Conas Comhdú le haghaidh Colscartha i Pennsylvania

Na Hainmneacha Is Fearr Do Leanaí

Nósanna imeachta colscartha i Pennsylvania

Má tá tú ag smaoineamh conas comhdú le haghaidh colscartha i Pennsylvania, braitheann an nós imeachta a leanann tú ar cibé an aontaíonn tú féin agus do chéile le colscaradh agus roinnt na maoine pósta. Tá nósanna imeachta colscartha an stáit beagáinín simplí, ach tá nuances ina dhlíthe a d’fhéadfadh roinnt colscartha a dhéanamh níos casta. Coinnigh i gcuimhne go gcaithfidh céile amháin ar a laghad a bheith ina chónaí sa stát ar feadh sé mhí ar a laghad chun colscaradh a dhéanamh i Pennsylvania.Forais

Glacann Pennsylvania le forais locht agus gan locht ar bith maidir le colscaradh. Tá sonrach ann forais as colscaradh 'locht' i Pennsylvania:

 • Tréigean ar feadh bliana ar a laghad
 • Adhaltranas
 • Cóireáil cruálach
 • Bigamy
 • Príosúnacht ar feadh dhá bhliain nó níos mó
 • Deacracht mhór (ie tá do shaol trua ag do chéile)
Ailt Ghaolmhara
 • Dáileadh Cothromasach Colscartha
 • Maoin Pobail agus Marthanais
 • Leideanna Faisnéise Colscartha

Caithfidh an céile atá ag éileamh ceann amháin nó níos mó de na forais seo na forais a chruthú. Mura ndéantar forais a chruthú ní dhéantar an gearán a dhíbhe, ach éileoidh sí ar an gcúirt an achainí ar cholscaradh a láimhseáil mar cheann gan locht.CHUN colscaradh gan locht is féidir a bheith bunaithe ar:

 • Tinneas meabhrach céile amháin a mbíonn Institiúide mar thoradh air ar feadh 18 mí nó níos faide
 • Toiliú frithpháirteach an dá pháirtí; Caithfidh 90 lá a bheith caite ón dáta a comhdaíodh an t-éileamh.
 • Aontaíonn an dá chéile go bhfuil an pósadh briste go dochreidte mar is léir ón dá chéile atá ina gcónaí óna chéile ar feadh dhá bhliain ar a laghad.

Má ainmníonn an gearán ‘toiliú frithpháirteach’ nó go bhfuil an pósadh ‘briste go dochreidte’ mar fhorais, féadfaidh an chúirt an colscaradh a dheonú gan éisteacht deiridh.Conas Comhdú

Is é an chéad chéim sa phróiseas colscartha ná a gearán le haghaidh colscartha sa chúirt pléadálacha coitianta sa chontae ina gcónaíonn tú féin nó do chéile. Ba chóir go mbeadh ainmneacha agus seoltaí iomlána agus do chéile sa ghearán, ráiteas go raibh tú i do chónaí sa stát le sé mhí roimhe sin, dáta agus áit an phósta agus, i gcás colscartha locht, na forais le haghaidh colscartha .

áiteanna gleoite chun siopadóireacht a dhéanamh do dhéagóirí

Colscaradh Gan locht

I gcolscaradh gan locht, is iondúil go roinneann tú féin agus do chéile do mhaoin agus go gcuireann tú do chomhaontú roinnte maoine faoi bhráid na cúirte mar aon leis an ngearán a chomhdú, nó am ar bith ina dhiaidh sin. Nócha lá ina dhiaidh sin ní mór duit féin agus do chéile Mionnscríbhinn Toilithe leis an Colscaradh agus Tarscaoileadh Seirbhíse a chomhdú le haghaidh gach comhdú breise. A luaithe a gheobhaidh an chúirt na doiciméid seo, cuirfidh sí an fhoraithne cholscartha deiridh isteach. Tógfaidh colscaradh gan locht aon chomh beag le 90 lá a fháil. Go leor contaetha, lena n-áirítear Contae Lehigh , rochtain a sholáthar ar fhoirmeacha colscartha féinchabhrach saor in aisce ar a láithreáin ghréasáin.Colscaradh lochtanna

I colscaradh bunaithe ar locht , caithfidh do chéile freagra ar do líomhaintí a chomhdú leis an gcúirt laistigh de 30 lá tar éis do ghearán a fháil. Tá cead agat 20 lá tar éis duit an Freagra a fháil chun Freagra a chomhdú ag diúltú a ráitis.Nócha lá tar éis duit colscaradh a chomhdú, caithfidh tú féin agus do chéile fardal de shócmhainní pósta agus neamhphósta a bhí ar úinéireacht ag an am a chomhdaigh tú an Gearán a sholáthar.

má éirím as an bhféadfainn dífhostaíocht a bhailiú

Éisteacht

Ina dhiaidh sin, reáchtáil an chúirt éisteacht ar na gnéithe díospóide den ghearán colscartha. Seasca lá roimh an éisteacht seo, cuireann tú féin agus do chéile isteach:

 • Liosta cuimsitheach sócmhainní agus a luachanna
 • Aon fhinnéithe a chuirfidh tú i láthair ag an éisteacht agus a gcuid fianaise, do thuairisceán cánach is déanaí
 • Ráiteas faoi tháillí cúirte agus aturnae a thabhaigh tú
 • Rún beartaithe maidir le haon díospóidí

Ag deireadh na héisteachta eisíonn an chúirt ordú colscartha deiridh a thugann aghaidh ar roinnt maoine, a bhunaíonn coimeád leanaí, agus aon íocaíochtaí ailiúnais. Ní hionann an fad ama a theastaíonn chun foraithne colscartha deiridh a fháil sna cineálacha colscartha seo ag brath ar na saincheisteanna atá faoi dhíospóid.

