Conas Freagairt a thabhairt do Cuireadh Ríomhphoist chun Agallaimh

Clóscríobh ar ríomhaire glúine

Má fhaigheann tú cuireadh chun agallaimh i gcomhair poist trí ríomhphost, tá sé tábhachtach freagairt go gairmiúil agus go pras - go hidéalach ar an lá gnó céanna nó an lá gnó dar gcionn a cuireadh an cuireadh. Lean na treoracha go léir a thugtar sa chuireadh a fhaigheann tú trí ríomhphost, mar is dócha go ndéanfaidh an fostóir ionchasach machnamh ar an gcaoi a bhfreagraíonn tú agus cinneadh á dhéanamh an bhfuil suim aige tú a fhostú.
Ag freagairt Ríomhphoist um Iarratas ar Sceidealú Agallaimh

Mura n-iarrtar a mhalairt sa chuireadh a fhaigheann tú, is fearr freagra a thabhairt ar chuireadh ríomhphoist chun agallaimh trí ríomhphost. Freagra díreach ón gcuireadh ríomhphoist a fhaigheann tú, mar sin beidh fráma tagartha ag an earcaitheoir do theachtaireacht.Ailt Ghaolmhara
 • 3 Bealaí chun Ceist na nIonchais Tuarastail a Fhreagairt
 • 10 Leideanna Ullmhúcháin Agallaimh Poist Fhíorúla
 • Sampla Go raibh maith agat as Litir Agallaimh

Struchtúr Do Fhreagra

Úsáid na heilimintí seo a leanas i do fhreagra.

 • Cúirtéis fhoirmiúil: Ná buail ach freagra agus tosú ag clóscríobh. Tosaigh le beannú foirmiúil a úsáideann teideal cúirtéise an seoltóra teachtaireachta (an tUasal, Ms., an Dr. srl.) Agus a ainm deireanach.
 • Sonraigh an chúis atá le do r-phost: Téigh díreach go dtí an pointe le do fhreagra. Go raibh maith agat don duine a bhfuil tú ag freagairt dó as cuireadh a thabhairt duit chun agallaimh agus a dhéanamh soiléir láithreach go bhfuil tú ag glacadh leis an iarraidh.
 • Sonraí sceidealaithe: Cuir isteach sonraí sceidealaithe atá oiriúnach bunaithe ar an bhfoclaíocht sa chuireadh a fuair tú.
 • Iarr freagra: Iarr ar an bhfaighteoir freagra a thabhairt ag deimhniú an ama agus an áit ionas gur féidir leat a bheith cinnte go n-aontaíonn tú féin agus an t-agallóir le cathain agus cá háit a dhéanfar an t-agallamh.
 • Dúnadh cuí: Cuir deireadh leis an teachtaireacht le focal nó frása deiridh iomchuí (mar shampla, nó Maidir leis,) agus d’ainm iomlán. Cuir d’uimhir theileafóin faoi d’ainm san áireamh ar eagla go gcaithfidh an t-agallóir glaoch ort faoi rud ar bith.

Freagra Samplach Ríomhphoist Le Amanna Socraithe

Úsáid téacs mar seo má bhí amanna agallaimh ann chun tú a roghnú san áireamh sa chuireadh a fuair tú.

Agallóir Uas.,Go raibh maith agat as cuireadh a thabhairt dom chun agallaimh le haghaidh poist mar ionadaí seirbhíse do chustaiméirí le XYZ Company. Tá lúcháir mhór orm a bheith san áireamh sa phost seo, agus táim ag tnúth le deis a bheith agam bualadh leat. De réir na roghanna sceidealaithe a mholtar i do r-phost, ba mhaith liom agallamh a sceidealú leat Dé Luain, 15 Meitheamh ag 10 i.n. CST. Is é mo thuiscint go mbeidh an t-agallamh ar siúl ag d’oifig chorparáideach, atá lonnaithe ag 1234 Anydrive i gCathair, Stát. Deimhnigh le do thoil an bhfuil an t-am seo oiriúnach duit, agus go bhfuil an áit cheart agam.

