an phósta agus ar cheart na cearta agus na sochair chéanna a thabhairt do lánúineacha aeracha agus atá ag lánúineacha pósta heitrighnéasacha. Ceistíonn cuid acu an ceist dlí nó saincheist reiligiúnach í seo. D’fhéadfadh díospóireachtaí scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi a ndeachaigh dlíthiú an phósta aeraigh i bhfeidhm ar an tsochaí ina hiomláine.Fáinní ag Malartú Fir

Teaghlaigh Thraidisiúnta vs Teaghlaigh Chomhaimseartha

De réir an Ionaid um Rialú agus Cosc ar Ghalair , críochnaíonn colscaradh os cionn 50 faoin gcéad de phóstaí. De réir mar a scarann ​​lánúineacha, athraíonn teaghlaigh. Chomh maith le teaghlaigh colscartha, roghnaíonn lánúineacha le leanaí gan pósadh, tá leanaí ag lánúineacha aeracha, agus tógann seantuismitheoirí a gcuid garpháistí. An é an teaghlach traidisiúnta is fearr fós nó an féidir le teaghlaigh chomhaimseartha a bheith chomh maith?

Cearta Uchtála

Tá caint ann ar leibhéil stáit agus cónaidhme de cheart gníomhaireachta uchtála cineálacha áirithe tuismitheoirí nó teaghlaigh a eisiamh ó leanaí a uchtú uathu. De réir an Riarachán ar Leanaí, an Óige agus Teaghlaigh, Biúró na Leanaí tá os cionn 100,000 leanbh ag fanacht le huchtáil sna Stáit Aontaithe. Ar cheart go gceadófaí don rialtas nó do ghníomhaireachtaí príobháideacha tuismitheoirí grámhara cumasacha a mhúchadh nuair a bhíonn tithe buana ag teastáil ón oiread sin leanaí? An bhfuil tacar critéar uilíoch ann a chinneann an mbeidh duine ina thuismitheoir uchtála maith?Ualach Oibre na nDéagóirí

Idir ranganna ardscoile, gealltanais shóisialta, spóirt agus clubanna, poist tar éis scoile, intéirneachtaí, pleanáil coláiste, agus saol an teaghlaigh, is gnách go mbíonn déagóirí an-ghnóthach inniu. Ar chóir do thuismitheoirí ligean do dhéagóirí a gcuid féilirí a líonadh, nó an é an jab atá acu teorainneacha a achtú ar an am a chaitear lasmuigh den scoil agus sa bhaile? Cé na gníomhaíochtaí ba chóir a bheith mar thosaíocht agus an bhfuil an tsochaí ag súil le barraíocht déagóirí?cén fáth go bhfuil mo phlanda bambú ag casadh buí

Cultúr agus Gnéas Hook Up

Mar gheall ar na nua-aoiseanna tá cultúr inghlactha eispéiris ghnéis mar ghné ócáideach agus lán d'eispéiris shásúla láithreach. De réir Chuig an institiúid , Glacann 60-70 faoin gcéad de dhéagóirí páirt sa dearcadh agus sna gníomhaíochtaí seo. Cad iad na hiarmhairtí a bhaineann leis an eispéireas flapach seo ar eispéiris ghnéis? An dtéann an ghluaiseacht seo chun leasa na sochaí ar bhealach ar bith? Cad iad na cúiseanna atá le hathrú séadchomhartha den sórt sin i ndearcaí gnéis? An léirítear an dearcadh seo san oideachas gnéis reatha? Ba chóir go ndéanfadh díospóireachtaí scrúdú féachaint an bhfuil an meon aigne seo níos fearr ná a chéile, mar staonadh, agus conas / má tá ról ag oideachas. An bhfuil freagracht agus ceart ag scoileanna dearcaí ar leith a spreagadh i leith teagmhálacha gnéis nó ar cheart gur ceist teaghlaigh í seo?

Ábhair Díospóireachta Polaitiúla agus conspóideacha

Is bealach iontach iad ábhair chonspóideacha nó pholaitiúla má tá tú ag lorg ábhar díospóireachta crua agus tionchair. Ní amháin go bhfuil roinnt ábhar ann ach tá taighde ollmhór ar gach taobh.