Rannán Maoine

Is stát dáilte cothromasach é Pennsylvania. Chun maoin a roinnt, measann cúirteanna an méid seo a leanas tosca :

 • Fad an phósta
 • Póstaí roimhe seo
 • Aois, stádas sláinte, stíleanna maireachtála, ioncaim, scileanna gairme, infhostaitheachta, sócmhainní agus dliteanais na bpáirtithe
 • Cibé ar chuir céile le hoideachas, oiliúint nó cumas tuillimh an duine eile
 • Deiseanna gach taobh sócmhainní a fháil amach anseo
 • Foinsí ioncaim gach taobh
 • Cibé ar chuidigh ceachtar taobh le éadáil nó diomailt sócmhainní pósta, lena n-áirítear ranníocaíochtaí céile amháin mar chúramaí baile
 • Luach na maoine a bhronntar ar gach taobh
 • An caighdeán maireachtála a bhain taitneamh as le linn an phósta
 • Staid airgeadais gach taobh ag an am a bhronntar an mhaoin
 • Iarmhairtí cánach na rannóige maoine
 • An costas chun sócmhainní a dhíol, a aistriú nó a leachtú
 • Cén céile a fheidhmeoidh mar chaomhnóir na leanaí

Alimony

Nuair a dhámhann cúirteanna Pennsylvania ailiúnas i gcolscaradh, measann siad roinnt tosca chun a fháil amach cá mhéad a dhámhfar agus cá fhad a mhairfidh íocaíochtaí ailiúnais. I measc na bhfachtóirí seo tá:

 • Ioncam agus cumas tuillimh an dá chéile
 • Aois an dá chéile
 • Sláinte choirp, mheabhrach agus mhothúchánach gach céile
 • Foinsí ioncaim gach taobh
 • Cibé an féidir le ceachtar taobh a bheith ag súil le hoidhreacht
 • Fad an phósta
 • Cibé ar chuir céile amháin le hoideachas, oiliúint, nó ardchumas tuillimh an duine eile
 • Cibé an ndéanfar difear do chumas tuillimh céile toisc go bhfuil sé nó sí faoi choimeád na leanaí
 • An caighdeán maireachtála le linn an phósta
 • Leibhéal oideachais na bpáirtithe
 • Sócmhainní agus dliteanais gach taobh
 • An mhaoin a thug gach céile chun an phósta
 • Ranníocaíochtaí céile mar chúramaí baile
 • Riachtanais eacnamaíocha an dá chéile
 • Mí-iompar pósta

Coimeád agus Tacaíocht Leanaí

Má tá leanaí mionaoiseacha agat, beidh coimeád agus tacaíocht leanaí ina saincheisteanna tábhachtacha i do chás colscartha. Bronnann cúirteanna i Pennsylvania coimeád bunaithe ar an leas is fearr de na páistí.

Coimeád

Faoi dhlí Pennsylvania, measann cúirteanna an méid seo a leanas tosca agus cinneadh á dhéanamh agat conas coimeád a dhámhachtain.

 • Cén tuismitheoir is dóichí a spreagfaidh an leanbh teagmháil a dhéanamh leis an tuismitheoir eile
 • Aon mhí-úsáid san am a chuaigh thart nó san am i láthair
 • Na cúraimí tuismitheoirí a dhéanann gach tuismitheoir don leanbh
 • Riachtanas an linbh ar chobhsaíocht maidir le hoideachas, saol an teaghlaigh agus saol an phobail
 • A ghaireacht atá teaghlach sínte an linbh
 • Caidreamh an linbh le siblíní
 • Mianta an linbh
 • Cibé an ndearna tuismitheoir amháin iarracht an leanbh a choimhthiú ón tuismitheoir eile
 • Cén tuismitheoir is dóichí a sholáthróidh caidreamh grámhar seasmhach leis an leanbh
 • Cén tuismitheoir is dóichí a thabharfaidh aire do riachtanais fhisiciúla, mhothúchánacha, oideachais agus fhorbartha an linbh
 • An fad idir áiteanna cónaithe na dtuismitheoirí faoi seach
 • Cumas gach tuismitheora aire a thabhairt don leanbh
 • Leibhéal comhoibrithe na dtuismitheoirí lena chéile
 • Stair ar mhí-úsáid drugaí nó alcóil
 • Sláinte mheabhrach agus choirp na bpáirtithe

Tacaíocht Leanaí

Bronnann cúirteanna i Pennsylvania tacaíocht leanaí bunaithe ar stáit treoirlínte . Tacaíocht leanaí áireamháin fachtóir in ioncam gach tuismitheora, líon na leanaí, costais chúraim leanaí, íocaíochtaí ailiúnais, agus costas árachas sláinte don leanbh.

Do Colscaradh Pennsylvania

Tá an nós imeachta maidir le comhdú le haghaidh colscartha i Pennsylvania difriúil ag brath ar chaidreamh na bpáirtithe. Tá dlíthe colscartha an stáit réasúnta simplí agus ní éilíonn siad go mbeidh ionadaíocht dlí ag céilí. Ina theannta sin, tá mórchuid na gcúirteanna, mar shampla an An Chéad Cheantar Breithiúnach , acmhainní féinchabhrach a sholáthar do dhaoine aonair nach ndéanann aturnae ionadaíocht dóibh.

Áireamhán Caloria