Cad is Fógra IRS ann maidir le Creidmheas Ioncaim Tuillte a Choinneáil siar?

Réidh le cánacha a líonadh

Tugann an Creidmheas Cánach Ioncaim Tuillte (EITC) teideal do dhaoine aonair ar ioncam measartha go creidmheas cánach. Is féidir an creidmheas seo a choinneáil siar trí é a chur san áireamh i méid iomlán na gcánacha ioncaim a dhealraíonn fostóir ó phá-íoc an fhostaí, agus ar an gcaoi sin méid an iarchoimeádta a laghdú, nó a éilíonn an fostaí i dteideal ar a thuairisceán cánach.Fógra faoi Chreidmheasanna Ioncaim Tuillte a Choinneáil siar

Doiciméad a sholáthraíonn fostóir d’fhostaí is ea fógra faoi chreidmheasanna ioncaim tuillte a choinneáil siar. Deir an fostóir go gcreideann an fostóir go bhfuil an fostaí i dteideal an chreidmheasa agus go mbeidh sé ag coinneáil a mhéid siar óna seiceálacha pá. I ndáiríre, toisc gur creidmheas in aghaidh cánach é, ní choinnítear siar é, ach ina ionad sin áirítear é i ríomhanna an fhostóra ar an méid ceart siarchoinneála cánach ioncaim don fhostaí. Toisc go laghdaíonn an creidmheas dliteanas cánach, laghdaíonn sé méid iomlán na cánach ioncaim a chaithfidh an fostaí a íoc, agus ar an gcaoi sin an méid a choinnítear siar óna seic pá a ísliú.Ailt Ghaolmhara
  • Creidmheas Cánach Leanaí vs Creidmheas Ioncaim Tuillte
  • Cad a chiallaíonn sé má tá mo Aisíocaíocht Cánach IRS faoi Athbhreithniú
  • Cén Fáth go bhfuil Athbhreithniú á dhéanamh ar Aisíocaíocht Chánach NYS

Eiseofar an fógra d’aon fhostaí a dtugann fostóir an creidmheas dó a choinneáil siar. Eiseofar é roimh nó ag an am céanna leis an gcéad phá-seice ina bhfuil sé san áireamh. Níl aon fhoclaíocht shonrach ann don fhógra. Go ginearálta, insíonn sé don fhostaí go mbeidh an creidmheas éilithe acu cheana féin i rith na bliana mar gheall ar fhostóir an chreidmheasa a choinneáil siar, agus nach féidir leo é a dhéanamh arís ar fhilleadh dóibh.

Fógra Coinneála vs Fógra EITC

Ag tosú i 2008, d’éiligh an rialtas cónaidhme ar gach fostóir fógra a sholáthar d’fhostaithe faoi infhaighteacht an Chreidmheasa Cánach Ioncaim Tuillte (EITC). Is é an doiciméad is gá a sholáthar Fógra 797 , dar teideal 'Aisíocaíocht Chánach Chónaidhme Féideartha Mar gheall ar an gCreidmheas Ioncaim Tuillte (EIC)'. Soláthraíonn sé forbhreathnú ginearálta ar an EITC agus spreagann sé fostaithe chun a n-incháilitheacht a imscrúdú. Sainmhíníonn sé leanbh cleithiúnach freisin agus pléann sé conas an creidmheas a éileamh.

Ní hionann an fógra seo agus fógra siarchoinneála. Insíonn fógra an EITC don fhostaí faoin gcreidmheas, agus ní chuireann sé in iúl dóibh go bhfuil a bhfostaí á chur san áireamh ina choinneáil siar.An Creidmheas Cánach Ioncaim Tuillte Mínithe

Is creidmheas é an EITC atá ar fáil do dhaoine aonair ar ioncam measartha go hioncam íseal. Tá sé inéilithe ar a dtuairisceán cánach agus laghdaíonn sé méid iomlán a ndliteanas cánach. Tá sé inaisíoctha má laghdaíonn sé dliteanas faoi bhun nialas. Tá an creidmheas ar fáil do gach fostaí, lena n-áirítear iad siúd atá féinfhostaithe, a thacaíonn le cleithiúnaí nó a chomhlíonann treoirlínte incháilitheachta ar bhealach eile, lena n-áirítear an t-ioncam uasta.

Braitheann méid an chreidmheasa ar ioncam an fhostaí agus ar líon na leanaí a dtacaíonn siad leo, más ann dóibh. Caithfidh éilitheoirí gan leanbh cleithiúnach a bheith idir 25 agus 65 bliana d’aois, gan a bheith á n-éileamh mar chleithiúnaí ar aon tuairisceán cánach eile agus a bheith ina gcónaí sna Stáit Aontaithe don chuid is mó den bhliain. Braitheann an méid creidmheasa freisin ar stádas comhdaithe an fhostaí: comhdú aonair nó pósta i gcomhpháirt.Má thacaíonn siad le leanbh, caithfidh an leanbh rialacha na Seirbhíse Ioncaim Inmheánaí (IRS) a chomhlíonadh maidir le ‘leanbh cleithiúnach’: tá an leanbh níos óige ná 19, nó níos sine ná 25 más mac léinn lánaimseartha é, a bhaineann leis an bhfostaí trí fhuil nó trí uchtáil agus cónaí sa chuid is mó den bhliain sna Stáit Aontaithe.Gach bliain nua Teorainneacha ioncaim agus méideanna creidmheasa EITC leagtha síos ag an IRS.

rud rómánsúil le rá le bean

Fógra Coinneála

Má fhaigheann tú fógra siarchoinneála don EITC, ní gá duit go teicniúil aon rud a dhéanamh mar fhreagairt. Scaipfear do chreidmheas go cothrom thar do sheiceálacha pá. Cé nach mbeidh tú in ann é a éileamh ar do thuairisceán, faigheann tú sochar an chreidmheasa fós.

Féadfaidh tú a roghnú gan an creidmheas a éileamh. Sa chás seo, bheadh ​​ort a chur in iúl d’fhostóir nach mian leat go gcuirfí an creidmheas san áireamh i do choinneáil siar. Ceanglaítear ar d’fhostóir d’iarrataí faoi do chánacha a leanúint, agus dá bharr sin athróidh sé do choinneáil siar dá réir. B’fhéidir go mbeidh ort doiciméad a shíniú ag dearbhú nach dteastaíonn uait an creidmheas a éileamh.

Má tharscaoilfidh tú an creidmheas i do choinneáil siar, féadfaidh tú aon mhéid atá fágtha a éileamh ar do thuairisceán cánach. Má dhéantar amhlaidh laghdaítear do dhliteanas cánach foriomlán.