An bhfuil Sochraidí ag finnéithe Iehova? Custaim Coitianta

Na Hainmneacha Is Fearr Do Leanaí

Sochraid teaghlaigh

Baineann rúndiamhair agus intrigue le creidimh agus traidisiúin a lán reiligiún faoin mbás. Tá dearcadh chomh uathúil ag finnéithe Iehova ar bhás, is ábhar iontais do go leor, 'An bhfuil sochraidí ag finnéithe Iehova?' Cé go bhféadfadh a gcreideamh a bheith difriúil ó do chreideamh féin, leanann a nósanna imeachta agus a gcleachtais sochraide a dtraidisiúin agus a nósanna.

Creideamh Maidir le Bás agus Bás

Murab ionann agus go leor reiligiúin, creideann finnéithe Iehova go mbaineann an bás le deireadh an choirp agus an anama spioradálta araon. Múineann mórchuid na reiligiún go gcónaíonn an t-anam tar éis bháis coirp. Creideann finnéithe go scoirfidh duine de bheith ann nuair a tharlaíonn an bás. Dá réir sin, tugtar dúshlán do na finnéithe beo gach ceangal leis na mairbh a ghearradh. Cé nach gciallódh sé dearmad a dhéanamh ar a sinsir, níl siad chun mórán béime a leagan ar rudaí a bhaineann leis an gcorp fisiceach. Is é creideamh áirithe a shocraíonn a gcuid mothúchán faoin mbás. Tagann an creideamh seo ón mBíobla.

 • Breisíonn aiséirí gach duine córas creidimh Fhinnéithe Iehova. Is é an fhoirceadal seo a spreagann dóchas.
 • Ní chreideann finnéithe Iehova gur áit phionóis shíoraí í ifreann. Ní chreideann siad go gcuirfeadh Dia anró sin ar a mhuintir. Measann siad gur codladh domhain, nó tréimhse neamhní, an bás.
 • Creideann finnéithe Iehova ar neamh, cé go príomha go bhfeiceann siad neamh ar talamh. Tá 144,000 duine roghnaithe ag Dia chun a n-áit a ghlacadh ag a thaobh agus a rialú mar shagairt agus mar ríthe. Aiséirífear an chuid eile den chine daonna tar éis Armageddon agus beidh siad beo go deo i bparthas ar talamh.

An bhfuil Sochraidí ag finnéithe Iehova?

Cuimsíonn roinnt traidisiún sochraid finnéithe Iehova. Tá gach searmanas, lena n-áirítear sochraidí, oscailte don phobal. Tá fáilte roimh dhaoine nach baill iad ach féadfar 'Neamhfhinné' a thabhairt orthu. Beidh an tsochraid ina searmanas simplí, humble, gan aird ar bith a thabhairt ar an duine marbh. Cuideoidh léamh na Scrioptúr seo a leanas le tuiscint a fháil ar rudaí a mhúintear agus a chleachtadh le linn na sochraide: • Tuiscint a fháil ar an gcaoi a ndéanaimid brón ar chailliúint grá duine: Na hAchtanna 8: 2, Eclesiastes 7: 1-4
 • Tuig go bhfuil na mairbh gan aithne: 2 Corantaigh 6:17
 • Bíodh a fhios agat go bhfuil dóchas ann do na mairbh: Gníomhartha 24:15
 • Molann an Bíobla gúna agus cuma measartha: Seanfhocail 11: 2

Traidisiúin Sochraide agus Adhlactha

Is iomaí traidisiún a úsáidtear le linn na seirbhíse. Beidh an searmanas féin gairid. Marcálfaidh roinnt custaim an tseirbhís.