Rialú Gunna

Baineann an díospóireacht faoi rialú gunnaí le cibé ar cheart go mbeadh saoránaigh in ann gunnaí a bheith acu agus iad a iompar. Ba cheart go ndéanfadh argóint machnamh ar na rioscaí a bhaineann le húinéir gunna agus an fhéidearthacht go dtitfeadh gunnaí isteach sna lámha míchearta nó go n-úsáidtear iad chun dochar a dhéanamh do dhuine i gcásanna seachas féinchosaint. Féadfaidh tú iniúchadh a dhéanamh freisin ar an neamhréiteach idir dlíthe cónaidhme agus stáit maidir le húinéireacht gunna agus na critéir atá oiriúnach chun gunnaí a cheannach agus a bheith ina húinéir orthu.

Gunna agus Bunreacht

Uiscechlár agus Foirmeacha Céastóireachta Eile

Le cuidiú le faisnéis a fháil ó sceimhlitheoirí, úsáideann rialtas na SA cineálacha éagsúla céastóireachta, lena n-áirítear bordáil uisce. An bhfuil na modhanna seo chun faisnéis a fháil daonnachtúil? An bhfuil pionós cruálach agus neamhghnách ar uiscebhealach? An bhfuil modhanna iontaofa eile ann a mbaineann níos lú riosca leo? An gcoinníonn sceimhlitheoirí agus príosúnaigh eile cearta bunúsacha, nó an bhfuil tacar sonrach ceart ann don daonra seo?

Druileáil amach ón gcósta

De réir mar a ardóidh praghsanna gáis, síleann daoine áirithe go gcuideoidh tapáil isteach i gcúlchistí ola Mheiriceá le praghsanna gáis a ísliú agus an méid a bhraitheann na Stáit Aontaithe ar thíortha mar an Iaráin le haghaidh ola a laghdú. Luann na daoine sin atá in aghaidh druileála amach ón gcósta an costas, an tionchar diúltach ar an gcomhshaol agus na contúirtí a bhaineann leis. Ba cheart go ndéanfadh díospóireachtaí scrúdú an é druileáil amach ón gcósta an rogha is fearr, an bhfuil cineálacha fuinnimh iontaofa agus sábháilte eile ar fáil, agus an reachtaíocht reatha maidir le foinsí fuinnimh i Meiriceá.

Inimirce Neamhdhleathach

Cad iad na bearta ba cheart do na Stáit Aontaithe a ghlacadh chun cosc ​​a chur ar inimirce neamhdhleathach tarlú agus cad ba cheart a tharlú dóibh má aimsítear iad. Ar cheart do na Stáit Aontaithe níos mó beartas a chur i bhfeidhm chun daoine a théann isteach go mídhleathach a chosc agus a phionósú nó ar cheart go mbeadh na beartais inimirce níos trócaireach? Ina theannta sin, cé a mheastar a bheith ina inimirceach neamhdhleathach? Mar shampla, má thugtar leanaí go dtí an tír go mídhleathach (agus is dóigh le rogha duine fásta iontaofa), ar chóir go gcaithfí leo mar chomhionanna le daoine fásta a bhfuil cónaí orthu go mídhleathach?

Pionós an Bháis

An cineál pionóis cruálach agus neamhghnách é pionós an bháis? An ngearrtar pionós an bháis ar ghrúpaí áirithe daoine ná daoine eile? Tá na ceisteanna seo ar cheann de na comhpháirteanna is mó den díospóireacht ar phionós caipitil. I measc na n-argóintí a bhaineann leis an ábhar seo tá an teachtaireacht a chuireann pionós an bháis chuig an tsochaí, a modhanna forghníomhaithe inghlactha, agus dlíthe maidir leis na critéir chun pionós an bháis a fháil.

Ag toirmeasc Fracking

Ar chóir toirmeasc a chur ar chleachtadh na frámaí? Is é atá i gceist le fracking ná an próiseas ardbhrú agus ceimiceán a úsáid chun ola agus gás a bhaint as carraig scealla. Cé go bhféadfadh sé cabhrú le hola agus gás a aisghabháil ó charraig go háitiúil, d’fhéadfadh éilliú a dhéanamh ar fhoinsí uisce agus aer ó na ceimiceáin faoi bhrú a úsáidtear. Ní amháin go bhféadfadh sé seo dochar a dhéanamh do dhaoine ach d’fhéadfadh creathanna talún a bheith mar thoradh air. Ba cheart do dhíospóireachtaí féachaint an fiú an riosca é agus na roghanna eile a d’fhéadfadh a bheith ann.