Táim ag tnúth le bualadh leat go pearsanta agus faisnéis a roinnt ar conas is féidir liom a bheith mar shócmhainn do XYZ Company.Maidir,Amy Agallaí

Do Uimhir Fón Anseo

Freagra Samplach Ríomhphoist Más Féidir Leat Am a Shocrú

Úsáid téacs mar seo má d’fhág an cuireadh sceidealú am an agallaimh duitse.

Geataire, Uas.

Táim ag leanúint ar do chuireadh chun agallaimh le haghaidh poist le ABC Corporation. Is mór agam do fhreagra comhchineáil ar mo atosú agus is cinnte gur mhaith liom teacht isteach le haghaidh agallaimh. Is féidir liom bualadh leat am ar bith atá oiriúnach duit Dé Luain, 15 Meitheamh nó Dé Máirt, 16 Meitheamh. Cuir in iúl dom cén t-am a oibríonn is fearr do do sceideal, agus beidh mé ann. Tabhair freagra leis an seoladh ina ndéanfar an t-agallamh agus cuir in iúl dom an bhfuil aon treoracha páirceála speisialta ann.

Táim ag tnúth le hagallamh a dhéanamh leat agus níos mó a fhoghlaim faoi dheiseanna fostaíochta leis an gcuideachta ABC.

Le meas,

Sealgair Poist Joey

Do Uimhir Fón Anseo

cá mhéad bia do chóisir 100

Freagra Samplach Ríomhphoist le haghaidh Agallaimh Fón

Úsáid teanga mar seo má tugadh cuireadh duit sceideal aagallamh teileafóin.

Scáileán Uasal,

Go raibh míle maith agat as cuireadh a thabhairt dom agallamh teileafóin a sceidealú chun labhairt leat faoin bhféidearthacht dul isteach i bhfoireann cuideachta Acme Widget. Tá lúcháir mhór orm an deis níos mó a fhoghlaim faoin bpost agus plé a dhéanamh ar an gcaoi a bhfreastalaíonn mo chúlra ar riachtanais do chuideachta níos mionsonraithe.

As na dátaí a mhol tú, b’fhearr liom labhairt leat maidin an 24 Iúil. Is féidir liom a bheith ar fáil chun labhairt leat ar an teileafón am ar bith idir 9 a.m. agus 3 p.m. an lá úd. Tabhair freagra le do thoil chun a chur in iúl dom cén t-am is fearr duitse. Más maith leat glaoch ort, cuir in iúl dom cén uimhir le húsáid. Más fearr leat an glao a thionscnamh, féadfaidh tú teacht chugam ag ### - ### - ###.

Táim ag tnúth le labhairt leat ag an am aontaithe.

Le meas,

Iarrthóir Poist Susie

Freagra Samplach Ríomhphoist le haghaidh Agallaimh Skype

Úsáid teanga mar seo má tugadh cuireadh duit chun agallaimh trí chomhrá Skype.

Ardteicneolaíocht, Uas.

Tá lúcháir mhór orm deis a bheith agam agallamh a dhéanamh leat trí Skype do phost mar Fheidhmeannach Cuntais le Studio Services, Inc. Glacaim go sásta le do chuireadh bualadh le chéile beagnach Dé Máirt seo chugainn ag 3 p.m. EST. Is é mo ID Skype __________.

Is é an fáth go bhfuil aithne ar do chuideachta mar cheannaire sa nuálaíocht ar cheann de na cúiseanna a bhfuil an oiread sin spéise agam a bheith ar d’fhoireann, agus mar sin níorbh aon iontas dom a fheiceáil go bhfuil uirlis teicneolaíochta-idirghabhála mar Skype á úsáid agat chun an próiseas agallaimh.

Táim ag tnúth le deis a bheith agam mo chur chuige i leith na nuálaíochta a roinnt leat nuair a labhraímid an tseachtain seo chugainn. Táim muiníneach go mbeidh comhrá táirgiúil againn, agus go bhfeicfidh tú cén fáth gur rogha iontach mé don phost seo.