Halla na Ríochta
 • De ghnáth bíonn an tseirbhís sochraide ar siúl i dteach sochraide nó i Halla na Ríochta, a n-áit adhartha.
 • Níl aon choinníollacha ann maidir le cibé an féidir an cófra a oscailt nó a dhúnadh.
 • De ghnáth ní chuimsíonn sochraidí d’fhinnéithe Iehova ceol.
 • Beidh sé buailte cé mhéad uair a luafar an duine nach maireann le linn na seirbhíse. Ina áit sin, meabhróidh an Seanóir dóibh siúd a bhí i láthair faoin aiséirí agus faoin gcaoi ar chóir dó a bheith ag dul i bhfeidhm ar a saol.
 • Díreoidh sochraidí ar fhocail labhartha, cuid mhaith acu tógtha go díreach ó scrioptúir. Elder séipéal áitiúil atá i gceannas ar an tseirbhís, cé gur féidir an teachtaireacht a chur i láthair trí théip fuaime. De ghnáth ní cheadaítear fístaifeadadh ná cur i láthair.
 • Labhrófar roinnt paidreacha ar fud na seirbhíse, agus sainchuspóir ag gach ceann acu, ag cur béime ar theagasc áirithe faoin aiséirí.
Iompróirí ag iompar cófra go dtí an leac uaighe
 • Is gnách go mbíonn níos mó stoic le feiceáil ag finnéithe Iehova ná baill de chreidimh eile. Léiríonn an cumhdach a gcreideamh nach rud diúltach é an bás. Cé gur seirbhís shuarach í, beidh dóchas agus dílseacht ag baint leis an mbonn.
 • Tar éis an tsearmanais, b’fhéidir go dtabharfar cuireadh duit chuig béile a ullmhaíodh don bhrón. Ní cóisir mhór a bheidh sa bhailiúchán. Ní ólann finnéithe Iehova alcól. Ócáid chiúin, shuaimhneach a bheidh sa bhéile.
 • Níl finnéithe Iehova ina choinnecréamtha. Tuigeann siad go n-athshlánóidh Dia na mairbh ar an mbealach céanna a d’athchóirigh sé corp Íosa tar éis an chéasta. Ní hionann staid iarsmaí fisiciúla an duine, agus an áit adhlactha.
 • Cuirtear fáilte roimh bhronntanais ag sochraidí, ach cuimhnigh nach bhfuil an creideamh bunaidh róchúiseach faoi sheilbh ábhartha. Ceadaítear bláthanna, ach roghnaíonn siad socrú níos lú, ciallmhar. Glactar leis freisin bronntanas bia a thabhairt don teaghlach méala.
 • Is coitianta ócáid ​​an bháis a úsáid mar dheis don soiscéalaíocht. Féadfar a iarraidh ar dhaoine nach finnéithe teacht lena n-eaglais ag pointe éigin le linn na seirbhíse sochraide.

Iompar Cuí Agus Freastail ar Sochraid finnéithe Iehova

Tá seirbhís sochraide iarbhír Fhinnéithe Iehova gairid. Is dócha go mairfidh sé idir 15 agus 30 nóiméad. De ghnáth bíonn an tsochraid laistigh de sheachtain tar éis an bháis. Taispeántar meas ceart trí chaitheamh na n-éadaí cearta. Cé nach gá go mbeadh an dath dubh i gcónaí, ba chóir go mbeadh dath an-dorcha air. Ba chóir do na fir culaith agus comhionannas vótaí a chaitheamh, cé go gceaptar go mbeidh mná gléasta go measartha. Ní cheanglófar ar cheachtar clúdach ceann a chaitheamh. Beidh fonn stoic, sollúnta ar an tseirbhís, agus ba cheart go léireodh na daoine atá i láthair meas ar an gcaoi chéanna.Meas ar an Teaghlach

Is cosúil le freastal ar shochraid Fhinné Iehova freastal ar aon sochraidí eile, fiú mura bhfuil tú i do bhall den ghrúpa. Taispeáin meas le meas ar an duine nach maireann agus tacaíocht don teaghlach. Cé go bhféadfadh a gcreideamh a bheith difriúil ó do chreideamh féin, tugann iompar measúil onóir do na mairbh agus don ghruaim.

Áireamhán Caloria