Ról na Meán Sóisialta maidir le Nuacht Bréige a Stopadh

Taighde pew tugann le tuiscint go bhfaigheann 38 faoin gcéad de na Meiriceánaigh a gcuid nuachta ar líne, eadhon ó asraonta meán sóisialta. I bhfianaise a dtionchar leathan, ar cheart go mbeadh sé de fhreagracht ar aipeanna sóisialta agus láithreáin ghréasáin nuacht bhréige a chosc? Tá láithreáin ghréasáin cosúil le Google agus Facebook tar éis bearta a dhéanamh chun cabhrú le tomhaltóirí nuacht bhréige a fheiceáil agus suíomhanna nó úsáideoirí a bhaineann le mífhaisnéis a bhaint. An bhfuil go leor á dhéanamh acu agus an é an jab atá acu an fhaisnéis a roinntear ar a suíomhanna a 'phóilíniú'? Ba cheart go mbeadh an sainmhíniú ar nuacht bhréige , an tionchar a imríonn sé ar an tsochaí, agus cibé an meastar gur saor-chaint í.

Clib ainm Nuacht Bréige

Cearta Trasinscneacha

De réir mar a thagann an téarma trasinscneach mar chuid d’fhoclóir príomhshrutha, ardaíonn sé go leor ceisteanna faoi chearta na coda seo den daonra atá cosúil go nua. Is é lár na díospóireachta ar cheart iallach a chur ar mhic léinn seomraí folctha poiblí, lena n-áirítear iad siúd i scoileanna, a úsáid don inscne a sannadh dóibh ag a mbreith, nó ar cheart go mbeadh saorchead acu an ceann a fhreagraíonn don inscne a n-aontaíonn siad leis faoi láthair a úsáid. Bhí baint ag rialtas na Cónaidhme leis an bplé, ach tugann sé le fios anois gur cheart do gach stát cinneadh a dhéanamh ar an ábhar. An sáraíonn an díospóireacht seo dlíthe cónaidhme ar bhealach ar bith? An bhfuil sé níos fearr go mbeadh breithiúnas stát-ar-stáit ann nó ar cheart seasamh cónaidhme a bheith ann? An ceist í seo maidir le húsáid seomra folctha, nó an mbaineann sé le hidirdhealú i ndáiríre?

Ábhair Díospóireachta Eolaíochta

Tá an eolaíocht ag athrú an domhain. Téigh isteach ar an díospóireacht trí fhéachaint ar cheann de na hábhair eolaíochta seo.

Taighde Gaschealla

Is féidir taighde gaschealla a úsáid chun leigheasanna a fháil le haghaidh tinnis agus ailsí éagsúla agus féadfar é a úsáid freisin chun cealla a athsholáthar i gcásanna gortuithe inchinne agus corda an dromlaigh. Cé gur féidir le gaschealla teacht ó chealla fásta agus ó chealla corda, tá cealla suthacha i lár na conspóide. Maraíonn cealla a bhaintear as suth an suth sin. Is iad na ceisteanna nach mór a fhreagairt agus an topaic seo á phlé: An saol daonna sa todhchaí é suth? Más ea, an bhfuil an maitheas níos mó ná an saol sa todhchaí a thógáil?

Clónáil Daonna

Tá eolaithe tar éis caoirigh, lucha, madraí agus foirmeacha beatha eile a chlónáil, ach níor chlón siad ar dhaoine go fóill. Ar chóir daoine a chlónáil? D’fhéadfadh daoine a chlónáil cabhrú le lánúineacha neamhthorthúla leanbh a bheith acu nó leanbh a chruthú atá comhionann le tuismitheoir, páirteanna corp athsholáthair daonna a thabhairt, nó a úsáid chun drugaí agus nósanna imeachta leighis nua a thástáil.

Toitíní Caitheamh Tobac

Chuir go leor cathracha cosc ​​ar chaitheamh tobac in áiteanna poiblí. Ar chóir toirmeasc a chur ar chaitheamh toitíní in áiteanna poiblí? Isdeatach athláimhechomh mór de riosca agus a tugadh dúinn a chreidiúint? Ba cheart na ceisteanna seo, mar aon le fadhbanna sláinte a thagann mar thoradh ar chaitheamh tobac, a mheas i ndíospóireacht. Le vapáil a thabhairt isteach, d’fhéadfadh argóintí scrúdú a dhéanamh ar chóir caitheamh le vapáil mar chomhionann le caitheamh tobac.