Maidir,

Iarrthóir Muiníneach

Freagra Samplach Ríomhphoist Le Páirc Díolacháin

Más mian leat oibriú i bpíosa díolacháin níos mó do do sheirbhísí, bain úsáid as an gcur chuige seo. Tabhair faoi deara gur féidir leat é a choigeartú le haghaidh aon cheann de na cásanna lóistíochta thuas le haghaidh sceidealú agallaimh.

Déantóir Cinntí Ms.

conas stoc crainn a ndearnadh damáiste dóibh a dheisiú

Táim chomh sásta go mbraitheann tú an poitéinseal atá ann do luí láidir idir mo scileanna agus riachtanais fruilithe DEF Company. Nuair a d’fhreagair mé d’fhógra, ní raibh a fhios agam ach gur post dearfach é an post seo ina bhféadfainn difríocht dhearfach a dhéanamh. Glacaim go sásta le do chuireadh chun agallaimh do phost an Chúntóra Riaracháin Dé Máirt, 29 Lúnasa.

Tá ráiteas misin agus cáil an phobail DEF chomh tógtha liom. Tá sé tábhachtach dom oibriú le cuideachta a bhfuil an-mheas air, agus táim ag tnúth le deis a bheith agam páirt a ghlacadh mar bhall d’fhoireann. Táim ar bís deis a bheith agam plé a dhéanamh leat cé mhéid sócmhainne is féidir liom a bheith i d’eagraíocht le linn ár gcruinnithe pearsanta an tseachtain seo chugainn.

Táim ag tnúth le hagallamh táirgiúil.

Maidir,

Pioc Mise

Leideanna Freagartha

Coinnigh do chuid seo a leanas san áireamh agus do fhreagra á sheoladh agat:

 • Cnaipe ríomhphoist méarchláirSmaoinigh go cúramach ar an méid atá tú ag iarraidh a rá sula bhfreagraíonn tú. Seo an t-aon seans a gheobhaidh tú an chéad tuiscint a thabhairt ar an agallóir.
 • Déan do fhreagra ríomhphoist a phromhadh go cúramach sula gcliceálann tú ar sheoladh. Go hidéalach, iarr ar dhuine eile an rud a scríobh tú a phromhadh freisin.
 • Úsáid teanga fhoirmiúil, amhail is dá mbeadh túag scríobh litir ghnóa sheoladh trí phost seilide nó mar cheangaltán ríomhphoist.
 • Litrigh gach rud amach. Seachaingiorrúcháin téacs, fiú má tá tú ag ríomhphost do fhreagra ó d’fhón póca.
 • Ná húsáidstraoiseoga.
 • Ná cóipeáil aon duine eile ar do fhreagra.

Focal Rabhadh

Ní sheolann aon fhostóir dlisteanach cuirí ríomhphoist gan iarraidh chun agallaimh le haghaidh fostaíochta. Má fhaigheann tú cuireadh trí r-phost chun agallaimh i gcomhair poist nár chuir tú isteach air nó nár chuir tú atosú isteach, bí cúramach sula bhfreagraíonn tú ar chor ar bith, mar tá seans maith ann gur spam nó a an teachtaireacht a fuair túphishingteachtaireacht seolta aggadaí aitheantaisnó cineál eilescammer. Má tá do atosú curtha ar shuíomh Gréasáin cuardaigh poist ar féidir le fostóirí cuardach a dhéanamh air, b’fhéidir go gcloisfeá ó fhostóir a aimsíonn tú ar an mbealach sin, ach má tá an chumarsáid dlisteanach, sonróidh an teachtaireacht cá bhfuarthas do chuid faisnéise teagmhála agus soláthróidh sí duit faisnéis leordhóthanach duit chun a fhíorú an bhfuil an chumarsáid fíor. Ní r-phost 'lena mbaineann sé' nó ní bheidh sé dírithe chuig 'faighteoirí neamhnochta', ná ní thabharfaidh sé deis duit íoc as gan aon rud a dhéanamh go bunúsach. Is scam é aon r-phost mar a thugtar air a bhaineann le post a thugann gealltanas pá ard neamhréadúil nó a bhfuil cuma ró-mhaith air a bheith fíor agus caithfear é a sheachaint.