Athrú Aeráide

Ar a dtugtaítéamh domhandaÁitíonn lucht tacaíochta na díospóireachta ar athrú aeráide go bhfuil tionchar mór ag daoine ar an gcomhshaol agus ar an aeráid. Iad siúd a labhraíonni gcoinne athrú aeráideáitigh go bhfuil tionchar daoine neamhbhríoch agus go bhfuil athruithe aeráide mar chuid de thimthriall geolaíochta nádúrtha. Molann roinnt ceannairí polaitiúla nach fiú athrú aeráide é. An bhfuil athrú aeráide ann agus conas a théann sé i bhfeidhm ar an domhan?

Béar bán ar leac oighir

Intleacht Shaorga

Le cruthú an Sophia agus an AI ó IBM a dhéanann díospóireacht ar dhaoine, ní haon ionadh go dtagann an chonspóid maidir le AI a úsáid chun tosaigh. Cé go bhfuil SIRI agus gluaisteáin a thiomáineann iad féin cabhrach, an drochrud é a bheith ag brath an iomarca ar intleacht shaorga? An sáraíonn an sochar an riosca? An gcuireann Elon Musk agus Bill Gates faoi ​​rioscaí AI bailí? Smaoinigh ar iniúchadh a dhéanamh ar an taighde ar dhá thaobh AI agus ar a úsáid.

Bianna Orgánacha

Bianna orgánachaa chruthaítear gan ceimiceáin nó comhábhair shintéiseacha a úsáid. Cad iad na buntáistí sláinte agus comhshaoil ​​a thagann as bianna orgánacha a ithe, más ann dóibh? An sáraíonn na buntáistí cothaithe agus sábháilteachta an costas breise? D’fhéadfadh argóintí lárnacha iniúchadh a dhéanamh freisin ar úsáid an fhocail ‘orgánach’ i margadh bia an lae inniu agus a shainmhínithe. An bhfuil ithe orgánach ach fad a ndearnadh caipitliú air nó an dtugann sé réiteach ceart ar fhadhbanna cosúil le murtall agus táirgí bia éillithe?

an bhfuil aon 18 clubanna i Vegas

Marijuana a dhéanamh dleathach

Tá ag stáit mar Californiadleathach úsáid marijuanaar chúiseanna míochaine. Ar chóir do gach stát a oireann a leanúint? Díríonn an díospóireacht ar cheart marijuana a bheith dlíthiúil i gcásanna leighis nó dlíthiúil i ngach cás agus na rioscaí agus na tairbhí a thagann as an druga a dhéanamh dleathach. Smaoinigh ar an dearcadh agus na beartais maidir le húsáid marijuana i dtíortha eile chomh maith le Meiriceá a iniúchadh. An bhfuil go leor taighde ann chun tacú le dlíthiú marijuana nó cur ina choinne? Dá ndéanfaí é a dhlíthiú, cad iad na coinníollacha agus na critéir maidir le húsáid nó díol?

An ndéanann an teicneolaíocht daoine leisciúil?

Ó ghluaisteáin a pháirceálann iad féin go Wi-Fi, is daingneán caighdeánach í an teicneolaíocht i saolré Mheiriceá ar an meán. Is iad rochtain ar acmhainní neamhtheoranta agus an gá daoine a choinneáil oilte de réir mar a thagann teicneolaíocht nua amach na príomhchúiseanna a deir lucht tacaíochta na teicneolaíochta chun ár saol a shaibhriú. Tugann freasúra le fios go bhfuil daoine ag brath chomh mór sin ar an teicneolaíocht, nach bhfuil siad ag úsáid a gcuid brains go rialta agus go bhfuil siad ag cailleadh scileanna luachmhara ónár stair. Isteicneolaíochtag déanamh níos mó dochair ná maith nó an bealach eile?

Caiféin a Rialáil

Is comhábhar coitianta é caiféin i ndeochanna atá ar fáil do leanaí agus do dhaoine fásta. Measann cuid gur druga é an spreagthach seo mar gheall ar na héifeachtaí atá aige ar an gcorp. Tá riachtanais aoise ag drugaí eile cosúil le nicitín agus alcól maidir le tomhaltas agus ceannach. Ar chóir go gcaithfí caiféin ar an mbealach céanna? An bhfuil sé de fhreagracht ar an rialtas cumas leanaí a theorannú chun táirgí ina bhfuil caiféin a cheannach nó an cinneadh tuismitheoirí é seo?

Ábhair Díospóireachta Oideachais

Ag iarraidh ábhar díospóireachta buailte agus tionchair atá ábhartha do do chomh-mhic léinn? Féach ar ábhair díospóireachta oideachais atá ag teannadh linn.

Rialuithe Idirlín Scoile

De ghnáth cuireann scoileanna bac ar láithreáin ghréasáin agus láithreáin ghréasáin míchuí nach bhfuil oideachasúil. Ar chóir do scoileanna teorainn a chur leis an méid a bhfuil cead ag mic léinn rochtain a fháil air? An bhfuil blocáil ábhar éifeachtach nó an ndéanfaidh mic léinn iarracht ach bealach a aimsiú le dul timpeall air agus a fheiceáil cad atá in easnamh orthu? Ina theannta sin, an sáraíonn na rialuithe seo cumas múinteoirí rochtain a fháil ar fhaisnéis luachmhar i bpleanáil ceachtanna nó i ranganna?

Éide Scoile

Feabhsaíonn lucht éide scoile éide scoile disciplín, feidhmíocht acadúil agus ábhair imní sóisialta. Deir na daoine atá i gcoinne na ceiste go sáraíonn éide ceart mac léinn chun saoirse cainte agus go ndéanann siad dochar do mhic léinn trí ligean dóibh a n-indibhidiúlacht a thaispeáint. Tá anbuntáistí agus míbhuntáistíis beag aird a tugadh ar éide scoile thar na blianta.

Úsáid fón póca ar scoil

Is minic a chuireann scoileanna cosc ​​ar fhóin phóca chun mic léinn a choinneáil dírithe sa rang. Ar chóir toirmeasc a chur ar fhóin phóca i scoileanna? Díríonn an díospóireacht ar cheart cead a thabhairt do mhic léinnteileafóin phóca le haghaidh cásanna éigeandálanó más féidir cásanna caimiléireachta, ciaptha agus cur isteach ginearálta a bheith mar thoradh ar fhóin phóca a cheadú. Má tá úsáid fón póca le bheith teoranta i scoileanna, cad iad na bearta is iomchuí do scoileanna a ghlacadh chun na rialacha seo a fhorfheidhmiú?

cad dó a seasann branda mcm

Tástáil Chaighdeánaithe

Cinneann tástálacha caighdeánaithe an dtéann mic léinn isteach sa choláiste, cibé an bhfaigheann siad ardú céime go dtí an chéad leibhéal grád eile, agus an bhfuil jab maith teagaisc á dhéanamh ag scoileanna. An féidir le tástáil amháin nó sraith tástálacha caighdeánaithe a chinneadh cé chomh cliste agus atá mac léinn nó cé chomh maith agus atá ag éirí le scoil? An bhfuil amanna iomchuí ann chun tástáil chaighdeánaithe agus aoisghrúpaí a úsáid chun iad a úsáid? Ina theannta sin, conas a dhéantar tástálacha caighdeánaithe agus an bhfuil an modh seo cruinn?

Scrúduithe SAT

Scoil ar feadh na bliana

Díríonn an díospóireacht ar scoil ar feadh na bliana ar cibé an gcoinníonn mic léinn a fhreastalaíonn ar scoil ar feadh na bliana níos mó faisnéise agus an bhfeidhmíonn siad níos fearr go hacadúil ná mic léinn a fhreastalaíonn ar scoil thraidisiúnta. Ó scoileanna cónaithe go cláir scoile samhraidh, tá bealaí éagsúla ann ar féidir scoil a reáchtáil i rith bliana iomláine. An bhfuil fianaise ann a thabharfadh le tuiscint go n-oibríonn na cineálacha clár seo?

Teagasc Saor in Aisce

Tá an brú chun coláiste a dhéanamh níos inacmhainne do ghnáth-Mheiriceánaigh ar thús cadhnaíochta sa chomhrá poiblí. In 2017 ba é Nua Eabhrac an chéad stát a rith clár ag déanamh coláiste saor in aisce do na céadta mílte. Tá an Scoláireacht Excelsior tugann sé deis do mhic léinn a bhfuil ioncam a dteaghlaigh faoi bhun $ 125,000 freastal ar aon scoil CUNY nó SUNY saor in aisce fad a chónaíonn siad i Stát Nua Eabhrac ar feadh tréimhse áirithe tar éis na céime. An bhfuil aithris ar an tsamhail seo, nó an bhfuil fadhbanna breise ann do mhic léinn an choláiste agus d’íocóirí cánach? An bhfuil teagasc saor in aisce do gach duine sochreidte agus cabhrach don tsochaí?

Cosc ar Obair Bhaile

Is caighdeán í an obair bhaile do shaol go leor leanaí scoile. Tá roinnt scoileanna ag toirmeasc obair bhaile, áfach. Cé go gcuirfidh cuid acu in iúl go tapa gur féidir le hobair bhailestrus a bheith mar thoradh air, easpa codlata agus fadhbanna le sláinte choirp, is féidir le hobair bhaile foghlaim agus gnóthachtáil do mhic léinn a threisiú. An ndéanann obair bhaile níos mó dochair ná maith do mhic léinn? An bhfuil go leor fianaise ann chun a thaispeáint go bhfuil sé díobhálach do mhic léinn? Déan iniúchadh ar na bealaí a bhfuil obair bhaile ag déanamh dochair do shláinte mheabhrach na mac léinn agus an bhfuil toirmeasc riachtanach i ndáiríre.

Dearbháin Scoile

Tá an díospóireacht faoi cé acu ar chóir dearbháin scoile a cheadú nó nár chóir, imithe i léig le blianta fada, ach tá buíochas le Riarachán Trump ar thús cadhnaíochta sa nuacht oideachasúil. Thacaigh maoiniú stáit le dearbháin thraidisiúnta agus tugann siad deis do thuismitheoirí leanaí i dteaghlaigh ar ioncam íseal agus i gceantair scoile a dteipeann orthu a leanbh a chur chuig scoil dhifriúil gan aon chostas ar an teaghlach. Ar cheart maoiniú oideachais stáit a úsáid de réir rogha gach tuismitheora, nó ar cheart go mbeadh ar thuismitheoirí a roghnaíonn scoileanna príobháideacha íoc as a rogha féin? Agat dearbháin scoile cruthaíodh gur éirigh leo agus conas a théann siad i bhfeidhm ar an gcuid eile den tsochaí? Baineann an bhuncheist anseo leis an tsaoirse scoil a roghnú agus cé ba cheart íoc as an gceart sin.

Ábhair Díospóireachta Siamsaíochta

Ó phágáin áilleachta go físchluichí foréigneacha, osclaíonn tionscal na siamsaíochta é féin d’ábhair éagsúla conspóideacha agus crua a bhuaileann go croí ard schoolers.

Tionchar na Teilifíse agus an Cheoil

Aon uair a bhíonn déagóir ag iompar clainne, má dhéanann sé drugaí, má úsáideann sé teanga bhréagach, nó má dhéanann sé coir, is gnách go mbíonn an milleán ar thaispeántais teilifíse áirithe agus ar amhráin choitianta. An bhfuil tionchar mór ag an teilifís agus an ceol ar dhéagóirí? An bhfuil cineálacha sonracha seónna agus amhrán ann a bhfuil níos mó tionchair acu ná a chéile, nó an bhfuil sé go léir dona? Cé go bhféadfaí an teilifís agus an ceol a láimhseáil mar shaincheisteanna ar leithligh i ndíospóireacht, is féidir iad a chur le chéile freisin chun féachaint ar thionchar an tionscail siamsaíochta ina iomláine.

Cailín déagóirí ag féachaint ar an teilifís sa dorchadas

Físeáin Fhoréigneacha

Baineann an díospóireacht faoi chluichí físe foréigneacha le cibé an bhfuil páistí agus déagóirí a imríonn cluichí físeáin foréigneacha níos mó seans maith le foréigean. Ba cheart do dhíospóirí an sainmhíniú ar fhoréigean a scrúdú agus cibé an bhfuil éifeacht dhifriúil ag tréimhsí teoranta ama le haghaidh súgartha. An bhfuil difríochtaí idir aoisghrúpaí? Ar cheart go gceanglófaí ar chruthaitheoirí cluichí físeáin rialacháin áirithe a leanúint maidir leis na rudaí atá le feiceáil nó nach féidir a fheiceáil i gcluiche? Cén post atá aige cluichí físeáin, tuismitheoirí nó lucht déanta cluichí a rialáil?

Pageants Áilleachta

Deir lucht tacaíochta pageants áilleacht go bhfeabhsaíonn siad féinmheas cailín agus go ndéanann siad ceiliúradh ar níos mó ná áilleacht amháin. Mothaíonn na daoine sin atá in aghaidh pasáistí áilleachta go gcuireann siad íomhá choirp neamhshláintiúil chun cinn, go bhféachann luach ar aon rud eile, agus go léiríonn siad leanaí óga ar bhealach míchuí gnéasach. An bhfuil cineálacha sonracha pasáistí ann a dhéanann níos mó dochair ná a chéile? An bhfuil difríocht in aois rannpháirtí pasáiste agus an dearcadh atá aici uirthi?

Cailín óg gléasta le haghaidh pasáiste áilleachta

Úsáid fón póca agus tú ag tiomáint

Chuir go leor stát cosc ​​ar théacsáil cheana féin agus iad ag tiomáint agus tá dlíthe ag cuid acu freisin nach ligeann do thiománaithe labhairt ar fhóin phóca agus iad ag tiomáint gan aon fheiste gan lámha a úsáid. Ba chóir go bpléifeadh díospóireacht faoi úsáid fón póca na contúirtí a bhaineann le teileafóin phóca a úsáid agus iad ag tiomáint agus cad iad na cásanna a bhféadfadh go mbeadh rochtain ag tiománaithe ar fhóin phóca. Ina theannta sin, ba cheart dlíthe maidir le húsáid fón póca agus iad ag tiomáint a scrúdú le haghaidh sárú féideartha ar chearta pearsanta nó má tá an maitheas níos mó acu.

Pá Cáiliúla Lúthchleasaithe Gairmiúla agus A-liosta

Faigheann lúthchleasaithe gairmiúla agus daoine cáiliúla ar an liosta A na milliúin dollar. An bhfuil sé tuillte acu go n-íocfaí an oiread agus a íocann siad? Molann cuid acu nach ndéanann siad a ndóthain chun an t-airgead sin a thuilleamh nó go bhféadfaí an t-airgead a úsáid i bhfad níos fearr. Síleann daoine eile gur cheart luach saothair a thabhairt do na daoine seo as a gcuid tallann agus ceart a bheith acu ar an airgead a dhéantar as a mbonn lucht leanúna.

Feiniméan YouTube

A bhuíochas d’ardáin meán sóisialta cosúil le YouTube, is féidir le duine ar bith agus le gach duine cáil a bhaint as rud ar bith a shamhlaítear. Molann lucht tacaíochta ardáin mar seo an tsochaí a fheabhsú toisc go gcuireann siad acmhainní luachmhara ar fáil d’aon duine a bhfuil rochtain acu ar an idirlíon. D’fhéadfadh freasúra a mholadh go gcuireann YouTube béim ar oideachas, ar an bhfórsa saothair, agus ar chaighdeán foriomlán ionchais níos airde maidir lena bhfuil i gceist le bheith i do bhall den tsochaí a chuireann leis. Ar cheart go mbeadh teorainneacha ar mhaithe le maitheas na sochaí san áireamh in aipeanna agus suíomhanna comhroinnte físe?

Tionchar na Meán Sóisialta ar Chaidrimh

Ba é bunchuspóir ardáin na meán sóisialta bealach a thabhairt do dhaoine ar fud an domhain cumarsáid a dhéanamh go héasca. Anois, agus na billiúin úsáideoirí ar na céadta láithreán agus aipeanna, is cosúil gurb iad na meáin shóisialta an modh cumarsáide is fearr. Déarfadh cuid gur chuidigh na meáin shóisialta le caidrimh a fheabhsú trí ligean do dhaoine codanna dá saol a roinnt le grúpa níos mó daoine ag aon am amháin. D’fhéadfadh daoine eile a rá go bhfuil na meáin shóisialta frithshóisialta ag an bpointe seo. Cén tionchar a bhíonn ag na meáin shóisialta ar chaidrimh le daoine, an bhfuil sé cabhrach nó díobhálach?

Ábhair Dea-Díospóireachta a Roghnú

Cibé ábhar a roghnaíonn tú díospóireacht a dhéanamh, déan cinnte gur rud é ar féidir leat argóint a dhéanamh ina choinne nó ina choinne. An níos paiseanta atá tú faoi ábhar, is amhlaidh is fearr a bheidh an díospóireacht.